Google KDV2 - KDV3

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,546
Konum
İstanbul
Arkadaşlar

Google faturalarında kdv 2 uygulaması devam ediyor mu ? Kdv 3 diye bir beyanname çıktı. Hala devam ediyor mu ?

Teşekkür ederim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
Sevgili daydream 3 nolu kdv ile ilgili herşey aşağıda

3 Nolu KDV Beyannamesi Nedir?

3 Nolu KDV Beyannamesi; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiyede yerleşik ancak KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere elektronik ortam üzerinden sağlanan hizmetlere yönelik olarak Gelir İdaresi nezdinde almış oldukları özel KDV Beyannamesi ile bu hizmetlere isabet eden KDV'nin beyan edilip ödendiği beyannamedir.

Bir başka deyişle Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Gelir İdaresince sağlanan ancak kendi sistemleri üzerinden beyan ettikleri KDV Beyannamesidir.

Uygulama Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Uygulama 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2018 yılında Ocak-Şubat ve Mart aylarında işlem yapan Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiyede yerleşik ancak KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere elektronik ortam üzerinden sağlanan hizmetlere yönelik olarak hazırlanacak 3 Nolu KDV Beyannamesi 1-24 Nisan tarihleri arasında verilecektir.

3 Nolu KDV Beyannamesini Kimler Nasıl Verecektir?

3 Nolu KDV beyannamesinin veriliş şekli bizdeki uygulamadan oldukça farklı olacaktır. Buna göre, Türkiyede ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp yukarıda sayılan hizmetleri, Türkiyede KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV'yi, Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

3 Nolu KDV Beyannamesi Hangi Hallerde Verilecektir?

3 Nolu KDV Beyannamesinin konusu özetle internet ortamında sunulan elektronik hizmetlerdir. Türkiyede ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiyede KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV'nin beyanı ve ödemesi için verilecektir.

3 Nolu KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir, Ödenme Süresi Nedir?

Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler tarafından, Özel KDV Mükellefiyeti bulunanlar, Türkiyede yerleşik olan ve aynı zamanda KDV mükellefi olmayan şahıslara internet üzerinden sundukları hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası olarak beyan ederler. Ote yandan, hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine yönelik hükmün yürürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren, Türkiyede yerleşik olmayan şirketler tarafından Türkiyede KDV mükellefi olmayan şahıslara para karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren yirmidördüncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri uygun görülmüştür.

3 Nolu KDV Beyannamesi Aylık Olarak Mı Verilecektir?

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiyede katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisini, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ederler.

Hangi Hizmetler 3 Nolu KDV Beyannamesine Tabi Olacak?

Türkiyede yerleşik olmayanlar tarafından Türkiyede yerleşik bulunan ancak KDV mükellefiyeti bulunmayan vatandaşlara elektronik ortamda verilen her türlü hizmet bundan böyle 3 nolu KDV beyannamesinin konusunu teşkil edecektir.

3 Nolu KDV Beyannamesi Boş Da Olsa Verilecek Mi?

Hayır. Türkiyede yerleşik firmaların vermiş oldukları KDV beyannamelerinden farklı olarak 3 nolu KDV beyannamesi boş ise o ay verilmeyecektir. Bir başka deyişle mükelleflerin beyanı gereken vergileri olmadığı takdirde beyanname verilmeyecektir.

3 Nolu KDV Beyannamesini Türkiyede Yerleşik Olan Ve İnternet Üzerinde Hizmet Sağlayan Şirketler De Kullanacaklar Mı?

Hayır. Türkiyede yerleşik olan ve aynı zamanda Türkiyede yerleşik olan şahıslara internet üzerinden hizmet sağlayan şirketler vermiş oldukları bu hizmetler için 3 Nolu KDV beyannamesi vermek zorunda değillerdir. Yine, bu şirketlerin yurt dışında yerleşik olan kişilere sağladıkları hizmetler de bu beyannamenin konusuna girmemektedir.

3 Nolu KDV Beyannamesinde De Önce Tahakkuk Sonra Ödememi Yapılacaktır?

Evet. Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler tarafından Türkiyede yerleşik olan KDV mükellefi olmayan şahıslara yönelik internet ortamında sundukları hizmetlere yönelik hesaplanan ve 3 nolu KDV beyannamesiyle beyanı gereken vergi ilk etapta 01 Nisan 24 Nisan tarihleri arasında tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen bu vergi ise en geç 26 Nisan tarihi gece saat 00:00'a kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Mukimi Ve Elektronik Ortamda Hizmet Veren Tüm Şirketler Bu Beyannameyi Vermek Zorunda Mı?


Evet vermek zorunda. 31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 17) kapsamında herhangi bir hizmet ayrımı yer almamaktadır. Bir başka deyişle, elektronik ortamda hizmet sunan şirketler için herhangi bir ayrıma gidilmeksizin tamamının 3 nolu KDV beyannamesi mükellefi olması gerektiği belirtilmiştir.

Elektronik Ortamda Verilen Hizmetler İçin Türkiyede İş Yeri Oluşturulursa Ne Olacak?

Elektronik ortamda sunulan hizmetler 213 saylı Vergi Usul Kanununa göre bir işyeri oluşturarak verilirse eğer bu hizmetlere ilişkin hesaplanan KDV 3 no.lu KDV beyannamesi ile değil 1 no.lu KDV Beyannamesi ile verilir.

Mal Teslimleri De 3 Nolu KDV Beyannamesi Kapsamında Mıdır?

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 17) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre söz konusu Tebliğde tamamen hizmet ifalarından bahsedilmekte olup mal teslimleri tebliğin konusuna dahil edilmemiştir.

3 Nolu KDV Beyananmesi Vermeden Önce Ne Yapılması Gerekiyor?

3 Nolu KDV Beyannamesi verilmeden önce, Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler www.digitalservice.gib.gov.tr adresine girerek oradaki formu doldurmaları gerekmektedir.

3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Web Sitesi İle İlgili Hangi Hizmetler Girmektedir?

Türkiyede yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma, web sitesine/sayfasına ilişkin alınan diğer hizmetler web sitesi ile ilgili hizmetler kategorisinde yer almaktadır.

Türkiyede Yerleşik Olmayanlar 3 Nolu KDV Beyannamesi İçin İşe Başlama Bildirimi Yapacaklar Mı?[/U][/I][/B]

3 Nolu KDV mükellefiyeti tesis ettirerek KDV beyannamesi verecek olan Türkiyede yerleşik olmayan şirketler hiçbir şekilde işe başlama bildirimi vermeyeceklerdir. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

3 Nolu KDV Mükellefiyeti Nasıl Tesis Edilecek?

3 Nolu KDV Beyannamesi için öncelikli olarak Gelir İdaresi Başkanlığındaki www.digitalservice.gib.gov.tr adresine girerek oradaki formu dolduran mükellefler daha sonra Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde hizmet sunucusu adına Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirilir.

3 Nolu KDV Beyannameleri SMMM Veya YMM'ler Tarafından İmzalatılacak Mıdır?

3 Nolu KDV Beyannamesi vermekle yükümlü olan şirketlerin düzenleyecekleri bu beyannameler 3568 sayılı Kanuna göre meslek unvanı almış meslek mensuplarına herhangi bir şekilde imzalatılmayacaktır.

3 Nolu KDV Mükellefleri Defter Tutmak Zorunda Mıdır?

3 Nolu KDV Mükelleflerinin böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti bulunanların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutma zorunluluğu yoktur.

3 Nolu KDV Beyannamesi Mükellefiyeti Olan Şirketler Yevmiye Defteri Defteri Kebir Gibi Defter Tutacaklar Mı?

Türkiyede yerleşik olmayan ancak Özel KDV Mükellefiyeti olanlar, Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında defter tutma gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.

3 Nolu KDV Beyananmesi Verilmemesi Halinde Cezai İşlem Var Mıdır?

Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler tarafından Türkiyede yerleşik olan KDV mükellefi olmayan şahıslara yönelik vermiş oldukları hizmetler için 3 Nolu KDV Beyannamesini vermemeleri halinde 213 sayılı Kanunun vergi cezalarına dair hükümlerinin uygulanacaktır. Bunlar vergi ziyaı, özel usulsüzlük gibi cezalar olacaktır. Zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekirken tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası öngörülmüştür. Hesaplanması gereken verginin 1 katı tutarında vergi ziyaı cezası salınacaktır.

3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Bilgisayar Yazılımı İle İlgili Hangi Hizmetler Girmektedir?

Elektronik ortamda sunulan bilgisayar yazılım hizmetleri de 3 nolu KDV beyannamesinin konusuna girmektedir. Bunlar sırasıyla; Bilgisayar yazılım ve donanımlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri ile erişimi, indirilmesi ve güncellenmesi dahil, yazılımlar ve tüm dijitalleştirilmiş ürünlerin (antivirüs programları, reklam engelleyici programlar, aygıt sürücüleri, web sitelerine ilişkin filtreler ve güvenlik duvarı gibi ürünler dahil) satışı.

Elektronik Finansal Veriler De 3 Nolu KDV Beyannamenin Konusuna Girer Mi?

Evet, elektronik finansal verilerde bu beyannamenin onuşuna girmektedir. Son yıllarda ittikçe artan bu hizmetler arasında alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler (finansal veriler, yasal veriler vb). girmektedir.

Elektronik Hizmet Sunumuna Aracılık Edenler De Beyan Yapacaklar Mıdır?

Elektronik hizmete ilişkin sunucunun doğrudan belirtilmediği ve bu hususun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, hazırlanan fatura ve benzeri dokumanlarda hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna yönelik bilgilere açıkça yer verilmediği durumlarda, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödenir.

Alıcı Ve Satıcıyı Bir Araya Getiren Aracı Şirketlerin Satışları Da 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer Mi?

Evet. Bazı web siteleri sadece komisyonculuk yapmaktadır. Bu şirketler de yapmış oldukları hizmet dolayısıyla bu beyannameyi vermekle yükümlüdürler. Buna göre, Alıcı ve satıcının internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından mal ve hizmetlerin satışına ilişkin verilen her türlü hizmetler (internet sitesinde mal veya hizmetlerin satışı amacıyla yerleştirme hakkının satışı dahil) beyannamenin konusuna girmektedir.

Vergi Nasıl Hesaplanacak?

Türkiyede yerleşik olmayan ancak Özel KDV Mükellefiyeti olanlar, Türkiyede KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere internet üzerinden verdikleri hizmetler nedeniyle, bu hizmetlerin tabi olduğu KDV oranı neyse o KDV oranı hesaplanır.

İnternet Üzerinden Haber, Hava Ve Yol Durumu Raporları Da 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer Mi?

Evet. Bazı web siteleri internet üzerinden abonelik sistemiyle bu tür hizmetleri sunmaktadırlar. Yeni düzenlemeyle birlikte, Telekomünikasyon bileşenlerinin yardımcı ve alt bir bölüm oluşturduğu, internet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim sağlayan içerik sayfaları, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim gibi internet erişiminin ötesine geçen unsurları içeren paketler dahil). 3 nolu beyannamenin konusuna dahil edilmiştir.

İnternet Üzerinden Hangi Tür Abonelikler Ve İndirmeler 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer?

Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek veya bunları indirmek.
Elektronik kitaplar ve diğer elektronik yayınlara erişmek veya bunları indirmek.
Çevrimiçi gazete ve dergilere abone olmak.
Web günlüğü ve web istatistik hizmetleri.
Çevrimiçi haber, yol ve hava durumu raporları.
Bir web sitesinde/sayfasında, afiş reklamları da dahil olmak üzere, reklam alanı sağlanması.
Arama motorlarının ve internet dizinlerinin kullanılması hizmeti.

Hangi Tür Uygulama İçi Satın Almalar 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer?[/U][/I][/B]

Belirli bir ücret karşılığında satın alınan uygulamalar da 3 Nolu KDV beyannamesinin konusuna dahil edilmiştir. Buna göre, Bilgisayar, mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun (şans oyunları, bahis ve kumar oyunları dahil), siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğer tüm uygulamalar ve uygulama içi satın almalara ait KDV bundan böyle 3 nolu beyanname ile beyan edilip ödenecektir.

Müzik İndirmek, Oyun İndirmek Ve Yayın Hizmetleri De 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer Mi?


Evet girer. Buna göre,
Müziğe, müzik dışındaki seslere, filmlere erişmek veya bunları indirmek.
Oyunlara erişmek veya oyunları indirmek, oyunların uzaktan oynanmasının sağlanmasına ilişkin hizmetler ile oyun içi satın almalar.
Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine, medya hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetleri.
Geleneksel radyo ve televizyon ağları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanmayan radyo ve televizyon programlarının internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla temini.

Uzaktan Eğitim Hizmetleri 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer Mi?

Evet girer. Son yıllarda ciddi biçimde artan ve belirli bir ücret karşılığı verilen sanal dersler de bu beyannamenin konusuna dahil edilmiştir. Buna göre, sanal sınıflar da dahil olmak üzere, insan müdahalesi sınırlı olan ve internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla verilen otomatik uzaktan eğitim hizmetleri (öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik basit bir araç olarak kullanılma durumu hariç).

Öğretmen Tarafından İnternet Üzerinden Verilen Kurslar 3 Nolu KDV Beyannamesinin Konusuna Girer Mi?
Hayır girmez. Özellikle canlı şekilde verilen ve o esnada gerçek bir öğretmenin koordinasyonuyla yapılan ve İçeriğin bir öğretmen tarafından internette veya elektronik bir ağda aktarıldığı eğitim veya meslek kursları bu kapsamda değerlendirilmez.

Radyo Ve Televizyon Yayın Hizmetleri De 3 Nolu KDV Beyannamenin Konusuna Girer Mi?

Evet girer. Yurtdışına yönelik haber abone siteleri de bu kapsama dahil edilmiştir. Buna göre, Bir medya hizmet sağlayıcısının editoryal sorumluluğu altında ve kamuoyuna yönelik, elektronik iletişim şebekeleri yoluyla programların belli bir akışına dayanarak eş zamanlı dinleme veya izleme amacıyla işitsel veya işitsel-görsel radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

3 Nolu KDV Mükellefiyeti Olanların KDV İndirim Hakkı Var Mıdır?

Türkiyede yerleşik olmayan ancak Özel KDV Mükellefiyeti olanlar, Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti nezdinde beyan edilen hizmetlere ait olması şartıyla, Türkiyede KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV'nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.Bu fatura ve benzeri belgeler, 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir.

3 Nolu KDV Beyannamesi Kredi Kartı İle De Ödenebilir Mi?

Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (Gelir İdaresi Başkanlığı) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilir.

Bedel Döviz Cinsinden Hesaplandığında Hangi Tarihli Kur Baz Alınacaktır?

Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler tarafından Türkiyede yerleşik olan KDV mükellefi olmayan şahıslara yönelik internet ortamında sundukları hizmetlere yönelik, bedelin döviz olarak hesaplanması durumunda döviz, hizmetin verildiği bir başka deyişle vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmî Gazetede ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazetede ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır.

3 Nolu KDV Beyannamesi İle Ödemeye Aracılık Eden Bankalar Bilgi Vermek Zorundalar Mı?

3 Nolu KDV Beyannamesiyle yapılacak ödemeye aracılık edecek olan bankalar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a göre faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme kuruluşları, Türkiyede yerleşik olmayan şirketlerin elektronik ortamda verdikleri hizmetlere yönelik, Türkiyede ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlara yapılan ödemeleri takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na, bilgi vermek zorundadırlar. Bu bilgi verme işlemi iletim olarak yerine getirilmelidir.

3 Nolu KDV Beyannamesini Şirket Adına Türkiyedeki Bir Şirket Verebilir Mi?

Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler tarafından Türkiyede yerleşik olan KDV mükellefi olmayan şahıslara yönelik internet ortamında sundukları hizmetlere yönelik hesaplanan ve 3 Nolu KDV beyannamesiyle BEYAN EDİLMESİ GEREKEN VERGİ, Türkiyede yerleşik bir diğer firma tarafından aracılık kapsamında beyan edilip ödenemez. Bu beyannamenin doğrudan yurt dışında yerleşik olan firma tarafından verilmesi gerekmektedir.

Yurt Dışından Elektronik Ortamda Gelen Mallar Da 3 Nolu KDV Beyannamesi Kapsamında Mıdır?

Yurt dışından elektronik ortamda satın alınmak suretiyle gönderilen mallar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişikliklerin ele alındığı 17 seri nolu Tebliğde yer almamaktadır. Bir başka deyişle söz konusu tebliğin konusuna mal teslimleri dahil edilmediğinden dolayı bu teslimlere ilişkin de 3 Nolu KDV beyannamesi verilmesine herhangi bir şekilde gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Ortamda Alınan Sağlık Hizmetleri İçin Yüzde 8 KDV Oranı İhtiva Eden Fatura Mı Düzenlenecektir?

Bilindiği üzere, Türkiyede sunulan sağlık hizmetlerinde KDV'nin yüzde 8 hesaplanabilmesi için hizmeti veren kurum tarafından Sağlık Bakanlığından ruhsat alınması gerekmektedir. Türkiyede yerleşik olmayan mükellefler tarafından Türkiyede yerleşik olan KDV mükellefi olmayan şahıslara yönelik internet ortamında sundukları sağlık hizmetleri kapsamında böyle bir ruhsat söz konusu olmadığından genel orana tabi KDV hesaplanması gerekmektedir.
 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
Soruna gelince

3 Nolu KDV Beyannamesi; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiyede yerleşik ancak KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere elektronik ortam üzerinden sağlanan hizmetlere yönelik olarak Gelir İdaresi nezdinde almış oldukları özel KDV Beyannamesi ile bu hizmetlere isabet eden KDV'nin beyan edilip ödendiği beyannamedir.

Dolayısıyla Google faturalarında kdv 2 uygulaması devam ediyor

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2377

28/12/2011

Konu

:

Google firmasının reklamının web sitesinde yayınlanmasının vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Google firmasının reklamını Şirketinize ait web sitesinde yayınladığınızdan bahisle yurt dışındaki firma tarafından yapılan ödemelerin vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi talep edilmektedir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun;

- 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında, kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu,

- 6'ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun;

- 37'nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu,

- 38'inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, web sitenizde yayınlanan reklamlarından dolayı ABD'de mukim Google firması tarafından Şirketinize yapılan ödemelerin Şirketiniz açısından ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve söz konusu ödemelerin tahakkuk tarihi itibarıyla, ilgili döneme ilişkin kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun;

- 229'uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

- 231'inci maddesinin beşinci fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketinizce Google firmasına Türkiye'de verilen reklam hizmetleri karşılığında anılan Kanun'un 229 ve 231'inci madde hükümlerine göre fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanunu'nun,

-1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin vergiden istisna olduğu,

- 12/2'nci maddesinde ise yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

26 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nin (K) bölümünde yapılan açıklamalara göre ise hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıda sıralanan dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunlu tutulmuştur.

1- Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.

4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Buna göre, Google firmasının reklamlarını Şirketinizin web sitesinde yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye'de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye'de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplamanız gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye'de yararlandığından verilen hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV'den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst