Hasılat / Ciro Payı Hakkında

Üyelik
29 May 2017
Mesajlar
5
Konum
Antalya
Değerli Arkadaşlar,

Bir konuda bilgi almak istiyorum. Mal müdürlüğüne verilen " %1 Hasılat Payı " ( Ciro Primi ) hesaplaması tam olarak nasıl yapılıyor. İşlemleri doğrudan doğruya kendimiz yapmadığımız için tam anlamıyla öğrenme imkanımız olmuyor.

Ben şu şekilde biliyorum. (600+601+602) - (610 - 611 - 612 )=Çıkan sonuç üzerinden %1 Mal Müdürlüğüne yatırılması şeklinde mi ? İstisnaları var mı ? Standart hesaplaması bu şekilde mi ?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
Sayın Cihan

Aşağıdaki açıklama ve tablo sana yardımcı olacaktır

199563
A Y L A R
Hesap NoHesap NoOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
600Yurtiçi Satışlar Hs. (Alacak Tutarı)845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99845.946,99
601Yurtdışı Satışlar (Alacak Tutarı)
602Diğer Gelirler (Alacak Tutarı)
603İlaç ve Tıbbi Sarf Mlz. Gelirleri15.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,5015.671,50
610Satıştan İadeler Hs. (Borç Tutarı)2.953,202.953,202.953,202.953,202.953,202.953,202.953,202.953,202.953,202.953,202.953,20
611Satış İskontoları (Borç Tutarı)
642Faiz Gelirleri (Alacak Tutarı)
649Diğer Ol Gel.ve Kar.Hs (Alacak Tutarı)
659DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARI
671Ö.Dönem Gel.Karlar (Alacak Tutarı)
679Diğer Ol.Dışı Gel.Kar.Hs (Alacak Tutarı)
TAHSİLAT
120(Borç)(İlgili Ay) Alıcılar Hes. 872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39872.185,39
120(Alck)(İlgili Ay) Alıcılar Hes. 1.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,911.274.320,91
NET TAHSİLAT1.260.800,810,001.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,811.260.800,81
Hazine Hissesi(%1)12.608,010,0012.608,0112.608,0112.608,0112.608,0112.608,0112.608,0112.608,0112.608,0112.608,0112.608,01
Merkez Hissesi(%4)50.432,030,0050.432,0350.432,0350.432,0350.432,0350.432,0350.432,0350.432,0350.432,0350.432,0350.432,03 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
T.C. MALiYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı : 97208366-010-99[3129-0]Konu : Hasılat paylarının tespiti GENELGE(SIRA NO : 2015/2)19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/7/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması suretiyle Bakanlığımızca hazırlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Belirtilen Yönetmelik değişikliği ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Hasılattan pay alınması başlıklı 79 uncu maddesinin birinci fıkrası; “İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzatt hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınır. İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi hasılat payı olarak alınır. şeklinde değiştirilmiştir.Ayrıca bu maddeye; “İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazların haricinde özel mülkiyete konu taşınmazların'da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas yıllık işletme hasılatı; mümkünse irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar için ayrı hesaplanır, değilse işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüz ölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan metrekare birim hasılat miktarının irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alanın yüz ölçümü ile çarpımı sonucu belirlenir. şeklinde ve sekizinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir.Buna göre, belirtilen Yönetmelik değişikliği ile; Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen hak lehtarlarından veya adlarına kullanma izni verilen izin sahiplerinden tahsil edilecek hasılat paylarının tespiti ile ilgili olarak getirilen yeni düzenlemeler uyarınca; irtifak hakkına ilişkin resmi senetlerde veya kullanma izni sözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ilişkin hüküm bulunan hallerde;1) Hazine taşınmazları üzerinde pilon yeri, trafo, basınç düşürme istasyonu gibi yapı ve tesisler yapılmak amacıyla bedeli karşılığında lehlerine irtifak hakkı tesis edilen hak lehtarlarının veya adlarına kullanma izni verilen izin sahiplerinin bu yerler üzerinde yürüttükleri faaliyetlerin nitelikleri gereğince toplam yıllık hasılatlarının tespit edilemediği durumlarda hak lehtarlarından Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisinin hasılat payı olarak alınması,2) İşletmelerin faaliyet gösterdiği alanda irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının haricinde özel mülkiyete konu taşınmazların bulunduğu ve Hazine taşınmazları için ayrı olarak hasılat payının tespit edilemediği durumlarda;a) Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazların aynı faaliyet kapsamında kullanılması halinde hasılat payının Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca; işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın (taşınmazların) yüz ölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan metrekare birim (metrekareye düşen) hasılat miktarının, irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alanın (Hazine taşınmazının) yüz ölçümü ile çarpımı sonucunda belirlenmesi,b) Ancak, işletmenin asıl faaliyetini özel mülkiyete konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirmesi ve Hazine taşınmazlarının üzerinde doğrudan asıl faaliyet kapsamında kullanılmayan sadece boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj istasyonu, deşarj hattı, platform gibi asıl faaliyeti destekleyici nitelikte tali unsurlar bulunması halinde ise hasılat payının,Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca hesaplanması uygun olmayacağından; bu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi üzerinden hesaplanması,gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
Naci AĞBALMaliye Bakanı
 
Son düzenleme:
Üyelik
29 May 2017
Mesajlar
5
Konum
Antalya
Sayın Ferhat Bey,

Ben anladığımı anlatayım. Hatalı olan kısımı siz söyleyin.
Tabloya göre 120 HS. BORÇ - ALACAK = Kalan Bakiye ( Toplam Tahsilatlar ( Her türlü ödemeler toplamı ) = Alacak Bakiyesi ) - ( Tüm Kesilen Faturalar ( Gelir elde etme amacıyla kesilen faturalar ) = Borç Bakiyesi ) = Çıkan Bakiye. ve
Çıkan Bakiye + ( 600.Yurtiçi Satışlar +603 ) - 610 = üzerinden %1 ve %4 olarak alınıyor. ( Tablo bu şekilde )

Kafamı kurcalayan sorular,
1.120 hesap toplam bakiyelerinin içinde yani borç bakiyesinin içinde asıl gelir için kesilen faturaların kdv dahil rakamları mevcut. ve bu rakamın içinde zaten 600 hesapta toplanan matrah var. bu tabloya göre sanki rakamı 2 kere hesaplıyoruz gibi geldi.
2.Hesaplama yaparken sadece 600+603 ve iade hesaplar çalışıyor. Bunun dışındakilerin herhangi bir etkisi yok / 642 - 649 -659 vs.

Tam mantığını kavramaya çalışıyorum.
 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
Sayın Cihan

1.120 hesap toplam bakiyelerinin içinde yani borç bakiyesinin içinde asıl gelir için kesilen faturaların kdv dahil rakamları mevcut. ve bu rakamın içinde zaten 600 hesapta toplanan matrah var. bu tabloya göre sanki rakamı 2 kere hesaplıyoruz gibi geldi.

**Sadece 600 hesabı alacaksınız bu işleme KDV dahil değil.Çünkü sizden istenen
''Hasılatın yani Ciro'nun %1

2.Hesaplama yaparken sadece 600+603 ve iade hesaplar çalışıyor. Bunun dışındakilerin herhangi bir etkisi yok / 642 - 649 -659 vs.

**Bunun nedeni Hasılatın %1 hesaplarken ''NET SATIŞLAR'' yani 600+603 hesap - Satış İndirimleri yani iade ve iskontolar Net cironun üzerinden %1 hesaplanıyor eğer aksi olsaydı haksızlık olurdu. Bu daha çok AVM'lerde karşılaşılan bir durum AVM'ler kiraya verdikleri dükkanlarla kiranın dışında böyle çalışıyorlar.

642-649 v.b hesaplar olmaz. Zira bu hesaplar ''Diğer Olağan Gelir ve Kar hesapları ile Zarar hesaplarının durumu onlar İşletmenin Faaliyet K/Z sonra gelen işletmeye gelir yada Zarar yaratan kalemler onlar hesaplamaya dahil edilmez

Çünkü Ciro Primi veya hasılatı ne kadar mal aldın , sattın ve iade olanların üzerinden hesaplanır ve buradaki kar zarar üzerinden hesaplanır.
 
Üst