E-Beyanname Programında Yapılan Güncellemeler

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
e-beyanname programında yapılan güncellemelere-beyanname sayfası yeni web adresinden hizmet vermeye başlamıştır. Yeni adrese https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.

01.11.2009 Katma Değer Vergisi Beyannamesi

"3238 Sayılı Kanunun 5602 Sayılı Kanunla Değişik 13/2 .Maddesi Uyarınca" ödenmesi gereken "Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı" için Katma Değere Vergisi beyannamesine bölüm eklenmiştir. Katma Değere Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2009 Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyannameye mükelleflerin beyanname gönderdikleri aydan sonraki ay/aylarda muhtasar beyanname gönderip göndermeyeceklerine ilişkin bilgi alınmasını sağlamak amacıyla "Genel Bilgiler" bölümüne "Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok" seçeneği eklenmiştir. Vergi dairelerince beyanname gönderilmeyen ay/aylara ilişkin işlemler mükelleflerin bu alana girilen cevaplarına göre yapılacaktır. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2009 Banka Muameleleri Beyannamesi

"05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Banka Muameleleri beyannamesinin Alınan Paraların Türü sütunundan;

"121" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahüdü İle İktisap Veya Elden Çıkarılması Sonucu Lehe Alınan Paralar"
"122" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenilmeksizin Satışı Sonucu Lehe Alınan Paralar" çıkarılmış,

"132" Kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü İle İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Lehe Alınan Paralar"
"133" kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenmeksizin Satışı Nedeniyle Lehe Alınan Paralar" eklenmiştir.

Banka Muameleleri Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2009 Sigorta Muameleleri Beyannamesi

"05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sigorta Muameleleri beyannamesinin Alınan Paraların Türü sütunundan;

"208" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü İle İktisap Veya Elden Çıkarılması Sonucu Lehe Alınan Paralar"
"209" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenilmeksizin Satışı Sonucu Lehe Alınan Paralar" çıkarılmış,

"213" Kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü ile İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Lehe Alınan Paralar"
"214" kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenmeksizin Satışı Nedeniyle Lehe Alınan Paralar" eklenmiştir.

Sigorta Muameleleri Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

22.10.2009 ÖNEMLİ DUYURU

"YRTI5811B - 5811 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesini (Gelir Vergisi Mükellefiyeti Olmayanlar İçin)" vergi dairelerinde hiç mükellefiyeti olmayan gerçek kişiler göndereceklerdir.
Ayrıca bu kişilerin söz konusu beyannameyi gönderebilmesi için ikametgahının bulunduğu vergi dairesinde 0024 (5811 Y.İÇİ) vergi türünden mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir.

Terk bile olsa gelir vergisi, kurumlar vergisi, gayrimenkul sermaye iradı, basit usul ticari kazanç mükellefiyeti olanlar veya adi ortaklıklar yani mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler "YRTI5811"- 5811 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesini" doldurup göndereceklerdir.

14.10.2009 ÖNEMLİ DUYURU

Kullanıcılarımızın iletmiş olduğu görüş ve öneriler doğrultusunda yeni E-Beyanname sitesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Eski E-Beyanname sitesi kısa bir süre içinde kapatılacağından kullanıcılarımızın bir an önce yeni E-Beyanname sitesini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Yeni E-Beyanname sitesi bilinen tarayıcılar (İnternet Gezgini) (Internet Explorer 6, 7, 8, Mozilla Firefox 2, 3, Google Chrome) ile test edilmiştir. Siteye giriş, paket yükleme vb gibi herhangi bir işlemde problem yaşanması durumunda kullanıcılarımızın ilk olarak kullanılan tarayıcının en son sürümü ve/veya hizmet paketlerini (Service Pack) kurmayı denemeleri gerekmektedir. Kullanılan tarayıcının son sürümünü kullanıldığı halde hala problem yaşanıyorsa kullanıcılarımızın acil olarak 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri gerekmektedir.

Yapılan değişiklikler:


Bir sayfada gösterilen en fazla beyanname sayısı 10'dan 20'ye çıkarılmıştır.
Sayfadaki beyannamelerin hepsinin seçilebilmesi için bir düğme eklenmiştir.
Toplu olarak yapılan Onay ve İptal işlemlerinde sonraki düğmelerine basılmasına gerek kalmadan otomatik olarak bir sonraki beyannamenin işlenmesi ve sonuçların bir listede gösterilmesi sağlanmıştır.
Paket gönderimi sırasında "uzun sürüyor, tıkanıp kalıyor" vb şeklinde iletilen problemler giderilmiştir.
Java (JRE) 1.6u12 versiyonunda yapılan bir değişiklikten dolayı Java 1.6'nın son sürümleri ile çalışmayan Beyanname Düzenleme Programı'nın tüm Java versiyonları ile çalışabilmesi sağlanmıştır.


01.10.2009 Yeni E-Beyanname ve Eski E-Beyanname hakkında ÖNEMLİ DUYURU

Yaklaşan son beyan tarihleri dikkate alınarak yeni E-Beyanname sitesini herhangi bir nedenle kullanamayan kullanıcıların mağdur olmamaları için eski E-Beyanname sitesi geçici bir süre için kullanıma açılmıştır. Bu nedenle www.gib.gov.tr adresindeki E-Beyanname linkleri Eski ve Yeni olarak ayrılmıştır.

27.09.2009 Yeni E-Beyanname sitesi açıldı

Daha rahat ve hızlı kullanım sağlayacak şekilde yenilenen E-Beyanname sitesi 27.09.2009 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

01.09.2009 Banka Muameleleri Beyannamesi

"15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006/10865 sayılı Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar Banka Muameleleri beyannamesi Alınan Paraların Türü sütunundan çıkarılmıştır. Banka Muameleleri Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.08.2009 Ceza İhbarnameleri ÖNEMLİ DUYURU

"5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 22. maddesinin son paragrafı uyarınca süresinden sonra gönderilen beyannamelere kesilen cezalarda değişiklik yapılmıştır.

01.08.2009 Banka Muameleleri Beyannamesi

27264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan 2006/10506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Alınan Paranın Türünde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.08.2009 Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyannamenin "Ödemelerin Tür Kodu" bölümüne yeni kodlar eklenmiş, açıklama kısımlarında değişiklikler yapılmıştır.
"Yatırım Fonu veya Ort.Kazançları" bölümünde 051 kod yerine 053, 054, 055, 056 kodları, "Her Nevi Alacak Faizleri (KVK Md.30/1-ç)" bölümünde 255 kod yerine 262, 263, 264, 265 kodları eklenmiştir. Muhtasar Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.07.2009 ÖTV (I) Sayılı Liste

5904 Sayılı Kanun'nun 17.Maddesi ile ÖTV Kanununa ekli(I) sayılı listenin (B) Cetveline 2710.11.25.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Diğerleri" isimli mal eklenmiştir. Söz konusu mala ilişkin beyanda bulunacak mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 2008 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2008 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi

Gelir Geçici Vergi Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 Özel Tüketim Vergisi 4 Sayılı liste

16.03.2009 tarih ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca IV sayılı listeye göre verilen Özel Tüketim Vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 Muhtasar Beyanname

"2 Seri No'lu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tebliği" kapsamında Muhtasar Beyannameye "Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" eklenmiştir. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 Katma Değer Vergisi Beyannamesi

"112 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği" kapsamında Katma Değer Vergisi Beyannamesine "KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste (Ek:5)" eklenmiştir. Katma Değer Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2009 Katma Değer Vergisi Beyannamesi ÖNEMLİ DUYURU

"112 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği" kapsamında "Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına KDV Kanununun 13/f Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerin Üretiminde Kullanılacak Mal ve Hizmetlere Ait Liste (Ek:3)" "https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp" Yeni Internet Vergi Dairesi'nde sağ üst köşede yer alan "GİRİŞ" tuşuna tıklanıp Kullanıcı Kodu, şifre, parola girişi yapıldıktan sonra "BİLGİ GİRİŞİ" başlığı altında yer alan "112 No'lu KDV Tebliği Ek:3" seçilerek gönderilecektir.

06.03.2009 Özel Tüketim Vergisi I Sayılı liste

"5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 13.Maddesi kapsamında I sayılı listeye göre verilen Özel Tüketim Vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2009 Gayrimenkul Sermaye İradı

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2008 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların "Yalnızca GMSI düzenleyecek mükellefler" bölümünden Beyanname Düzenleme Programını indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2009 2008 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2008 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2009 Muhtasar Beyanname

"1 Seri No'lu 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği" kapsamında muhtasar beyannameye "Kültür Yatırımları ve Girişimlerine ait Gelir Vergisi Stopajı İndirimine İlişkin Bildirim" eklenmiştir. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

17.02.2009 5811 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek Beyanname

"1 Seri No'lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ" kapsamında;

Gelir vergisi mükellefiyeti olmayanlar için

--5811 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefiyeti Olmayanlar İçin) elektronik ortamda verilmek üzere hazırlanmıştır. Söz konusu beyannameyi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca 5811 sayılı Kanun kapsamında daha önceki aylarda gönderilen yurt dışında, Türkiye'de sahip olunan varlıklara ilişkin beyanları artırmak isteyen mükellefler artırmak istedikleri miktar kadar yeni bir beyanname doldurup gönderebileceklerdir.

01.02.2009 2008 Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2008 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

27.01.2009 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi

Kurum Geçici Beyannamesinde "Yatırım İndirimi" ve "İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları"na ilişkin bilginin de bulunması durumunda verginin hesaplanmasında değişiklik yapılmıştır.

Kurum Geçici Vergi beyannamesi ile belirtilen iki alana ilişkin bilgi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

27.01.2009 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde "Yatırım İndirimi" ve "İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları"na ilişkin bilginin de bulunması durumunda verginin hesaplanmasında değişiklik yapılmıştır.

Kurumlar Vergisi beyannamesi ile belirtilen iki alana ilişkin bilgi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.01.2009 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi

"36 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği" kapsamında verilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda verilmek üzere hazırlanmıştır. Söz konusu beyannameyi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2009 2009 Yılı Damga Vergisi Miktarları

51 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları açıklanmıştır. Tüm kullanıcıların yeni değerleri içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2009 YTL - TL Dönüşümü

e-Beyanname uygulamasında yer alan "YTL" ibareleri "TL" olarak değiştirilmiştir. Tüm kullanıcıların yeni açıklamayı içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2009 İnternet Vergi Dairesi Uygulamalarına (E-Beyanname ve BTRANS) Tek Noktadan Giriş

Artık İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu ve şifreniz veya Mobil İmza'nız ile giriş yaptıktan sonra E-Beyanname ve BTRANS uygulamalarını kullanmak için yetkiniz varsa bu uygulamalara yeniden kullanıcı kodu ve şifre girmeden kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB)
 
Üst