Gider Pusulası Araç Alımı ve Kat Karşılığı İşlerde

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,268
Konum
istanbul
Gider Pusulası İle İlgili Vergi Usul Kanunu’nun bu 234. maddesinde, 7338 sayılı Kanun’la ve uygulamada yaşanan duraksamaları gidermek amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre,

1- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi nakit olarak vermiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

2- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi 21.12.2021 de havale ile ödemiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

3- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi 27.12.2021 de havale ile ödemiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

4- Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre 8 daire müteahhit e 8 daire toprak sahibine kalacaktır Bu durumda müteahhit arsa karşılığı için gider pusulası düzenlemek zorunda mıdır? Gider pusulası ne zaman düzenlenmeli ve hangi bedel dikkate alınmalıdır?

Kolay Gelsin
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,823
Konum
İSTANBUL
Gider Pusulası İle İlgili Vergi Usul Kanunu’nun bu 234. maddesinde, 7338 sayılı Kanun’la ve uygulamada yaşanan duraksamaları gidermek amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre,

1- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi nakit olarak vermiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

CEVAP: Nakit oldugu icin EVET. Gider Pusulasi duzenlenecek, Eger Bankadan havale edilseydi Gider Pusulasina gerek yoktu
2- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi 21.12.2021 de havale ile ödemiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

CEVAP : Havale edildigi icin Gider Pusulasina gerek yok

3- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi 27.12.2021 de havale ile ödemiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

CEVAP : Havale edildigi icin Gider Pusulasina gerek yok

4- Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre 8 daire müteahhit e 8 daire toprak sahibine kalacaktır Bu durumda müteahhit arsa karşılığı için gider pusulası düzenlemek zorunda mıdır? Gider pusulası ne zaman düzenlenmeli ve hangi bedel dikkate alınmalıdır?

CEVAP : Havale edildigi icin Gider Pusulasina gerek yok. Mutahhit vergi mukellefi oldugundan fatura duzenleyecek. Dikkate alinacak bedel dairelerin satis bedeli olacak


 

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,268
Konum
istanbul
3- Şahıstan 15.12.2021 tarihinde noter satış sözleşmesi ile araç alan firma aracın bedeli olan 340.000 TL yi 27.12.2021 de havale ile ödemiştir. Bu durumda gider pusulası düzenlemek zorunda mı? Düzenlemezse 34.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

CEVAP : Havale edildigi icin Gider Pusulasina gerek yok

Bu örnekte araç alımı ile ödemenin havalesi arasında 12 gün var yinede Gider Pusulasına gerek olmaz mı?
 
Üyelik
30 Kas 2020
Mesajlar
34
Konum
ankata
Konuyla ilgili olarak buradan sormak istedim. Anonim Şirket binek araç aldı noter satış sözleşmesinde nakit havale vs belirtmeden bedelini ödeyerek yazmaktadır. Ödemenin bir kısmını banka havalesi bir kısmını çek ciro ederek bir kısmınıda nakit öderse gider pusulası düzenlemeli mi.
Gider pusulası düzenlemesi gerekiyor ise neden?
 
Üyelik
30 Kas 2020
Mesajlar
34
Konum
ankata
Peki Vergi mükellefi olmayan kişiden aldığımız araç için gider pusulasında herhangi stopaj kesintisi yapacakmıyız yoksa bedeli belirtip isim adres vb bilgileri doldurup imzalatmamız yeterli olur mu
 
Üyelik
30 Kas 2020
Mesajlar
34
Konum
ankata
Gider pusulası düzenlenmeli ve herhangi tevkifat yapmaya gerek yoktur.

TARİH : 08.06.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-70-373
KONU : Nihai tüketiciden alınan araç için gider pusulası düzenlenmesi ve tevkifat yapılması Hk.
İLGİ: …
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz ve işinizde kullanmak üzere nihai tüketiciden noter satış sözleşmesi ile otomobil satın aldığınız belirtilerek, aldığınız araç için gider pusulası düzenleyip düzenlemeyeceğiniz ile gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
193 sayılı GVK.nun 94. maddesinin birinci fıkrasında;
"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar."
Denilmekte olup, aynı fıkranın 13. bendinde ise;
"Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı"
Hükme bağlanmıştır.
213 sayılı VUK.nun 227. maddesinde;
"Bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu"
Belirtilmiş, 234. maddesinde;
"Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
…3. Vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri"
Belirtilmiştir.
Buna göre; araç satış sözleşmesinin Vergi Usul Kanunu'nda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, vergi mükellefiyeti olmayan kişiden araç satış sözleşmesi ile satın aldığınız taşıt için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, GVK.nun 94. maddesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlar için tevkifat yapılacağına dair hüküm bulunmadığından gelir vergisi tevkifatı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst