zirve

Gerçek kişi ortaktan alınan borç

Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Merhaba

Gerçek kişi alınan ortaktan borç sermayenin 3 katını geçmiyor

Biz bu tutara faiz hesaplayacak mıyız vede ödemesini nasıl yapacağız? Gerçek kişi bunun için fatura mı keser ?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gerçek kişi ortaktan alınan borç

borç 100 tl bile olsa faiz hesaplanmalıdır
ödemesini nasıl yaparsanız yapın
ayrıca size fatura kesme durumu eğer size verdiği borcu kendi işletmesinde gösterdi ise kesmesi gerekir
fakat verdiği borcu şahsi olarak verdi ise fatura kesmemelidir
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gerçek kişi ortaktan alınan borç

Sayın Apaçi

Fatura kesemiyor ben tutarları m.b faiz oranı ile hesaplayıp ona göre firmaya faiz gideri olarak mı muhasebeleştireceğim.
780
102 / 100

fişini kesip ekine hesaplama tablosunu koysam yeterli olur mu ?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gerçek kişi ortaktan alınan borç

eğer bir kredi kullandı iseniz kullandığınız faiz oranı ile yoksa avans faiz oranı ile hesaplayıp
3 katını aşmayan kısım olduğu için gider yazılır
780................
331...............................

ödendiğinde
331...................
102..................................
ayrıca bu faiz ortak için eğer 2009 için 1090 tl den fazla ise gelir vergisi ile beyan etmesi gerekir unutmayn
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gerçek kişi ortaktan alınan borç

Teşekkür ettim

İyi Çalışmalar
 
Üyelik
26 Ağu 2009
Mesajlar
99
Ynt: Gerçek kişi ortaktan alınan borç

Şirketin pay sahiplerinden borç alması halinde eğer faiz ve/veya kur farkı ödeniyorsa, bu
ödemenin örtülü sermaye faizi hükümleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi sermaye şirketlerinin ortaklarından (ve diğer ilişkili kişilerden) aldıkları
borçların tutarının dönem başı öz sermayesinin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak
kabul edilmekte ve bu aşan kısma tekâbül eden maliyetlerin ( kur farkı, faiz vb.) gider
yazılması kabul edilmemekte ve gider yazılması kabul edilmeyen bu tutarın ortağa
ödenmesinde, ortağın elde ettiği gelir "temettü" olarak kabul edilmektedir.
Bu son söylediğimizi bir örnekle de açıklayabiliriz. Örneğin 2007 yılı dönem başı öz
sermayesi 100.000 YTL olan bir şirketin ortağı (A) şahsından 1.000.000 YTL borç aldığını ve
bu borca karşılık yılsonunda 100.000 YTL faiz ödediğini farz edelim. Bu borcun öz
sermayenin üç katını aşan 700.000 YTL kısmı, yani yüzde 70'i örtülü sermaye olarak kabul
edilecektir. Bu durumda Bay A'ya ödenen faizin yüzde 30'u olan 30.000 YTL normal olarak
ödenecek, buna karşılık bakiye faiz tutarı olan 70.000 YTL kâr payı kabul edilerek stopaja
tabi tutulup ödenecektir. Bay (A) nezdinde ise, elde ettiği faizin 30.000 YTL kısmı alacak
faizi olarak, bakiyesi ise temettülerin vergilendirilmesi rejiminde menkul sermaye iradı olarak
gelir vergisine tabi tutulacaktır.
Şirketin pay sahiplerinden, her hangi bir maliyeti yoksa, yani ortağa her hangi bir şekilde faiz,
kur farkı ve benzeri ödeme yapılmıyorsa, pay sahiplerine vergi mevzuatı açısından bir eleştiri
getirilip getirilemeyeceği de, üzerinde durulması gereken bir başka konudur. Bu konuda pay
sahibinin verdiği borcun kaynağına bakmak gerekmektedir. Eğer ortak şirketine kişisel
servetinden, kişisel birikiminden borç vermişse, her hangi bir eleştiriye uğraması söz konusu
değildir.
Buna karşılık pay sahibi bir ticari işletme ise, örneğin bilanço usulünde vergilendirilen bir
tacir veya kazancı gerçek kişi ortakları üzerinden vergilendirilen bir kolektif veya adi
komandit şirket ise, durum kişisel servetten borç vermeye göre farklılık arz edecektir. Çünkü
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançla ilgili 41. Maddesine 5615 sayılı Kanunla eklenen
düzenleme uyarınca, ticari kazanç sahipleri de transfer fiyatlandırması hükümlerine tabidirler.
Bu nedenle sermaye şirketlerinin ortağı ticari kazanç sahiplerinin veya kolektif yahut adi
komandit şirketlerin, şirkete faizsiz borç vermeleri halinde emsal faiz oranında geliri
göstermeleri veya beyan etmeleri gerekmektedir.
 
Üst