Gider Pusulasıyla 2.El Demirbaş Alınması

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Bir mükellef Vergi Mükellefi Olmayan Şahıstan Gider Pusulasıyla 2.El Demirbaş Alacak.Alınan Demirbaştan Stopaj Kesintisi yapılacak mı? Yapılacaksa Stopaj oranı % Kaç olacak? Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.Hayırlı çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-94/13-11493

Konu: Şirket tarafından vergi mükellefi
olmayandan makine satın
alınması halinde stopaj
yapılıp yapılmayacağı hk.


GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE


vergi numaralı mükellefi /2005 tarihli dilekçe incelenmiş olup, Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3946 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değişik “Vergi tevkifatı” başlıklı 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri , iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmektedir.

Bu hükümlere göre, adı geçen şirketin iş makinesi (CAT D.6.H.Dozer) alacağı mükellef (Rize İli ….. Köyü Muhtarlığı) vergi mükellefiyeti olmadığından alacağı makineler için yaptığı ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması; ancak, şirket tarafından gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile Müdüriyetinizi ilgilendiren hususların da cevaplandırılarak sonucundan Müdüriyetimizin görüşü ile birlikte adı geçen mükellefe görüş verilmesini rica ederim.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Sayın rıza özbek,
Nihai tüketicilerden alınan demirbaşlar için herhangi bir stopaj kesintisi yapılmayacaktir.
 
Üst