zirve

Girişim Sermayesi Fonu Nedir?

Üyelik
20 May 2020
Mesajlar
73
Konum
istanbul
Merhaba, girişim sermayesi yatırım fonu hakkında bilgisi olan var mı acaba, şirket yurtdışından makinalar getirtip üretim yapacak yani yatırım yapacak girişim sermayesi yatırım fonu vergi avantajları var sermayenin %20 sini 549 a atıp yatırım fonuna yatırmak lazımmış borsa gibi hisse senedimi hiç yapmış olan var mı bu konuda bilgisi olan var mı acaba çok sağolun
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,880
Konum
İSTANBUL
GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Girişim sermayesi kavramı ‘risk sermayesi’ kavramını da kapsamak suretiyle, yeni kurulmuş şirketlere ve fikirlere yapılan yatırımları ek olarak, satın almaları, yeniden yapılandırmaları ve büyüme stratejisi amacını taşıyan 3-10 yıllık şirketlere yapılan büyüme ve genişleme yatırımlarını da kapsayacak bir biçimde kullanılmaktadır.

6322 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen madde 325/A ile vergi sistemimize giren girişim sermayesi fonu sermaye piyasasını teşvik ederken işletmelere de vergisel teşvik sağlayan kurumlardan biri olarak kabul edilebilmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması ya da girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması için girişim sermayesi fonu ayrılabilmektedir. Ayrılacak fon, ilgili dönem kazancından ya da beyan edilen gelirden ayrılabilirken, ayrılacak bu fon kurum kazancının ya da beyan edilen gelirin % 10’unu ve öz sermayenin % 20’sini aşamayacaktır. (VUK 325/A-1)


İşletmeler ayırdıkları girişim sermayesi fonlarını pasifte geçici bir hesapta tutarlar. Ancak, ayrılan bu fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ya da girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım olarak yatırılmaması durumunda, zamanda tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. (VUK 325/A-2)

Fonların amacı dışında başka bir hesaba devredilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükellefler tarafından ana merkeze aktarılması ya da işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi ortaklıklarının hisse senetlerinin ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı ya da sürenin dolduğu dönemden itibaren yeniden vergiye tabi tutulmaktadır. (VUK 325/A-3)

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan bu düzenleme hem Gelir Vergisi Kanunu hem de Kurumlar Vergisi Kanununda da paralel düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin, 1. fıkrasına eklenen 12 numaralı bent ile ‘Girişim Sermayesi Fonu’ olarak ayrılan tutarlar beyan edilen gelirin % 10’u ile sınırlı olmak üzere beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan değişiklik yurtiçi iştirak kazançları istisnasının kapsamını genişletmiştir. Kurumların tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları da kurumlar vergisinden 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna edilmiştir.
 
Üst