E-Tebligat Dönemi Başlıyor

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,706
Konum
İSTANBUL
E-Tebligat dönemi başlıyorTebligat Yasasında değişiklik öngören tasarı, artık elektronik yolla tebligat yapılmasına olanak sağlayacak. Kişilerin, kendileriyle ilgili adli sicil kayıtlarını sorgulayabilmesine de olanak sağlayan tasarıya göre, adli sicil belgesi elektronik ortamda ilgilisine güvenli şekilde ulaştırılacak.
Elektronik yolla tebligat yapılmasına imkan veren Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Bugüne kadar posta idaresi veya memur aracılığıyla yapılan tebligat, elektronik yolla da yapılabilecek. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen üçüncü günün sonunda yapılmış sayılacak. unmama sebebi mazbataya yazılacak.
İlanen tebligat, gazetenin yanı sıra elektronik ortamda da yapılacak.

CELSE ESNASINDA VE KALEMDE TEBLİGAT
Sadece celse esnasında doğrudan tebligat düzenlemesi, yapılan değişiklikle mahkeme, savcılık kalemlerinde ve icra dairelerinde de yapılacak. Buna göre, celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmesi suretiyle veya imza karşılığında tebliğ konusu belirtilerek yapılacak bildirim, tebliğ hükmünde olacak. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmeyecek.

ADLİ SİCİL KAYITLARI
Türkiye'de yaklaşık 15 milyon insanı ilgilendiren ve Adalet Bakanlığının 5 lira karşılığında verdiği adli sicil kayıtlarıyla ilgili düzenleme de yapılan tasarıya göre, bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adli sicil ve arşiv kayıtlarında; mahkeme, hakim, askeri hakim, Cumhuriyet başsavcılığı ve askeri savcılık doğrudan doğruya sorgulama yapabilecek.
Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, görev ve yetkileri kapsamında ihtiyaç duydukları adli sicil ve arşiv ayıtlarını, Adalet Bakanının izniyle Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sisteminden sorgulayacak. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı, hiçbir kurum ve kişiye verilemeyecek.

KİŞİLER, ADLİ SİCİL KAYITLARINI SORGULAYABİLECEK
Gerçek kişiler, kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, güvenli elektronik imza veya yönetmelikle belirlenecek diğer güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilecek. Sorgulama sonucu oluşturulan elektronik imzalı Adli Sicil veya Arşiv Kaydı Belgesi, elektronik ortamda ilgilisine güvenli şekilde ulaştırılacak.
Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sistemi'nden elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerce yapılacak sorgulamalardan ücret alınmayacak.


Kaynak:vergihaber
 

Benzer konular

Üst