turkcell

Hayvancılığın Desteklenmesi Yürürlüğe Girdi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Şakir GÜRLÜK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
[email protected]

28.04.2008
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararın yürürlüğe konulması; 15.04.2008 Tarih ve 26848 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öncelikle arazilerle ilgili, yonca, korunga, yapay çayır, mısır vs. destek miktarlarını incelersek,

1- Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.1
Yonca
115 YTL/dekar

2
Korunga
75 YTL/dekar

3
Yapay çayır, mera
75 YTL/dekar

4
Tek yıllık
30 YTL/dekar

5
Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır
45 YTL/dekar
2-Büyükbaş hayvanlarla ilgili olarak, Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, saf ırk, melez ve hastalıklardan ari işletmelerdekilere farklı olmak üzere, anaç sığır başına, ayrıca anaç manda başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.1
Melez ırklar
300 YTL/baş

2
Saf ırklar
350 YTL/baş

3
Hastalıklardan ari işletmeler
400 YTL/baş

4
Manda
300 YTL/baş
3-Küçükbaş hayvanlarla ilgili olarak, Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.

4-Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.

5- Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.1
Çipura ve levrek üretimi için
85 YKr/kilogram

2
Alabalık üretimi için
65 YKr/kilogram

3
Yeni türlerin üretimi için
1 YTL/kilogram

4
Midye üretimi için
10 YKr/kilogram

5
Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere
5 YKr/adet


6.-İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.1
Tohum kutu
21 YTL/kilogram

2
Damızlık koza
14 YTL/kilogram

3
I. Sınıf koza
10 YTL/kilogram

4
II. Sınıf koza
9 YTL/kilogram

5
III. Sınıf koza
8 YTL/kilogram

6
Çepez
6 YTL/kilogram
7-Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.1
Oğlak tiftiği
10 YTL/kilogram

2
Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)
9 YTL/kilogram

3
Tali
7 YTL/kilogram
8-Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.1
Büyükbaş hayvan
360 YTL/baş

2
Küçükbaş hayvan
65 YTL/baş

3
Geliştirme amaçlı küçükbaş
35 YTL/baş

4
Arı
5 YTL/kovan


Sonuç olarak; Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilerek gerekli işlemler yapılacağından, destekleme başvurusunda bulunacak ve desteklemelerin herhangi birinden faydalanacak çiftçilerimizin ilgili hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurgulayarak tüm okurlarıma saygılarımı sunarım.

Şakir GÜRLÜK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kastamonu
 

Benzer konular

Üst