zirve

Gider faturalarının kaydetme usulü?

Üyelik
6 Haz 2008
Mesajlar
143
Konum
İstanbul
Merhaba, öncelikle forumda yaptığım araştırmada istediğim cevabı bulamadığım için bu konuyu açtım.

1-) Gider faturaları yani Bedaş, İski, İgdaş, T.Telekom, Gsm şirketlerinin faturaları işlenebilmesi için; Vergi Mükellefinin ismine düzenlenmesi şartmıdır?

2-) Faturanın üzerinde başkasının ismi yazıyor ama hizmeti alan vergi mükellefinin adresisnin de faturada yazılı olması bu faturayı kayıtlarımıza işleyebileceğimiz anlamına gelir mi?

3-) Bu hususla ilgili Tebliğ v.b. döküman yazarsanız sevinirim.

İlginiz için teşekkürler.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

şuan bulamadım ancak birkaç mükteza var
gider atımında sorun yok ancak kdv lerinin indiriminde sıkıntı olur o yüzden kdv ler KKEG yapın
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

Forumda arama yapınız. Defalarca tartışıldı. Yeterli cevapları bulacaksınız.Geçici olarak kayıt edilebilir. Ancak devamlı olarak senelerce yapmak doğru değildir. Gider olarak indirildiği zaman KDV de indirilmelidir.
Hem VUK açısından hem de borç devir almamak için herkes kendi üstüne almalıdır.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

SORU: Kiraladığım araçta bulunan, OGS cihazına ödeme yapmaktayız. Ancak OGS cihazı araç sahibi adına kayıtlı olduğu için banka dekontları da araç sahibinin adına olmaktadır. Bu evrakların KDV?sini ayrıştırıp gider olarak yazabilir miyiz?
YANIT: Araç sahibi ile araç kiralamasına ilişkin yaptığınız mukavelede, aracın üstünde bulunan ve araç sahibi adına kayıtlı OGS sistemi için ödenen paranın,kiralayana ait olduğuna ilişkin bir hüküm var ise, OGS için ödenen parayı gider yazmanız mümkün olur? (GVK md . 40/5) Aksi takdirde, gider yazılmaz.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir muktezada şöyle katı bir ifadeye yer verilmiştir :

(Kiralama Olduğundan İşyeri veya Araç Olması Çok Önemli Değil Burdaki İşyeri İçindir)
?....................................... ticari kazançla ilgili olarak yapılan harcamalara ait işletme gider belgelerinin (elektrik, telefon, su vs.) Vergi Usul Kanununun 227 ve 230. maddeleri hükmüne istinaden mükellef adına düzenlenmiş olması halinde kayıtlarda gösterilmesi mümkün olduğundan, ...................... A.Ş. adına düzenlenmeyen ve kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan fatura üzerindeki katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesine göre, hesaplanan katma değer vergisinden indirimi Kanunen mümkün değildir.?
Dikkat edilirse bu muktezada, elektrik, telefon, su vs. giderlerinin ticari kazançlarla ilgili olduğu kabul edilmekte, sırf faturaları kullanıcı mükellef adına düzenlenmediği gerekçesiyle KDV indirimi (ve gider kaydı) reddedilmektedir.
(Mukteza metni Vergi Dünyası dergisinin Temmuz 1997 sayısının 183 üncü sahifesindedir.) (Mehmet MAÇ Makalesinden Alınrtı)
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

Bunun aksi yönde özelgelerde var. Maliyenin yaklaşımı genelde biraz daha esnek. Yani makul bir süre mal sahibi adına gelen faturaların kira sözleşmesi var ise, ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili ise, gider yazılabilmesini kritik etmiyor.
Ancak hep vurguluyorum. Burda geçici bir sürdn söz ediyoruz. Devamlılık olmaz.
 
Üyelik
4 Kas 2008
Mesajlar
84
Konum
Bursa
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

Danıştayın görüşü;

??Satın aldığı emtiaya ait KDV?nin indirim konusu yapılabilmesi için emtiaya ait alış faturasının mükellef adına düzenlenmesi gerekmekte ise de KDV, vergiye tabi bir malın teslimi veya hizmetin ifası sırasında yüklenilen KDV?nin malı veya hizmeti alana yansıtılması esasına dayandığından, 213 sayılı V.U.K.?nun 3. maddesinde açıklanan hüküm de göz önünde bulundurulduğunda, fatura başka bir şahıs adına düzenlense dahi bu fatura veya benzeri vesikada gösterilen KDV?nin, malın veya hizmetin gerçek alıcısı tarafından indirim konusu yapılabileceği sonucuna varıldığı, aksi bir düşüncenin indirilemeyen KDV?nin mükellefin üzerinde kalma sonucunu doğuracağı, bunun ise KDV?nin yansıtılabilirliği ilkesine ters düşeceği...?? yönündedir.

Danıştayın bu konudaki kararının doğrultusunda Maliye Bakanlığı 2004 yılında vermiş olduğu bir özelgede yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu...?? şeklinde görüş bildirmiştir.

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih 07.12.2004
Sayı B.07.0.GEL.0.55/5529-718/58214
KDV Mad.30/d, 34/1
GVK Md. 40/1

İşyerinde kullanılan başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde, bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu.
(...) Vergi Dairesi mükelleflerinden (?) Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.?nin müracaatına ilişkin Defterdarlığınızca tayin olunan 25.05.2004 tarih ve 4781 sayılı özelgeniz Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden incelenmiş, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 34/1. maddesi ile yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanun?un 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmektedir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/1. maddesinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Vergi Usul Kanunu?nun 3. maddesinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır denilmiş, bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, işyerinde kullanıldığı iddia edilen ancak başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

arkadaşlar, ortakların çocukları ve ortağın aynı zamanda şirket ortağı olan küçük çocuklarının özel okul masraflarını gider yazabilirmiyiz. faturaların şirket adına ya da o çocuklar adına kesilmesinde durum nasıl olur. değerleri üstadlarım cevap verebilirmi?
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

a-ce ' Alıntı:
arkadaşlar, ortakların çocukları ve ortağın aynı zamanda şirket ortağı olan küçük çocuklarının özel okul masraflarını gider yazabilirmiyiz. faturaların şirket adına ya da o çocuklar adına kesilmesinde durum nasıl olur. değerleri üstadlarım cevap verebilirmi?

gider olarak yazamazsınız o faturanın şirket adına kesilmesi de mantıklı olmaz...
 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
84
Konum
istanbul
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

işletme hesabına göre defter tutanlarda, elektrik,su, telefon vb. faturaları ödendiği tarihe göre mi yoksa , fatura tarihine göre mi işlenir.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Gider faturalarının kaydetme usulü?

a-ce ' Alıntı:
arkadaşlar, ortakların çocukları ve ortağın aynı zamanda şirket ortağı olan küçük çocuklarının özel okul masraflarını gider yazabilirmiyiz. faturaların şirket adına ya da o çocuklar adına kesilmesinde durum nasıl olur. değerleri üstadlarım cevap verebilirmi?

gider yazamazsınız ancak gelir vergisi beyannamesi üzerinde yıllık gelirin %10'unu aşmamak şartı ile indirebilirsiniz. konuya bu yönden yaklaşırsanız doğru cevapları bulabilirsiniz.

2009 yılı gelir vergisi beyannamesinin 29 numaralı satırı "Eğitim ve Sağlık Harcamaları"dır.
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannameler/Yil_Gel_Ver_Bey_1001_A.xls


http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/ticari_kazanc_2010.pdf linkinden maliye bakanlığınca hazırlanmış rehberi incelemenizi ve özellikle de 38. sayfayı konu ile ilgili olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim.umarım www.gib.gov.tr 'den link vermek yasak değildir :-\
 
Üst