turkcell

Gayri Menkul Gelirlerinde Gerçek Usulde Gider Düşümü?

Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
selam benim sorum şu:
açıklama:kiraya verdiğimiz apartmanımız var.ve şimdiye kadar gmsi olarak götürü (%25) gider usulunu seçtik.ancak bahçe duvarlarına bakım ve onarım yaptıracaz.ve bu yaptığım masrafları gerçek usulde gider olarak beyan edip düşmek istiyorum.gvk 74. md nin 11. bendinin 3 fıkrası götürü gider usulunu seçenlerin 2 yıl geçmedikçe bu usulden vaz geçemeyeceği yazıyor. şimdi soru şu:
soru:bu 2 yıl nezaman bitecek.yani ben geçen sene de götürüyü seçtim ve bu sene(2006 martında ki beyannamede) gerçek usulden yararlanabilir miyim.???teşekkürler...
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Söz konusu 2 yıl,

Götürü usulü ilk seçtiğiniz yıl dahil olmak üzere 2 yıl bu yöntemle beyan etmek sorundasınız.

3. yıldan itibaren usul değiştirebilirsiniz.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
teşekkürler

yani bu demek oluyor ki ben 2006 da vereeceğim gmsi beyannamesinde de götürü usulu seçmek zorundayım.peki 2007 den itibaren mi gerçeğe geçebilirim.?
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
pardon

ben 2001 yılındaydı sanırım ilk götürü usulü seçmiştim.dolayısıyla artık gerçek usulde bahçe duvarları için yaptığım giderleri düşebilirim.değil mi? teşekkür edeerim cevaplarınız için ..herşey gönlünüzce olsun hayırlı ramazanlar....
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Zahiri,

Mükellefler diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler .

Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

- Bu usulü seçmek mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Bu usulü seçerler ise gerçek gider unsurlarından hiçbirini ayrıca indirim konusu yapamazlar.

- Gerçek gider usulünü seçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne dönebilirken, götürü gider usulünü seçenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

- Götürü gider usulü sahip olunan tüm gayrimenkullar için uygulanır. Mükellefler bir kısım gayrimenkulleri için gerçek gider usulünü bir kısım gayrimenkulleri için götürü gider usulünü seçemezler. Bu kuralın iki istisnası vardır.

- Götürü gider usulünde önceden bildirim yapmak zorunlu değildir. Beyannamede bu usulün tercih edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.

Eğer ilk olarak 2001 yılında götürü usulü seçmişseniz; 2 yıllık süreyi doldurmuş olmanızdan dolayı 2006 yılında vereceğiniz (2005 yılına ait G.M.S.İ.) beyanında gerçek gider usulüne dönülebileceğini söyleyebiliriz.

Buna göre GVK 74 md. sayılan giderleri indirmeniz mümkün olacaktır;

1-
Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;

2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri;

3-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri;

4-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 1999 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün değildir.);

5-
Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları;

6-Amortismanlar;

7-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

8-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;

9-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç);

10-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar

brüt kira tutarından indirilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesi gereğince, gayrimenkul sermaye iradı sahipleri hasılattan fazla olan giderlerini beş yılı geçmemek şartıyla müteakip yıllarda gelirlerinden indirebilirler. Ancak yukarıdaki 4 ve 10 numaralı bentlerde yer alan giderlerden oluşan zararlar, gider fazlalığı sayılmadığından müteakip yıllarda geçmiş yıl zararı olarak beyanname üzerinden mahsup edilemezler.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
teşekkür ederim

sayın hakan kıvanç bu zahmet verici açıklamalarınız için çok teşekkürler.konu anlaşılmıştır.ramazanınız ayrıca mübarek olsun...saygılar...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Re: teşekkür ederim

Zahiri' Alıntı:
sayın hakan kıvanç bu zahmet verici açıklamalarınız için çok teşekkürler.konu anlaşılmıştır.ramazanınız ayrıca mübarek olsun...saygılar...
Merhaba,
Sayın "zahiri" görüşüme göre kiraya verdiğiniz binaya yapılacak olan bahçe duvarı bir bakım onarım gideri değil, binaya bir mütemmim cüz eklenmesi işidir. Yani kısaca söylemem gerekirse bahçe duvarı yapımı için harcanacak olan giderleri 2006 yılında vereceğiniz beyannamede gelirlerinizden düşmemeniz, bina ile birlikte bahçe duvarı için hesaplanacak olan amortisman giderini düşmeniz gerekir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Başkan,

selam benim sorum şu:
açıklama:kiraya verdiğimiz apartmanımız var.ve şimdiye kadar gmsi olarak götürü (%25) gider usulunu seçtik.ancak bahçe duvarlarına bakım ve onarım yaptıracaz.ve bu yaptığım masrafları gerçek usulde gider olarak beyan edip düşmek istiyorum.gvk 74. md nin 11. bendinin 3 fıkrası götürü gider usulunu seçenlerin 2 yıl geçmedikçe bu usulden vaz geçemeyeceği yazıyor. şimdi soru şu:
soru:bu 2 yıl nezaman bitecek.yani ben geçen sene de götürüyü seçtim ve bu sene(2006 martında ki beyannamede) gerçek usulden yararlanabilir miyim.???teşekkürler...

Sayın Zahiri'nin sorusundan anladığımız kadarı ile varolan bahçe duvarının bakım ve onarımı yaptırılması mevzu-i bahs edilmiş.

Konu bu bağlamda düşünüldüğünde kanaatimce gider yazılmasında sakınca yoktur.
 
N

nane

Ziyaretçi
1. bahçe duvarının yıkılan, sıvası dökülen yerlerinin tamiri ve yeniden boyatılması bakım ve onarım gideri olmazmı ?

2. "götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler." kısmını; 2001 yılında götürü gideri seçtik, 2 yıl geçti tekrar seçme hakkımız doğdu ve yine götür gideri seçtik tekrar 2 yıl götürü gider yazmamız gerekir şeklinde yorumlamamız gerekmez mi? çünkü maddede "ilk seçimden itibaren 2 yıl " demiyor.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın ......,

Birinci sorunuza cevabı, verdiğimi düşünüyorum,

İkinci sorunuza gelince, kanunda "bu seçim her iki senede bir yapılır" denilmediğinden sizin görüşünüz doğrultusunda hareket etmek olası değil. Götürü usulü seçenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler, deniliyor. Buna göre, 3. 4. ya da 5. yılda gerçek usule dönmek mümkün.
 
Üst