Engelli İstihdam Etmeyen İşverene 2013 Yılında İdari Para Cezası Var

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
ENGELLİ İSTİHDAM ETMEYEN İŞVEREN 2013 YILINDA 1832 TL İDARİ PARA CEZASI VAR
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü vardır.
İş Kanununda Engelli için Yönetmelikte tanımlamaya yer verilmiştir.
Engelli
Ø Bedensel,
Ø Zihinsel,
Ø Ruhsal,
Ø Duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünden ,
Ø En az %40 oranından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri olarak tanımlanır.
ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ İÇİN ORAN NEDİR?
Özel sektör işyerlerinde engelli için aranan oran %3 olarak belirlenmiştir.
%3 ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
Örneğin:A) Şirketi İstanbul İlinde faaliyet gösteriyor.
Fatih:5 Kişi,Beyoğlu:10 Kişi,Zeytinburnu:15 Kişi,Bakırköy:20 Kişi bulunuyor.Bu durumda işveren işyeri olarak aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri olduğundan 50 kişi oluyor.
Engelli çalıştırmak zorundadır.
Yukarıdaki örneğe göre çalışan sayısında Belirsiz,Belirli Süreli sözleşmeliler gibi,Kısmi sürelilerde dikkate alınır.
Kısmi süreliler için sayıda izlenecek yol, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.
50 İşçi Sayısı engelli tespiti formülü:
50*3/100=1,5 bulunur.
Yarımdan az olan dikkate alınmaz.Yarım ve daha fazla olan için tama iblağ edilir.
Bu durumda 50 işçisi olan bir işveren 2 Engelli işçi istihdam etmek zorundadır.

İŞ KUR ENGELLİ TEMİN EDER:
İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu engelliyi İş Kurumu aracılığı ile temin eder.
İş Kurumu tarafından temin edilmeyen engelliler şayet işveren tarafından temin edilmesi durumunda 1 ay içinde İş Kurumuna bilgi verilecektir.
İşveren engelli çalıştırma yükümlüsü ise İş Kurumuna 7 gün içinde müracaat eder.
Çalıştırmak istediği engellilerin özelliklerini belirten bir talep formu doldurur.
İş Kurumu bu isteği 15 gün içinde cevaplamak zorundadır. Şayet işveren İş Kur tarafından gönderilen engellileri uygun olanı alır istihdam eder,uygun olmayanları da 7 gün içinde İş Kurumuna bildirir.
EŞİTLİK İLKESİ:
Engelliler düşük ücret yada maaş ile çalıştırılamaz.
Diğer işçilere sağlanan sosyal yardımlar sağlanır.
Eşitlik ilkesi ile işverenler hareket etmek zorundadır.
İşveren işten ayrılan engellileri İş Kur’a bildirmek zorundadır.
ÇALIŞMA TEDBİRLERİ ALINIR:İşverenler, işyerlerini imkanları ölçüsünde;ü Engellilerin çalışmalarını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak,ü Sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, ü Mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, ü İşleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, ü Çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz.Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri , engellinin durumuna göre belirlenebilir
İDARİ PARA CEZASI:
2013 Yılında Uygulanan İdari Para Cezası 2012 yılına göre %7,8 oranında yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
4857/30.Maddesine aykırı davranan işverenleri bekleyen ceza 1832 TL olarak belirlenmiştir.
50 işçi çalıştıran işverenler en az 2 Engelli istihdam etmek zorundadır.
Bu koşullara göre istihdam etmemeleri halinde çalıştırılmayan her engelli,çalıştırılmayan her ay için ödenecektir.

Bu rakamlarda işverenler için ciddi anlamlarda İPC demektir.

İstihdam adına engelli çalıştıranlara son yıllarda teşviklerde uygulanmaktadır.

Son günlerde bu idari para cezaları ile Türkiye İş Kurumu tarafından Korumalı İşyeri açacaklara engelli çalıştırma adına hibe kredileri verilecektir.

Cezaları ağırlaştırmak yerine işverenlere engelli istihdam etmeyi teşvik edecek projeler getirmeleri halinde Vergi,SGK adına teşvikler yaygınlaştırılmalıdır.

Engelli çalıştırmak istemeyen işverenler ise belirlenecek tutarlarda bir miktar para ödeyerek,bu paraların İş Kur aracılığı ile engelli istihdamına harcaması teşvik edilebilinir.


Kaynak:VEDAT İLKİ
 

Benzer konular

Üst