Genel Kurul karar Defteri

Üyelik
24 Kas 2011
Mesajlar
230
Konum
İSTANBUL
A.Ş.'lerde Genel Kurul Karar Defterine gerek var mı?
G.K.K. defteri tasdik edilmiş, fakat G.K. Toplantı evrakları yıllar itibarıyla yapıştırılmamış. Deftere yapıştırmaya devam edersem sayfa sayısı yetersiz. Yeni defteri geç tasdik ettirmenin cezası olur mu?

İyi çalışmalar...
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,868
Konum
ADANA
Ynt: Genel Kurul karar Defteri

Şuan yürürlükte olan ticaret kanunda genel kurul karar defteri zorunluluğu var. Ancak bugüne kadar çok kullananı görmedim. Ancak yeni ticaret kanununda cezai yaptırımlar olduğu için mutlaka tasdik ettirip kullanmalıyız.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Genel Kurul karar Defteri

6762 sayılı ttk dan

MADDE 66. BEŞİNCİ FASIL : TİCARİ DEFTERLER

A - DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ:

I - ŞÜMULÜ:

Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur:

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunmıyan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi şahsiyeti olmıyan diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarki bentte yazılı defterleri;

3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri.

Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısiyle aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir.

MADDE 78. V - KARAR DEFTERİ:

Hükmi şahıs olan tacirler tarafından tutulan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti, gerek varsa idare meclisi tarafından müzakere neticesinde ittihaz olunan kararlarla toplantıda hazır bulunan azaların adları ve soyadları ve toplantı günü ile beyan edilen rey ve müzakerelerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diğer hususlar geçirilir ve bu kararların altı şirket namına imza koymaya salahiyetli olanlar tarafından imza edilir.
1
 

Benzer konular

Üst