zirve

Genel Kurullar

Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
limited şirketler ve a.ş. ler için genel kurullarla ilgili bir değişiklik süre uzatımı vb var mı, bu ay sonuna kadar yapılması gerekiyor değil mi? Limited şirket genel kurulları ticaret sicile tescil edilmek zorunda değil diye biliyorum doğru mu? tşkrlr
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,952
Konum
ADANA
Yasa 3 ay içerisinde diyor, ancak daha sonra yapılanlar içinde ceza öngörülmemiş.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
306
Konum
ankara
limted şirket genel kurulları için ticaret sicile sorduğumuzda tescil zorunlu değil ama dosyanızda bulunması için genel kurul evraklarınızı getirmeniz gerekiyor dediler, yanlış hatırlamıyorsam 250tl civarı da masrafı var dediler. geç yaptırmanın ya da yaptırmamanın da herhangi bir cezası yok.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
Genel kurulun geç yapılması ticari davalarda aleyhinize karar verilmesine yol açabilir.
 

kadir34

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Tem 2006
Mesajlar
137
Konum
istanbul
merhabalar,
elinde bağımsız denetime tabii AŞ ler için faaliyet raporu taslağı olan arkadaş var mı?
faaliyet raporunda seçilen denetciler yerine bağımsız denetci bilgisi yazılacak mı? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
 
Üyelik
15 May 2009
Mesajlar
106
Konum
ADANA
merhabalar,
elinde bağımsız denetime tabii AŞ ler için faaliyetraporu taslağı olan arkadaş var mı?
faaliyet raporunda seçilen denetciler yerine bağımsız denetci bilgisi yazılacak mı? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

…………………………………………LİMİTED ŞİRKETİ
01.01.2012– 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1- GENELBİLGİLER
Raporun Ait OlduğuDönem:…………………………………………………………
Ticaret unvanı :…………………………………………………………
Ticaret sicili numarası :…………………………………………………………
Merkez Adresi :…………………………………………………………………………………………………
Şube Adresi :…………………………………………………………………………………………………
İletişim Bilgileri :
Telefon:……………………………………
Fax :................................................
E-posta adresi :……………………………………
İnternet Sitesi Adresi :……………………………………

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIKYAPISI
a)- Sermayesi :…………………………………..
b)- Ortaklık Yapısı :…………………………………..


ORTAĞIN
ADI, SOYADI/ÜNVANI
İKAMETGAH ADRESİ
HİSSE ADEDİ
SERMAYE TUTARI (TL)
1-
2-
3-
4-
5-

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
ORTAĞIN
ADI, SOYADI/ÜNVANI
ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ
ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ
CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-

2-

3-

4-

5-
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :………………………………………………. TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkinAçıklama:………………………………………………………………………
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEYYÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : ……… AdetMÜDÜR/MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır.
. ……………………..tarihli genel kurul kararı [veaşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] il seçilmişlerdir

Müdür/MüdürlerKurulu ÜyeleriMüdür (Başkan) :……………………………………………………. Müdür :……………………………………………………. Müdür :……………………………………………………. Müdür :……………………………………………………. Müdür :…………………………………………………….Müdür :……………………………………………………. b)- Şirketin Üst DüzeyYöneticileri : Ünvanı AdıSoyadı . ………………………………. …………………………………. ………………………………. …………………………………. ………………………………. …………………………………. ………………………………. …………………………………. c)- PersonelSayısı : …………… D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izinçerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adınayaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkındabilgiler.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİİLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR Sağlananhuzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplamtutarları: …………………………………….. Verilenödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VEGELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan AraştırmaGeliştirme çalışmaları;……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. Elde Edilen sonuçlar;……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VEFAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketinilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Şirketiniç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetimorganının bu konudaki görüşü:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

c) Şirketindoğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudanİştirakler PayOranı
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………

Dolaylıİştirakler PayOranı
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………

d) Şirketiniktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
……………….Adet ………………………………. TL
Açıklama:……………………………………………………………………………………….

e) Hesapdönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

f) Şirketaleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebileceknitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


g) Mevzuathükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kuruluhakkında uygulanan idari veya adliyaptırımlara ilişkin açıklamalar:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıpulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği,hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerineilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
……………………………………..………..Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısıyapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkinyapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
……………………………Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkinkararlar alınmıştır.
I. …………………………….
II. …………………………….
III. …………………………….


j) Şirketinyıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleriçerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


k) Şirketlertopluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı birşirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketinyararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğerönlemler
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5-FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetimorganının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmederecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz ………………..yılını ………………….. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ………………… TL olupkarşılığında …………………….. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin ………………………….TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ………………………. TL tutarındaamortisman ayrılmıştır.

b) Geçmişyıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği,gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirketfaaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkinbilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

2011 Yılı 2012 Yılı
DönemKarı / (Zararı) ………………… ………………….
DönemKarı Vergi ve Yasal Yük. ………………… ………………….
DönemNet Karı / (Zararı) ………………… ………………….

c) Şirketinsermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığınailişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………d) Varsaşirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e) Kârpayı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksagerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININDEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülenrisklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkinbilgiler,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b) Oluşturulmuşsariskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına veraporlarına ilişkin bilgiler,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

c) Satışlar,verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı vebenzeri konularda ileriye dönük riskler.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyetyılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlarınhaklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylarailişkin açıklamalar;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) İlavebilgiler;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Burapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılıResmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin YıllıkFaaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketinyönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. MÜDÜRLERKURULU BŞK./MÜDÜR (İmza) (İmza)
 
Üyelik
17 Nis 2016
Mesajlar
149
Konum
istanbul
bulent 249 Üstad;

Sorum olacak size,

A.Ş. olarak bağış yaptık . bağışla ilgili Y.K. aldık. genel kurul da okey diyecek bir problem yok fakat !!!
TTK hangi maddede ya da neye istinaden bir bağışları Genel Kurul onayına sunuyoruz . Lütfen Yardım ?
 

Benzer konular

Üst