zirve

Envanter Defteri

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
32
Konum
denizli
merhaba,
26.09.2007 tarihinde tescil edilerek kurulan limited şirketinin yevmiye defterini onaylattık ama envanter defterini onaylatmayı unuttuk.
tescil tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlama evraklarının verilebileceğini biliyorum.
26.09.2007 tarihinden sonraki 10 gün içinde envanter defterini onaylatsam herhangi bir ceza ile karşılaşırmıyım ?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
TÜRK TİCARET KANUNU / Madde 69.
IV - TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ:

Madde 69 - (Değişik fıkra: 11/06/2003 - 4884 S.K./1. md.) Şirket kuruluş aşamasında 66 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce tacir tarafından ticari işletmenin bulunduğu yerin ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilir. Bu defterler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgileri içerecek şekilde tasdik ve imza olunur. Sicil memuru veya noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmi mühür ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kullanılması zorunlu diğer defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunur.

Her tacir, tutmaya mecbur olduğu diğer defterlerle tutmak istediği defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sayılarını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur. Memur, bunlardan birisini tasdik ederek tacire geri verir. Bu mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmiyen tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz.

---------------------------------------

Ttk böyle diyor.Yani işletme ticaret siciline tescil ettirilmeden önce noterden onaylatılır diyor.Hatta son paragrafta notere tasdik edilen defterlerin ilk sayfasının ticaret siciline verilerek tastik edileceği yazılıyor(Böyle bir uygulamayı hiç duymadım.)

Benim bildiğim Noterler defterleri onayladıktan sonra bir nüshasını ilgili vergi dairesine gönderiyorlar.Vergi daireside mükellefin sicil dosyasına koyuyor bunları, eğer bir ceza sözkonusu ise dosya memuru burada cezayı kesecektir.Ki yevmiyenin kağıdının gelipte envanterin gelmemesi daha dikkat çekici olur.Bizlerde uygulamada şirket kurulduktan sonra bir iki gün içinde tastik ettiriyoruz bütün defterleri, bence geç kalmış değilsin, tastikleri yaptır derim.

Ayrıca sonradan yaptırılan defterler herhangi bir mahkemelik durumunda ttk' ndada belirttiği gibi delil teşkil etmez.

Kolay gelsin.
 

Benzer konular

Üst