zirve

Fiili hizmet zammı

Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Öncelikle tüm forumdaşlara işlerinde kolaylıklar diliyorum.
5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği günlerde burada aynı konuya değinmiştim. Fiili Hizmet zammı uygulamasıyla ilgili kanunda ve ilgili yönetmelikte "Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan çizelgede belirtilen sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile (13) ve (14) numaralı sıralarda belirtilen sigortalılar hariç olmak üzere, söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim ve kurs süreleri ile resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmez." denmekte. Buradan anladığım, fiili hizmet zammına tabi işyerinde 25 gün çalışan bir kişinin Aylık Prim Hizmet Bildirgesi "25 gün Fiili Hizmet kapsamında" + "5 gün Hafta tatili de "01" belge türünde" olmak üzere iki ayrı bildirge ile beyan edilmesi gerektiğidir. Ekim/2008 beyanlarımızı da bu şekilde verdik. Ancak daha sonra, Kurumla yaptığımız şifahi görüşmelerde total olarak yani 30 gün üzerinden (Fiili çalışma + Hafta tatili)nin tümünü Fiili hizmet kapsamında bildirin denildi. Son kez konuyla ilgili olarak yayınlanan genelgede de "resmi tatil, yıllık izin, ücretli izin" gibi durumların da fiili hizmet kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir.
Birçok fiili hizmet kapsamında bulunan işyerinin de 25 çalışma+5 hafta tatili=30 günün tamamını fiili hizmet kapsamında beyan ettiklerini öğrendim. Bu konuda bilgisi olan veya işlem yapan forumdaş ve üstatlardan bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını rica ediyorum. Zira, geçmişe dönük bu konuyla ilgili ciddi düzeltme ve cezalar sözkonusu olabileceği inancındayım. Teşekkürlerimle.
 
Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Ynt: Fiili hizmet zammı

Kimse fiili hizmet zammıyla ilgilenmiyor mu? Arkadaşlar konu çok önemli.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Fiili hizmet zammı

Hafta tatili fiili hizmet kapsamında değerlendirilir diye düşünüyorum.

Hafta tatili ücreti
Hafta tatili ücreti
Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
Şu kadar ki;
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,
Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zaten aksi bir durum olsaydı;
Fiili hizmet süresi zammının değerlendirilmesi
MADDE 9 ? (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda belirtilen işyeri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir.
_________________________________________________
Buradaki her 360 gün ifadesi sakat kalırdı çünkü kimse 360 günü tamamlayamazdı. Şunu da belirteyim, bu konuda uygulama yapmadım.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,495
Konum
İstanbul
Ynt: Fiili hizmet zammı

Fiili hizmet zammından yararlandırmak istediğimiz (öteden beri tüm sigorta kollarına tabi çalışan) personeller için nasıl bir yol izlemeliyiz. Aylık prim ve hizmet belgesini verirken belirtilen personel için farklı bir uygulamamı yapmamız lazım...

Değerli bilgilerini paylaşan forumdaşlara şimdiden [teşekkür ed]icem :)
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,495
Konum
İstanbul
Ynt: Fiili hizmet zammı

32 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 gün (FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 5 de belirtilen sütuna göre 90 gün) Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar olarak belge türü seçilmek suretiyle yapılıyormuş...
 
Üyelik
26 Nis 2010
Mesajlar
43
Konum
İSTANBUL
Ynt: Fiili hizmet zammı

Merhaba,
32 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 gün fiili hizmet zammı uyguladığımız kişiler için denetimlerde 30 gün üzerinden gösterilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.
Farklı bir yol izleyen varmıdır?
teşekkürler.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,495
Konum
İstanbul
Ynt: Fiili hizmet zammı

2009-79 SGK Genelgesindeki ilgili bölüm;

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı
günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine
maruz kalmadıkları resmi tatil, yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri
Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri,
Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatında fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalıların
ücretsiz izin süreleri dışındaki diğer süreleri Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında
değerlendirilecektir.

ücretsiz izin ve sıhhi izin (buda raporlu olanlar kasdediliyor sanırım) de zaten primler ödenmiyor
resmi tatilde ve yıllık ücretli izinli olanlar ayrıca takip edilecek ve ayrı bildirge verilecek o zaman

sinekden yağ çıkarmaya mı çalışıyorlar...
 

Benzer konular

Üst