zirve

Dövizli Senetlerde Reeskont

Üyelik
17 May 2011
Mesajlar
90
Konum
ANKARA
Arkadaşlar merhaba;

Bilindiği gibi TL senetler için reekont hesaplaması yaparken Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans oranı kullanılıyor. Bu oranı Merkez Bankasının sitesine girip öğrenebiliyoruz. Fakat Dövizli senetlerde kullanılacak Libor oranlarını bulmak zor. Bu oranları nereden bulabilirim? Bir de bu oranları formüle yerleştirirken nasıl bir işlem yapılması gerektiğini bilen var mı ? Şimdiden teşekkürler.
 
Üyelik
17 May 2011
Mesajlar
90
Konum
ANKARA
Ynt: Dövizli Senetlerde Reeskont

Cevabınız için teşekkürler. birde şöyle bir durum var. okuduğum bir kitapta reeskontlarla ilgili hangi durumlarda reeskont hesaplanır hangi durumlarda hesaplanmaz gibi bir bölüm vardı. Örneğin hatır senetlerine reeskot hesaplanmaz, vadeli çekler için reeskont hesaplanmaz gibi. burda senet tutarlarının KDV kısmı için de reeskont uygulanmaz diyordu. Yapılan satış 100.000 TL KDV 18.000 senet tutarı 118.000 fakat reeskont hesaplarken sadece senedin 100.000 TL lik kısmına reeskont uygulanabilir yazıyor. böyle bişey mümkün mü yada doğru mudur?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Dövizli Senetlerde Reeskont

Bu çok saçma bir yorum.
Bir kere senet ile satış farklı şeylerdir. Satış fatıra edilir. karşılığında senet de alınır havale de yapılır çek de alınabilir, hatta hesaben ödeme de yapılır. Hangi kısım kdv neresi ana para nasıl ayrılacak? :)
Ayrıca vadeli çekler de mevcut hukuk sitemimizde borç senetleri olarak kabul edilmektedir. Onlara da reeskont hesaplanır.
 
Üyelik
24 Şub 2011
Mesajlar
85
Konum
KAYSERİ
Ynt: Dövizli Senetlerde Reeskont

VUK? un 281. maddesinde sözü edilen senede bağlı alacaklar bir ticari işletmeye ait senetlerdir. Ticari senetler TTK?n ın 735. maddelerinde ?kambiyo senetleri? başlığı altında düzenlenmiş bulunan poliçe, bono ve çektir. Çek yalnız bir bankaya yönelik biçimde yazılabilen, yasal biçim koşullarına bağlı kıymetli evrak niteliği taşıyan ve ancak paraya ilişkin olan özel bir havale senedidir.
Yargıtay?a göre çek, kayıtsız ve koşulsuz belli bir bedelin ödenmesi için yapılan havaledir. Bir ödeme arcıdır.(hukuk dairesi 23.09.1976 gün ve E3866 sayılı karar) diğer taraftan Yargıtay hukuk genel kurulunun 07.01.1966 gün ve E.T/1961, K.84 sayılı kararlarında da ? TTK hükümlerine göre çek, bir ödeme belgesinden ibaret olup, HUMK? 287 inci maddesi uyarınca bir hakkın ihdas, nakil, tahvil, tecdit, ikrar, itfa ve ıskat maksadıyla düzenlenmiş bir senet niteliğinde değildir? ifadesi yer almıştır.
Görüleceği üzere çek ticaret kanununda kambiyo senetleri başlığı altında düzenlenmiş olmasına rağmen bir senet değil bir ödeme aracıdır. Çek de vade söz konusu değildir.
TTK uyarınca çek, görüldüğünde ödemesi gereken ve buna aykırı herhangi bir kayıt varsa yazılmamış sayılan, keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmesi için ibraz edilebilen bir kıymetli evraktır. Bu nedenle VUK? un 281. hükmü karşısında vadeli çeklerin reeskont işlemine tabi tutulması gelir idaresinin görüşüne göre mümkün değildir. Ancak SPK? ya tabi firmalarda sadece ilgili mevzuat açısından farklılık mevcuttur.
SPK, çeklerin vade konmak suretiyle alacak senedi yerine kullanılmakta olduğu gerçeğinden hareketle, bunların da reeskonta konu edileceğini tamim etmiş (Seri XI No:1 SPK tebliğinin I/A-3 bölümü)daha sonra aynı tebliğin 14.maddesiyle bunun bir mecburiyet olduğu yolunda uygulama yapmaya başlamıştır. Bu durumda vadeli çek reeskontu SPK? ya tabi işletmelerce yapılacak, fakat bu reeskont VUK hükümlerine uymadığı için vergi hesaplamasında reeskont tutarı vergi matrahı ile ilgilendirilmeyecektir. Alınan vadeli çeklerin SPK? ya tabi şirketlerce reeskonta tabi tutulmasından kaynaklanan gider kanunen kabul edilmeyen giderdir.
SPK? ya tabi olmayan kurumlarda vadeli çek reeskontu yapılması mecburiyeti ve gereği yoktur. Mükellefler kendi istekleri ile vadeli çekleri reeskonta tabi tutarlarsa, yapılan bu reeskont işleminden kaynaklanan gelir ve gider, vergi matrahının hesaplanmasında bir gelir veya gider unsuru olarak dikkate alınamaz.57
VUK hükümlerine göre reeskonta tabi tutulacak alacak ve borç senetlerinden sayılmadıklarından dolayıdır ki ödeme gününe göre alacaklı olduğumuz çekler üzerinden hesaplanarak TDHP? de ticari kardan indirilmesi gereken ?tahsil edilecek çekler reeskontu? nun dönem sonunda mali kara ilave edilmesi, borçlu olduğumuz çekler üzerinden hesaplanarak ticari kara ilave edilen ?ödenecek vadeli çekler reeskontu? nun da yine dönem sonunda mali kardan indirilmesi gerekmektedir. İzleyen yılbaşında bu hesaplar ters kayıt ile kapatılacağından ticari kara ilave edilecek ?tahsil edilecek çekler reeskontu? nun önceki dönemde vergilendirilmiş olması dolayısı ile mükerrerliği önlemek için dönem mali karından indirilmesi, ticari karadan indirilecek ?ödenecek vadeli çekler reeskontu? nun dönem mali karına ilave edilmesi gerekmektedir.58
Sonuç olarak, çek reeskont faizlerinin vergi yasalarınca gider kabul edilmemesi nedeniyle ticari kardan mali kara geçerken alınan çekler reeskontu dönem karına eklenecek verilen çekler reeskontu geliri fazlası ise dönem karından indirilerek mali kara ulaşılacaktır.
2.3.1. Vadeli Çek Reeskontu İle ilgili Danıştay kararları
*Vadeli olarak düzenlenen çeklerin 213 sayılı vergi usul kanunun 281.maddesi gereğince reeskonta tabi tutulması sonucu bulunan tutar kurum kazancından indirilemeyeceğinden aksi yönde mahkeme kararında isabet görülmediği hakkında; (Danıştay Dördüncü Daire, Tarih 10.06.2001, Esas No:2001/1399, Karar
No:2002/2405)
*Vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulamayacağı hakkında; (Danıştay Vergi Dava Daireleri, Tarih 07.04.2000, Esas No:1998/448, Karar No:2000/145)
*Vadeli olarak düzenlenen ve vade tarihinden önce tahsil edilmediği ihtilafsız olan çeklerin alacak senetleri gibi reeskonta tabi tutulmasında yasanın ruhuna aykırılık görülmediği hakkında; (Danıştay Üçüncü Daire, Tarih 04.06.1998, Esas
No:1997/671, Karar No:1998/2125)
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Dövizli Senetlerde Reeskont

Bu kadar yargı kararını niye yazdınız anlamadım.
Bu konuda çelişik yargı kararları vardır. Ancak TTK amir hükümleri çekleri kambiyo senedi vasfında kabul etmiştir.
Tabi birde ticari kar mali kar konusu vardır.
Mali kara ulaşmak için indidirelemiyeceği bazı Yargı karralarında belirtilmiş bazılarında ise indirimi kabul edilmiştir.
 
Üyelik
17 May 2011
Mesajlar
90
Konum
ANKARA
Ynt: Dövizli Senetlerde Reeskont

Sayın Balalı' nın verdiği linkte ( http://www.al ) Libor oranları şu anda sadece ekim 2011 e kadar var. Fakat 31.12.2011 tarihindeki libor lazım. bunu nereden bulabilirin bilgisi olan var mı ?
 
Üyelik
24 Şub 2011
Mesajlar
85
Konum
KAYSERİ
Ynt: Dövizli Senetlerde Reeskont

Bankanızdan alabilirsiniz verdiğim sitede geç yayınlanıyor. Ama bu tür durumlarda ben en çok çalıştığım ve senedi hangi bankaya verdiysem o bankanın liborunu alıyorum.Saygılar. (En yakın rakamlar iş bankasında)
 
Üst