Demirbaş Satış Kaydı...

Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Alış Bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

Sinem_35 ' Alıntı:
Alış Bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
100/..11800
257 9000
255 20000
391 1800
689/... 1000
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

genel olarak böyle ama, kdv-matrah uyuşmazlığı nedeniyle bu kaydın doğru olmadığını savunan üstadlar var.

-------------------------/--------------------------------
120 ALICILAR
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
-------------------------/---------------------------------
623 DİĞER SATIŞLARIN MAL.
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
255 DEMİRBAŞ
679 OLAĞANDIŞI GELİR
----------------------------/--------------------------------

yukarıdaki gibi bir kayıt göstermişler bazı yerlerde. sizlerin görüşleri nelerdir ?
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET (ATİK) SATIŞINDA KDV BEYANI İLE SATIŞIN KAYDINA DAİR ÖNERİ

Bilindiği üzere, gerçek ve tüzel kişiler aktiflerindeki amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (ATİK) ya da demirbaşlarını satmaları durumunda fatura tanzim etmekte ve satış bedeli üzerinden genel oranda KDV hesaplamaktadırlar. İlgili ay KDV beyannamesinde ATİK'in satış tutarı Teslim ve Hizmet Bedeline dahil edilmekte; KDV de, Hesaplanan KDV'ne dahil edilerek beyan edilmektedir.

TEK DÜZEN muhasebe sistemi gereği ATİK satışının kaydında 600'lü hesap grubu çalıştırılmadığı için KDV beyannamelerindeki teslim ve hizmet tutarlarının KÜMÜLATİF toplamları ile GELİR Tablosundaki Satışlar Toplamı arasında ATİK satış tutarı kadar fark meydana gelmektedir.

Söz konusu FARK; kağıt ortamında verilen beyannamelerde 1 nolu tabloda %18 oranına tabi Demirbaş satışı olarak gösterilmekte ve gelir tablosundaki satışların toplamında meydana gelen (-) farkın izahında kullanılmakta idi. Ancak, elektronik ortamda verilen e-beyannamede izahat yazmak mümkün olmadığından İDARE mükellefi yılı içindeki ATİK satışlarının toplam bedeli kadar bir satışın HASILAT kaydedilmediğinden bahisle İZAHA davet edebilecektir. Herhangi bir vergi ziyaı soz konusu olmadığı halde gerek İdare gerekse yükümlü boş yere zaman ve emek harcamak zorunda kalacaktır.

İşte bu aşamada ATİK satışlarını da içeren 600'lü hesaplar kullanarak KDV beyannamesi ile beyan edilen Teslim ve Hizmet Tutarı ile GELİR Tablosundaki satış tutarlarında HERHANGİ BİR FARK oluşturmayacak İdareyi ve mükellefi boş yere meşgul etmeyecek ATİK satışının kaydı ve beyanı ile ÖNERİM aşağıdaki gibi olacaktır.

Örneğin; Kurumun/şahsın aktifinde 100,00 YTL bedelle kayıtlı tamamen İTFA olunmuş demirbaşı 50,00 YTL+KDV ile kredili satılmış olsun. Buna göre TEK DÜZEN muhasebe sistemi gereği;

-------------------------/---------------------------
120 ALICILAR 59,00
257 B.AMORTİSMAN 100,00
255 DEMİRBAŞ 100,00
391 HESAPLANAN KDV 9,00
679 OLAĞANDIŞI GELİR 50,00
--------------------------/--------------------------

Şeklinde kayıt yapılarak 59,00 YTL ATİK satışı Teslim ve Hizmet bedeli 9,00 YTL KDV de hesaplanan KDV olarak ilgi ay beyannamesinde beyan edildiği halde Gelir tablosundaki 600 hesabın tutarı 59,00 YTL kadar noksan görüneceğinden izaha davetle karşı karşıya kalınabilecektir. Şatış kaydını TEK DÜZEN Muhasebe sitemine aykırı olmayacak şekilde aşağıdaki gibi yaparsak FARK söz konusu olmayacaktır.

-------------------------/--------------------------------
120 ALICILAR 59,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50,00
391 HESAPLANAN KDV 9,00
-------------------------/---------------------------------
623 DİĞER SATIŞLARIN MAL. 100,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 100,00
255 DEMİRBAŞ 100,00
679 OLAĞANDIŞI GELİR 100,00
----------------------------/--------------------------------

Yukarıdaki kayıtla; GELİR TABLOSUNDA 600'lü hesap ile KDV beyannamesindeki Teslim ve Hizmet tutarı aynı olacağından İZAHA DAVET gibi bir idari işleme davet çıkaran FARK ortadan kalkmış olacaktır. Gelir tablosunda ise: 690 hesabın borcuna yazılarak kapatılan 621-100,00 YTL ile alacağına yazılarak kapatılan 600-50,00 YTL farkı 50-YTL zarar ile 679-100,00 YTL olağandışı kar yer alacağından yine 50,00 YTL'lik satış karının yer alacağı malumunuzdur.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

Sinem_35 ' Alıntı:
Alış Bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
satış kaydınız
-----------/-----------
100/120 11.800
679 10.000
391 1.800
---------/------------


taşıtın defterden silinmesi kaydı
-----------/----------
257 9.000
689 11.000
254 20.000
----------/----------

duran varlık satışlarını 600 nolu hesapta takip etmeyin.. Çünkü hiç bir işletmenin esas faaliyet konusu kendi duran varlıklarını satma amacı olmadığı için; oluşan satış ve kar olağandışıdır. Bu sebeble 679 nolu hesapta takip etmelisiniz.

Satıştan doğan karı 679 ile, duran varlığın silinmesi işleminde oluşan zararıda 689 da izleyerek mahsuplaştırma yapmadan gelir tablosunda ayrı ayrı beyan etmelisiniz.

679 10.000
689 (-) 11.000

zarar (-) 1.000 şeklinde.
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

teşekkürler sn irem. en mantıklısı sizin söylediğiniz.
hem kdv-matrah sorunuda yaşamadan satış kaydını yapmış oluyoruz.
 
Üyelik
18 Mar 2010
Mesajlar
370
Konum
İSTANBUL
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

İrem35 ' Alıntı:
Sinem_35 ' Alıntı:
Alış Bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
satış kaydınız
-----------/-----------
100/120 11.800
679 10.000
391 1.800
---------/------------


taşıtın defterden silinmesi kaydı
-----------/----------
257 9.000
689 11.000
254 20.000
----------/----------

duran varlık satışlarını 600 nolu hesapta takip etmeyin.. Çünkü hiç bir işletmenin esas faaliyet konusu kendi duran varlıklarını satma amacı olmadığı için; oluşan satış ve kar olağandışıdır. Bu sebeble 679 nolu hesapta takip etmelisiniz.

Satıştan doğan karı 679 ile, duran varlığın silinmesi işleminde oluşan zararıda 689 da izleyerek mahsuplaştırma yapmadan gelir tablosunda ayrı ayrı beyan etmelisiniz.

679 10.000
689 (-) 11.000

zarar (-) 1.000 şeklinde.
Böyle yapmanızdaki amacınız nedir?
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

aydinay ' Alıntı:
İrem35 ' Alıntı:
Sinem_35 ' Alıntı:
Alış Bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
satış kaydınız
-----------/-----------
100/120 11.800
679 10.000
391 1.800
---------/------------


taşıtın defterden silinmesi kaydı
-----------/----------
257 9.000
689 11.000
254 20.000
----------/----------

duran varlık satışlarını 600 nolu hesapta takip etmeyin.. Çünkü hiç bir işletmenin esas faaliyet konusu kendi duran varlıklarını satma amacı olmadığı için; oluşan satış ve kar olağandışıdır. Bu sebeble 679 nolu hesapta takip etmelisiniz.

Satıştan doğan karı 679 ile, duran varlığın silinmesi işleminde oluşan zararıda 689 da izleyerek mahsuplaştırma yapmadan gelir tablosunda ayrı ayrı beyan etmelisiniz.

679 10.000
689 (-) 11.000

zarar (-) 1.000 şeklinde.
Böyle yapmanızdaki amacınız nedir?
böyle yapmamdaki amaç; gelir tablosu ilkeleri ve TFRS gereği.

Maalesef bir çok meslektaşımız; 1 nolu M.U.G.T.'de yazan gelir tablosu ilkelerinin en önemlilerinden birini gözden kaçırıp gelir ve gideri mahsuplaştırarak gelir tablosuna aktarıyor.

Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.

Netice itibariyle sonuç yine 1.000.-TL zarar çıkıyor.

679 10.000
689 (-) 11.000

zarar (-) 1.000 şeklinde.

Görüldüğü üzere ayrı ayrı gelir tablosuna yansıtıp mahsuplaştırma yapmadan kar zarar ortaya konuluyor. Bu kaydın amacı budur.
 
Üyelik
18 Mar 2010
Mesajlar
370
Konum
İSTANBUL
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

TMS16
...........
68. Bir maddi duran varlık kaleminin finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından doğan kazanç veya kayıp ilgili kalem bilanço dışı bırakıldığında (TMS 17 farklı şekilde satış ve geri kiralama işlemi gerektirmedikçe) gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Kazançlar, hasılat olarak sınıflandırılmaz.
...........
71. Bir maddi duran varlık kaleminin finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından doğan kazanç ya da kayıp; varsa varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir

------------------
Bu durumda siz uygulama esaslarını kabul etmiyorsunuz.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

tam tersine uygulama esaslarını uyguluyorum.

satış kazancı hasılat olarak değil, kar yada zarar olarak yansıtılıyor. (679)
Elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat dediği amortisman ile defter değeri arasındaki fark ise yine kar yada zarar olarak nitelendiriliyor. (689)

standart; netleştirmeye, mahsuplaştırmaya imkan vermiyor.
 
Üyelik
18 Mar 2010
Mesajlar
370
Konum
İSTANBUL
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

İrem35 ' Alıntı:
tam tersine uygulama esaslarını uyguluyorum.

satış kazancı hasılat olarak değil, kar yada zarar olarak yansıtılıyor. (679)
Elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat dediği amortisman ile defter değeri arasındaki fark ise yine kar yada zarar olarak nitelendiriliyor. (689)

standart; netleştirmeye, mahsuplaştırmaya imkan vermiyor.
Bakın 71.fıkrada net kar yada zarardan bahsediyor. Bu tms uygulama esasına göre bu işlemde ya kar yada zarar doğar, her ikisinin bir arada doğması tekdüzen muhasebe sistemine aykırı. Bu arada gelir tablosu ilkelerine konu olan datalar TMS uygulama esasları baz alınarak hazırlanır ve bu dataların raporlanması amacıyla gelir tablosu düzenlenir. Bu ilkelerde bahsedilen kısaca gelir/gider/kar/zarar brüt olmalıdır birbirine mahsup edilemez ifadesi bundan sonra devreye girer.
Muhasebe maddesinin nasıl yapılacağına TMS karar verir. Söylediğiniz kayıtla ilgili resmi her hangi belge gösterin size müteşekkir olurum.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

sn.aydinay

71.maddede net kar yada zarardan bahsetmiyor. finansal durum tablosu kapsamı dışında bırakılmasından doğan kazanç yada kayıp, bu duran varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat dediği amortisman ile defter değeri arasındaki farktır. Burada net kar yada zarar söz konusu değil.

söz konusu muhasebe kayıtları için; standartlar yayımlanmış ancak henüz yürürlükte değildir ( SPK halka açık şirketler hariç). Yeni TTK ile birlikte yürürlüğe, uygulamaya gireceği için o an itibariyle tek düzen hesap planında da revizyon yapılacaktır.

Ancak şuan itibariyle gelir tablosu ilkeleri , MUGT ve TDHP hükümleri geçerlidir.
 
Üyelik
18 Mar 2010
Mesajlar
370
Konum
İSTANBUL
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

Sayın İrem35

Ozaman biz bırakılım ilkeleri, sonuçta VUK na tabiyiz. VUK 328 amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satış işlemini açık olarak tanımlamış.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

ancak uygulamada yapılan kayıt sistemi TDHP ve gelir tablosu ilkelerine aykırıdır. Çünkü satış matrahı belli olmadığından, gelir tablosuna mahsuplaşma yapılarak yansıyor.

yani şu kayıt sisteminde matrah nerede?

-----------/----------
100/120
257
254
679
391
---------/--------------
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

sn. irem 35

bugüne kadar 10 yıllık meslek hayatımda yeminli mali müşavirlerde dahil , 600 lü hesapda ..... duran varlık satış kaydı olmasını makalelerinde yazmış olup, böylesine piyasadan ve muhasebe biliminin uygulamasından uzak kalmış, üstad veya üstad olmayanların sehven bilgi vermelerinin sonuçlarını hala portalımızda sayenizde görüyoruz... hala bu kadar basit konuların tekrar tekrar soru olarak gelmesinden....

kendinizi daha yetişrmeniz ve faydalı olabilmeniz dileğiyle.....
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

sn.nisanlı

konuyu baştan aşağıya bir daha okuyunuz, yazılan mesajları.
Daha sonrada son mesajınızı bir daha okuyunuz.

600 lü hesapta, duran varlık satış kaydı olması gerektiğini söyleyen üstadlar mı? yoksa bu olayın olağandışı bir olay olarak değerlendirilip o şekilde kayıtlara alınması gerektiğini söyleyen üstadlar mı?

mesaj yazarken bir kez daha düşünün lütfen?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
Ynt: Demirbaş Satış Kaydı...

İrem35 ' Alıntı:
aydinay ' Alıntı:
İrem35 ' Alıntı:
Sinem_35 ' Alıntı:
Alış Bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
satış kaydınız
-----------/-----------
100/120 11.800
679 10.000
391 1.800
---------/------------


taşıtın defterden silinmesi kaydı
-----------/----------
257 9.000
689 11.000
254 20.000
----------/----------

duran varlık satışlarını 600 nolu hesapta takip etmeyin.. Çünkü hiç bir işletmenin esas faaliyet konusu kendi duran varlıklarını satma amacı olmadığı için; oluşan satış ve kar olağandışıdır. Bu sebeble 679 nolu hesapta takip etmelisiniz.

Satıştan doğan karı 679 ile, duran varlığın silinmesi işleminde oluşan zararıda 689 da izleyerek mahsuplaştırma yapmadan gelir tablosunda ayrı ayrı beyan etmelisiniz.

679 10.000
689 (-) 11.000

zarar (-) 1.000 şeklinde.
Böyle yapmanızdaki amacınız nedir?
böyle yapmamdaki amaç; gelir tablosu ilkeleri ve TFRS gereği.

Maalesef bir çok meslektaşımız; 1 nolu M.U.G.T.'de yazan gelir tablosu ilkelerinin en önemlilerinden birini gözden kaçırıp gelir ve gideri mahsuplaştırarak gelir tablosuna aktarıyor.

Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.

Netice itibariyle sonuç yine 1.000.-TL zarar çıkıyor.

679 10.000
689 (-) 11.000

zarar (-) 1.000 şeklinde.

Görüldüğü üzere ayrı ayrı gelir tablosuna yansıtıp mahsuplaştırma yapmadan kar zarar ortaya konuluyor. Bu kaydın amacı budur.

Sevgili formdaşlarım

Hem bir eğitimci hemde bir uzman olarak şunu söylemek isterim. Demirbaş Muhasebe kaydı ve Satış hakkındaki açıklamaları Sayın Formdaşımız İrem hn dediği gibidir.Böyle emin olarak söylememin diğer bir nedeni Sayın İrem hn.dediği gibi''Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz'' Geçenlerde ''Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilonçoların Eğitimi''konusuna katılmıştım.Orda da bu konuyu eğitim alanlara bu şekilde aktardık. Tabi bizim için önemli bir konuda 2012 yılında değişen TTK ile bu konulara daha çok değinileceği


FERHAT
 
Üyelik
28 Tem 2017
Mesajlar
1
Konum
istanbul
alış bedeli : 20 000.-
satış bedeli : 10.000.-+kdv
br amortisman : 9.000.-

olan demirbaşın satış kaydı nasıl olur ?
------------------------------/---------------------------
100 kasa 11,800 ...
257 birikmiş amortismanlar(-) 9,000 ...
689 o.dışı gider ve zararlar(-) 1,000 ...

255 demirbaşlar ... 20,000
391 hesaplanan kdv ... 1,800
------------------------------/----------------------------
doğrusu budur yaşıyorsan :d
 
Üst