zirve

Evlilik Nedeniyle işten ayrılma

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
158
Selamlar,
Daha önce de bu konu hakkında bir sorum olmuştu ama cevap alamadım :( tekrardan yazmamın sebebi bu.
Evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda ihbar süresini beklemeksizin işten ayrılabilir mi? bu konuda danıştığım iki avukat farklı görüşler beyan etti. lütfen bana yardım eder misiniz? İhbar süresini beklemeksizin işten ayrılma durumunda kanuni sonucu ne olur?
yardımlarınızı acilen bekliyorum.
saygılarımla..
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Sn Tuareq,

Evlilik nenediyle iş akdinin kadın işçi tarafından sona erdirilmesinde ihbar süresinin söz konusu olmadığı doğrudur. Bu fesih hakkı evlenen kadın işçiye evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş akdini BİLDİRİMSİZ (ihbar sürlerine uymaksızın) feshetme hakkını tanıyan bir fesih işlemidir.Sadece işverene yapılacak bildirimin yazılı olması ve işten ayrılma nedeninin evlilik olduğunun belirtilmesi ve evliliği kanıtlayan belgenin işverene ibrazı yeterlidir.
Ancak bu durumda iş akdini fesheden kadın işçinin ihbar tazminatına hakkı olmadığı gibi ihbar süresine uyulmadığı nedeniyle işveren de kadın işçiden ihbar tazminatı isteyemez.

Böyle bir fesih sonrası kadın işçinin bir başka işyerinde işçi olarak çalışması veya kendine ait bir işyeri kurmasında da hiç bir sakınca yoktur.

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
158
sayın karaca,
cevabınız ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. işveren İhbar süresi talep ederse yapmamız veya göstermemiz gereken kanun metni vs bir bilgiyi nereden bulabilirim.? Bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim.
Saygılarımla.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Sn Tuareq,

Gerçekten, İş Kanununun 24. maddesinde işçiye haklı fesih hakkı tanıyan hallerde, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile ayrılması hali dışında istifa hali kıdem tazminatını gerektiren haller arasında sayılmamıştır. İş Kanununun 14. maddesindeki bu düzenleme kamu yararına bir düzenlemedir ve 2320 sayılı Yasa ile 14. maddeye eklenen kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusuyla iş akdi ilişkisini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatının ödenmesini öngören hüküm hem aile birliğini korumaya, hem de Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlar için kabul edilen kıdem tazminatı hakkının doğacağı yolundaki Yasanın diğer bir hükmüne paralellik sağlamak için getirilmiştir. Getirilen bu hükümden işçi kadınların yararlanması yasal haklarıdır. Hakkın hukuken himaye edilebilmesi için hakkı veren hukuk kurallarının da üstünde yer alan objektif iyiniyet kurallarına uygun olması gerekir.

5. (Değişik : 25/8/1999- 4447/45 md.) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Umarım yardımcı olmuşumdur. İyi çalışmalar.

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
Oskar' Alıntı:
Sn Tuareq,

Evlilik nenediyle iş akdinin kadın işçi tarafından sona erdirilmesinde ihbar süresinin söz konusu olmadığı doğrudur.

Ancak bu durumda ......... işveren de kadın işçiden ihbar tazminatı isteyemez.

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA

Merhaba,
Ben aynı şekilde yorumlamıyorum. 4857 sayılı kanunun "İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 24. maddesinde evlilik geçmemektedir. 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde "Kıdem Tazminatı" haketme şartlarından olsada "İhbar Öneli" ile bir ilgisi yok. Eğer her şey yasalara uygun olacak denirse evlenecek olan kadınlarında evlendikten sonra işten ayrılmak gibi bir düşüncesi varsa ihbar sürelerine uyarak işverene bildirmesi gerektiği görüşündeyim. Ama işverenle yapacağı görüşmede iyi niyet çerçevesinde sorun çözülecektir.

Oskar' Alıntı:
Sn Tuareq,

Böyle bir fesih sonrası kadın işçinin bir başka işyerinde işçi olarak çalışması veya kendine ait bir işyeri kurmasında da hiç bir sakınca yoktur.

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
Doğru bu görüşe bende katılıyorum. Çünkü 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde evlendikten sonra başka yerde çalışma ile ilgili bir kısıtlama yok.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Sn Tamer BAŞKAN,

Sizin ve yorumlarınızın sıkı takipçisiyim. Bence siz bilgisini bizlerle paylaşan ender değerlerimizden birisiniz. Fakat bu konu da size katılamıyorum. Doğru 4857 sayılı iş kanunun 24.maddesinde yok ama İş kanunun bitiminde Kıdem Tazminat Madde:14 Değişiklik 5 te görebilirsiniz. İyi çalışmalar


Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
Oskar' Alıntı:
Sn Tamer BAŞKAN,

İş kanunun bitiminde Kıdem Tazminat Madde:14 Değişiklik 5 te görebilirsiniz. İyi çalışmalar


Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA

Tekrar Merhaba,
Sanırım 1475 sayılı yasanın 14. maddesinden bahsediyorsun. Yalnız 1475/14 "Bildirim süreleri" ile ilgili değildir. Sadece hangi durumlarda "Kıdem Tazminatı" ödeneceğini hüküm altına alıyor. "Kıdem Tazminatı" ödenmesi konusunda zaten görüş ayrılığımız yok, tamamen aynı fikirdeyiz.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
158
Sevgili Karaca ve Baskan,
sizin vermiş olduğunuz bilgilere istinaden işverenle konuşacağım. İşveren in iyi niyetinden bahsettiniz ya, bu iyi niyet işlemeyecek büyük bir ihtimalle. Çünkü bu iyi niyet tarafımıza gösterilmeyecek buna eminim. bu nedenle kanunen bu işin içerisinden çıkmak istiyorum. Yani hiç bir şekilde beklemeksizin -ihbar süresini- işyerinden ayrılmak istemekteyiz. Acaba geçerli olan hangi fikir?

Not: Yazılarım kendi adıma değil nişanlım adınadır.

Değerli fikir ve bilgileriniz için teşekkür ederim.
Saygılarımla..
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM
Bildirim şartına uyulmaması kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmamakla birlikte, evlilik nedeniyle hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesinde kadın işçinin bildirimde bulunması gerekip gerekmediği uygulamada tartışma konusudur. Öğretide, işçinin bildirimsiz fesih hakkını düzenleyen 16. maddede, evlilik fesih sebepleri arasında sayılmadığından bildirim şartına uyulması gerekir. Süresi belirli olmayan sürekli hizmet sözleşmesinin evlilik nedeniyle sona erdirilmesinde bildirim şartına ve bildirim sürelerine uyulması 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinin bir gereğidir. Bu gerekliliğe uyulmamasının müeyyidesi de yine aynı maddede gösterilmiş olup, “ihbar tazminatı”dır7.
Gerek iş müfettişlerinin uygulamalarında, gerekse yargı kararlarında ise kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini feshederken herhangi bir ihbar öneli vermesine gerek bulunmadığı kabul edilmektedir. Yargıtay, bir kararında “Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi... nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.”8 denilmek suretiyle evlenme nedeniyle hizmet akdini bir yıl içinde fesheden kadın işçinin önel vermesine gerek bulunmadığı hükme bağlanmıştır9.
Ancak, işverenin kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutulabilmesi için, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacak bir şekilde işten ayrıldığını bilmesi gerekir. Bunun için, yasal zorunluluk olmasa dahi, evlenen kadın işçinin işten ayrılacağını veya ayrıldığını işverene bildirmesi hatta işverenin talep etmesi halinde bunu kanıtlaması gerekir.

Sezgin ÖZCANyaklaşım

umarım faydalı olur

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Sn Celal ELİBÜYÜK,

Gerçekten de bu durumla ilgili bir kanunun maddesi bulunmamakla beraber, danıştay ve yargıtay kararları bulunmaktadır. İlginize teşekkür ederim.


Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
19
ihbar süresi bildirmeden feshedebilri

kadın işçi ihbar süresi bildirmeden feshedebilr. işverene karşı maddi yönden bir sorumluluğu yoktur.

diğer arkadaşlar da bu konulara değinmişler ayrıca ben maddeleri listelemiyorum ama ihbar tazminatı alamaz
saygılar
 
Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
25
Değerli arkdaşlar,
Kıdem tazminatı alması ile ilgili yasa da açık bir ifade vardır.
Ayrıca, ihbar süresine dahil olduğu belirtilmemiştir.

Evlenen personelin, 3 sene çalıştığı işyerinde , bir yılın dolmasına 1 hafta kala ayrılmak isterse, işveren ihbar süresine uymasını isteyebilir.
Çıkış yapılacak tarihde bu nedenle bir yılı geçmiş olacaktır.

İşçinin bildirim süresine uymaksızın, evlenme nedeniyle derhal fesih yapabileceği bir yargı kararı varmıdır? Tarih ve sayı da yazarsanız sevinirim ? Teşekkürler.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
158
Evet Yargıtay Kararının Tarih ve Sayı numarası yazılırsa bende çok sevineceğim. Elimde bu karar metni ile işverenin karşısına çıkmak istiyorum. Teşekkürler..
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi... nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.” Yrg. 9. HD.’nin 12.11.1997 tarih ve E: 1997/14623, K: 1997/18913 sayılı Kararı


denilmek suretiyle evlenme nedeniyle hizmet akdini bir yıl içinde fesheden kadın işçinin önel vermesine gerek bulunmadığı hükme bağlanmıştır.


celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
158
Sayın Elibüyük,
9.Hukuk Dairesinin 1997 yılında yayınladığı kararlar arasında bu kararı bulamadım. Acaba elinizde tam metin olarak varsa bana mail olarak gönderebilir misiniz? Konu çok hassas olduğundan o kadar üzerine düşüyorum. umarım sizlere rahatsızlık vermiyorumdur. Mail adresim:

[email protected]

Saygılarımla..
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
158
MURO' Alıntı:
VERİLEN ESAS VE TARİHE GÖRE AŞAĞIDAKİ KARAR ÇIKIYOR . LİNK AŞAGIDA
http://195.142.131.186/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/deneme_emsal_rapor.r

Sayın Muro linke tıkladığımda sadece ana sayfa geliyor. esasyıl/no kısmına Sayın Elibüyük ün gönderdiği karar yıl ve numarasını yazdığımda bulmuyor? acaba yanlış mı yazıyorum? siz ulaşabildiniz mi? eğer ulaştıysanız bana mail atar mısınız lütfen? mail adresim önceki mesajımda yazılı.
teşekkürler.
saygılar..
:oops:
 
Üyelik
12 Kas 2008
Mesajlar
296
Konum
İstanbul
Ynt: Evlilik Nedeniyle işten ayrılma

Merhaba Sözleşme Ekine Böyle bir madde Konulabilir mi?

Bu sözleşmenin , personelin işten haksız sebeple istifa ederek ayrılması, ya da İş Kanunu uyarınca haklı ve/veya geçerli fesih nedenlerinden biri ile sözleşmesinin fesih edilmesi, ya da işbaşı tarihinde göreve başlamaması, veya kadın personelin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, Personel, işverene 5.000 TL tutarında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Söz konusu ödeme, fesih tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, işverene yapılacak olup, süresinde yapılmaması halinde başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın gecikilen her gün için, yasal reeskont faizi oranında temerrüt faizi uygulanacağını ve işverenin yasal takibe geçme hakkı olduğunu personel gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder
 
Üyelik
28 Tem 2008
Mesajlar
37
Ynt: Evlilik Nedeniyle işten ayrılma

bir kere evlilik doğum askerlik işbaşı yapma vb. ile ilgili sınırlama mümkün değil. ha işe başladıkatan sonra belirli bir süre çalışma şartı koyulabilir.
ikinci olarak da ille de bir cezai şart koyacaksanız işverende ceza ödemeli. cezai şartın karşılıklı olması esastır.
bu sözleşmeyi yazabilirsiniz ve imzalatabilirsiniz. ama konu davalık olup ta işçi kardeşimize bu sözleşmeye dayanarak dava açacak olursanız mahkemece bu hükümler yazılmamış (yok hükmünde) sayılıyor. yani oraya iş kanuna aykırı hükümler koyarsanız ve cezai şartı sadece personel için uygulamaya kalkarsanız mahkeme bu hükümleri yazılmamış sayıyor.
Bu tür sakatlıklar sözleşmenin kalan hükümlerinin de değerini düşürebileceği için dikkatli olmakta yarar var diye düşünüyorum.
kolay gelsin.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Evlilik Nedeniyle işten ayrılma

Zaten yasaya aykırı sözleşme yapılamaz. :)
 
Üst