Gider Pusulası.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,286
Konum
İstanbul
Gazetecilik yapan bir Ltd.Şti.'ne dışarıdan vergi mükellefi olmayan bir kişi gazeteye reklam buluyor.
Örnek 10.000,00-Tl'lik reklam getiriyor ve 1.000,00-Tl' lik para alıyor.Bu paraya gider pusulası kesilirmi.?
Kesilirse Oranı kaç olmalıdır.?

Birde bir yıl içinde bu kişiye en çok ne kadara kadar gider pusulası kesilir.?
Sanırım onun da bir sınırı var ve geçerse vergi mükellefi olması kerekir.?
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası.?

bu iş serbest meslek kapsamına girmiyor diye tahmin ediyorum oran % 10 olmalı.2009 yılı için sınır 17.900 TL.dir
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası.?

Bence de serbest meslek kapsamında değil. Ama esnaf muaflığı kapsamında da değil. Bu işi yapanlar esnaf muaflığından yararlanamazlar. Hatta GVK 51/6 uyarınca basit usulden bile yararlanamazlar.

O halde bu iş arızi yapılıyorsa kişi arızi ticari kazanç elde etmektedir. Sizin bunun üzerinden tevfikat yapmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer arızilikten çıkarsa da gerçek usulde mükellefiyet tesis ettirmesi gerekecektir. Arıziliğin ise kesin hatlarla çizilmiş bir tanımı yok. Gayrimenkul alış satışta hesap dönemi içinde birden fazla satış yapılması faaliyetin devamlı nitelikte olduğuna karine teşkil ediyor. Ama bu tür bir işte hesap dönemi içinde birkaç defa olmasının arıziliği engellemeyeceğini ama hesap dönemleri boyunca bu böyle sürüp gidiyorsa sıkıntı çıkabilceğini düşünüyorum.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası.?

arizi kazanç:sürekli yapılmayan veya arasıra yapılan ticari yada serbest meslek faaliyetinden doğan kazançtır denmektedir. burada sayın zindanın belirttiği durum devamlılık arz ediyorsa mükellefiyet tesis etmesi gerekir. yok belli bir düzen yoksa ara sıra ise ise gider pusulasına bağlı olarak stopaj kesilmesi gerekir.
 
Üyelik
7 May 2009
Mesajlar
484
Ynt: Gider Pusulası.?

Bizde dışarıdan kadrosuz olarak haber getiren muhabirlere gider pusulası düzenliyoruz. Stopaj oranı %17
Yani Vereceğiniz ücret x 100 x 17
83

Ben bu soruyu anladım. Bu şekilde yapıyoruz
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası.?

Haber getiren muhabirin haber getirmesi işi serbest meslek olarak değerlendirilebilir. Gerçekten bu iş için eğitilmiş ve mesleki bilgi ve tecrübesini kullanarak haber getiriyor. Ama bunda da oranın %17 yerine %20 olması gerekmiyor mu? %17 GVK 18'deki işler için belirlenmiştir. Burada GVK 18 kapsamında bir iş yok?

Ancak reklam bulma bu işlere tavassut etme işi ayrı değerlendirilmeli bence. Muhabir bile reklam bulsa serbest meslek olarak değerlendirilemez diye düşünüyorum. Reklam bulma işi ticari faaliyet ve bu faaliyetin basit usulde dahi yapılmasına izin verilmemiş diye düşünüyorum.

Sn. İsmail Bey,
Gider pusulası düzenlenecek ama stopaj neye göre yapılacak? 94/x?
 
Üyelik
7 May 2009
Mesajlar
484
Ynt: Gider Pusulası.?

Reklam getirme değil her ay bu şekilde haber getiren muhabir gibi çalışan ama kadrolu olmayan ve de arada çalışmadığı aylar olan kimseler bulduğum bir iki yazıyı göndereceğim umarım yararı olur.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Gider Pusulası.?

Bu iş için gider pusulası düzenlemez.

Çünkü iş artık arızi değil. Arkadaş işi artık sürekli yapıyor. Reklam getiren arkadaşın mükellefiyet tesis ettirmesi gereklidir. Ya fatura kesecek, ya da serbest meslek makbuzu.
 
Üyelik
7 May 2009
Mesajlar
484
Ynt: Gider Pusulası.?

TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI
Serbest meslek kazancı niteliğinde olan fikir ve sanat eserleri veya telif kazançlarını belirli şartlar dahilinde gelir vergisi`nden istisna tutan `Telif Kazancı İstisnası` GVK`nun 18. maddesinde `Serbest Meslek Kazançlarında İstisna` başlığı altında düzenlenmiştir.
Sözkonusu düzenleme ile telif kazançlarından elde edilen hasılatın gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Az önce bahsettiğimiz maddeye baktığımızda sanki telif haklarından elde edilen kazancın hiçbir şekilde vergilendirilmeyeceği ve vergi konusu dışında bırakılacağı anlaşılıyor. Oysa biraz sonra yapacağımız açıklamalardan durumun hiç de böyle olmadığını göreceksiniz.
Madde metnine göre Telif kazançları istisnasından yararlanabilmenin şartları aşağıda gibidir:
- İstisnadan müellif, tercüman, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitlerin kendileri ve mirasçıları yararlanabilir.
- Telife konu olan eserin, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, röportaj, fotoğraf, film, radyo ve televizyon oyunu gibi nitelikte olması gerekir.
- Eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo ve videoda yayınlatılması veya kitap, CD, disket,resim,heykel ve nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle gelir elde edilmesi gerekir.
Aynı maddenin son fıkrasına geldiğimizde karşımıza bir çok vergi kanunlarında yeralan ünlü kahramanımız `şümulü yoktur` çıkmaktadır. Bu fıkra hükmü ile elde ettiğimiz telif kazançlarının Gelir Vergisi Kanunu`nun 94. maddesine göre vergileneceği belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu 94`üncü maddesine baktığımızda ise telif kazançları nedeniyle yapılacak ödemelerden % 17 oranında stopaj gelir vergisinin kesileceği hüküm altına almıştır.
Görüldüğü üzere; telif kazançlarında tam bir istisna uygulamasından bahsetmek mümkün değildir. Ancak telif kazançlarını elde edenler şu avantajlardan yararlanmış olmaktadırlar. Elde edilen telif kazancının tutarı ne olursa olsun stopaj gelir vergisi oranı %17 (artan oranlı tarife uygulanmıyor) olarak uygulanmakta ve 213 sayılı Vergi usul Kanunu`nun şekle müteallik (işe başlamayı bildirme, defter tutma ve beyanname verme gibi...) yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalmıyorlar.
Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olacağı hüküm altına alınmıştır. Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacak, arızi nitelik (sürekli olmayan) taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacaktır.
Buna göre, GVK 18. maddesindeki Telif kazançları kapsamına giren faaliyetlerin sürekli olarak yapılması gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin süreklilik arzetmeyecek şekilde arızi olarak yapılması halinde ise Katma Değer Vergisi aranılmayacaktır. (19 Nolu KDV Genel Tebliği)
GVK`nun 18`inci madde kapsamına giren teslim veya hizmetlerin sürekli yapılması durumunda KDV mükellefi esasen bu kazancı elde eden kişilerdir. Ancak Maliye Bakanlığı, KDVK`nun 9.maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak telif kazancı elde eden kişi yerine, işleme taraf olanın GVK`nın 94.maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan olması halinde, KDV`nin bu kişi ve kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatı ile beyan edilip ödenmesini uygun görmüştür. Aksi takdirde sürekli olarak telif kazancı elde eden kişinin, KDV mükellefi olarak beyanname vermesi gerekecektir.
Telif kazançları ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanunu`nda da tam bir istisnadan söz etmek mümkün değildir. Telif kazancını elde eden kişi sürekli olarak bu işten gelir elde ediyorsa KDV`ye tabi olacak, sürekli olmadan, arızi bir şekilde kazanç elde ediyorsa KDV`ye tabi olmayacaktır.

Yazı alıntıdır arkadaşlar. Nette buldum.
 
Üyelik
7 May 2009
Mesajlar
484
Ynt: Gider Pusulası.?

Ben bir gazetede çalışıyorum ve biz bu şekilde %17 stopaj kesiyoruz ve de gider pusulası düzenliyoruz.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası.?

sayın serhat ,ilk cevap verdiğimde tahmin olarak %10 dedim. eğer % 10 olarak düşünürsem 94/13-d
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası.?

daha öncede belirttiğim gibi kararı verecek durumu analiz edecek sayın zindandır.eğer bu işde arızilik yoksa mükellefiyet tesis ettirmesi gerekir.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,286
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası.?

Konuya ilginize teşekkür ediyorum.O kadar çabuk cevaplar veriyorsunuzki cevap vermeme fırsat bile olmadı.

Evt.Arızılik olmayacak dendi bana.Yılda her farklı kişi için 4-5 kez belki en fazla.Süreklilik olursa dediğiniz gibi vergi mükellefiyeti olur zaten.

Kişinin yaptığı bu iş kesinlikle bir serbest meslek faaliyeti değil.Özellik arz eden bir meslek değil, ve serbest meslek tanımına uygun değil zaten.


Stopaj oranın da da bana %10 (94/13-d) en isabetlisi gibi geldi.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası.?

Sn Kerem,
İlk başta haber getiren muhabirin GVK 18 kapsamında değerlendirilmesi ilginç gelmişti ama düşününce makul olduğu gözüküyor. Makalesi yayınlanan yazardan farkı yok. Ama tabii burada önemli nokta kadrolu olmaması çünkü kadrolu olursa malum ücrettir bu.

Sn İsmail,

Bu iş arızi yapılıyorsa stopaj yapılması vergi güvenliği açısından mantıklı ama sonuçta mantıkla kanunun örtüşmesi gerekiyor ve örtüşmediği durumda kanun galip geliyor.
Şimdi 94'e baktığımızda en yakın fıkra dediğiniz üzere 13/d ancak o fıkrda malumunuz üzere esnaf muaflığından faydalananlar için düzenlenmiş.

O halde soru şu: Reklam işine tavassut eden esnaf muaflığından faydalanabilir mi?
Benim kanundan anladığım faydalanamaz. O halde bu işe en yakın iş bu deyip bir nevi kıyasa giderek %10 stopaj uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyorum.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,286
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası.?

Serhat_ ' Alıntı:
Bu iş arızi yapılıyorsa stopaj yapılması vergi güvenliği açısından mantıklı ama sonuçta mantıkla kanunun örtüşmesi gerekiyor ve örtüşmediği durumda kanun galip geliyor.
Şimdi 94'e baktığımızda en yakın fıkra dediğiniz üzere 13/d ancak o fıkrda malumunuz üzere esnaf muaflığından faydalananlar için düzenlenmiş.

O halde soru şu: Reklam işine tavassut eden esnaf muaflığından faydalanabilir mi?
Benim kanundan anladığım faydalanamaz. O halde bu işe en yakın iş bu deyip bir nevi kıyasa giderek %10 stopaj uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyorum.

Mantıklı, reklam işi yapan kişi, esnaf muaflığından faydalanamaz gibi geliyor.
Peki sadece Esnaf muaflığından yararlananlaramı gider pusulası düzenlenir.?
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası.?

sayın serhat ne zaman gider pusulası uygulaması ile ilgili forumda ne zaman bir soru gelse bu soruya çok fazla sayıda yorum ve cevap gelir kontrol edebilirsiniz. bu problem bizimle alakalı değil gider pususlası uygulamasının kalıp kalmadığı veya gider pusulasının ne hale getirdikleri ile alakalı .esnaf muaflığından yararlanması şart demekte.kaç kişi esnaf muaflığından yararlanıyor. peki ben aldığım bu hizmeti nasıl belgelendireceğim? bu sorulara cevap aradığımda ben bulamadım. bu nedenle işlemler bu şekilde yürümekte.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası.?

hatta gider pusulası ile ilgili 16.11.1999 tarihinde maliye bakanlığının bir özelgesi var nihai tkütecidien alınan otomobilin gider pusulası ile kayıtlara alınıp stopaj yapılmamasından bahsetmekte. sizin söyledğiniz mantıkta burada gider pusulası düzenlenmez çünkü esnaf muaflığından yararlanmıyor. ama özelge açık ve net bir şekilde gider pusulasının düzenlenmesinden bahsetmekte. sayın zindan top sizde
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,286
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası.?

kerem81 ' Alıntı:
Bizde dışarıdan kadrosuz olarak haber getiren muhabirlere gider pusulası düzenliyoruz. Stopaj oranı %17
Yani Vereceğiniz ücret x 100 x 17
83

Ben bu soruyu anladım. Bu şekilde yapıyoruz

kerem81 ' Alıntı:
Ben bir gazetede çalışıyorum ve biz bu şekilde %17 stopaj kesiyoruz ve de gider pusulası düzenliyoruz.

Sayın Kerem81,
Bu işlem için peki Kdv2 düzenliyormusunuz.?
 
Üyelik
7 May 2009
Mesajlar
484
Ynt: Gider Pusulası.?

Yok hayır düzenlemiyoruz. Bu kişiler bir ay olup bir ay olmayabiliyorlar. Süreklilik arz etmiyor.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,286
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası.?

kerem81 ' Alıntı:
Yok hayır düzenlemiyoruz. Bu kişiler bir ay olup bir ay olmayabiliyorlar. Süreklilik arz etmiyor.

Teşekkürler.

cetvel ' Alıntı:
hatta gider pusulası ile ilgili 16.11.1999 tarihinde maliye bakanlığının bir özelgesi var nihai tkütecidien alınan otomobilin gider pusulası ile kayıtlara alınıp stopaj yapılmamasından bahsetmekte. sizin söyledğiniz mantıkta burada gider pusulası düzenlenmez çünkü esnaf muaflığından yararlanmıyor. ama özelge açık ve net bir şekilde gider pusulasının düzenlenmesinden bahsetmekte. sayın zindan top sizde

Sayın cetvel aslında benim de kafam iyice karıştı.Ne yapılması gerektiğine karar veremedim gibi.

Araştırmaya devam edeceğim, vd. soracağım.
Olmadı, mukteza isteriz belki.

İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
 
Üst