Hisse Satışı Vergilendirilmesi

Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
sirket ortagi sirketteki hisselerinin bir kismini 2-3 milyon tl bedelle satarsa bunun vergisel boyutu ne olur.beyan edilip herhangi bir vergi odenirmi? ne oranda odenir.(sirket ltd dir)

iyi calismalar...
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,868
Konum
ADANA
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

Limited şirket ortağı, hissenin alış/intikal tarihi ne olursa olsun, satışı değer artış kazancına tabidir. Elde edilen kazanç limitine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

Bahse konu şirket eğer limitet şirket ise bu şirketteki iştirak payının satışı halen vergiye tabi değildir. Bu satışın değer artış kazancından dolayı GV?sine vergisine tabi olacağını düzenleyen GVK Geçici 56. maddesi 1. fıkrası şöyledir.

?GEÇİCİ MADDE 56.- (Ek: 11.8.1999-4444/3 md.; Yrürülük:11.8.1999) 1999 - 2002 yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1,2, 80, 82, Geçici 46 ve Geçici 47 nci maddeleri yerine aşağıdaki hükümler uygulanır.?

Görüldüğü gibi vergilendirme süresi 1999-2002 yılları arasını kapsamaktadır.

Değer artış kazancını düzenleyen yukarıda sayılı GV? maddelerinde ise limited şirket iştirak paylarının satışı sayılmamıştır.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,868
Konum
ADANA
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

37. Limited şirketlerde hisse satışından kaynaklanan kazanç vergiye tabi midir?
Limited şirket hissesinin satışından elde edilen kazanç (değer artış kazancı) gelir vergisine tabidir. Hissenin edinme tarihinden itibaren iki yıl geçmesi vergilendirmeye engel değildir.
Talha Apak /Alo Maliye 40 Soruda Limited Şirket
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,868
Konum
ADANA
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi kanunumuza göre limited şirket hisselerinin devrinden elde edilen kazançlar, değer artış kazancı olarak vergiye tabidir. Buradaki vergilemede, devredenin söz konusu hisselere ne süre sahip olduğunun bir önemi yoktur. Süre sadece anonim şirketlere ait hisse senedi veya ilmühaber devrinde gündeme gelen bir konudur.
Öte yandan şirket hissesi devredilirken mutlaka bir değerleme işlemi yapılarak hissenin devir tarihindeki değerinin bulunması gerekir. Oysa uygulamada, gerek Gelir Vergisi'nden gerekse noter harçlarından kaçınma amacıyla devir işlemi, iktisap veya nominal değer gibi değerlerden yapılmaktadır. Bu da ileride devredeni vergi idaresi karşısında sıkıntıya düşürmektedir.
Bu nedenle limited şirket hisse devrinde TTK hükümleri kadar, vergi mevzuatının hükümlerine de dikkat etmek gerekmektedir.


Bumin Doğrusöz

Referans/29.01.2009
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

anladıgım kadarı ile şirket ortağının hisselerini devretmesinden olusan kazanç vergiye tabidir ve
6000 tl istisna düşüldükten sonra vergilendirilir.peki bu vergi nezaman odenir.önümüzdeki mart
ayındamı yoksa 15 gün içindemi?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

Sayın Bülent249

Limited şirketlerde sermaye iştirak payı olarak isimlendirlir. "Hisse" tabiri Anonim Şirketler ve hisseli komandit şirketler gibi hisse senedi çıkaran şirketlere ait bir deyimdir.

GVK mükerrer 80. maddesinin 4. bendinde "iştirak payı" yerine hisse tabiri kullanılmış olabilir. Bu durumda bu satışların da "eğer varsa" değer artışı kazancına tabi tutulması gerekir.

Diğer taraftan, mükerrer 80. maddenin son fıkrasında:

"Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır"

denilmektedir.

Bu durumda soruyu soran arkadaşın ifadesine göre "kısmi bir satış" söz konusu olduğundan ve bu nedenle satış işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirileceğinden, artık mük. 80. madde kapsamında değerledirilmesi mümkün olmayacaktır. (Kanaatindeyim)
 

hadisat

Katkı Sunan Üye
Üyelik
8 Nis 2008
Mesajlar
261
Konum
istanbul
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

sayın osman bey GVK.mük.80.madde tamamen GV.mükellefi olan veya olabilecek kişilerle alakalıdır ve bu açıdan son paragrafı bu noktada anlamak doğru olanıdır ve orda son paragrafta anlatılan kısım ise kesinlikle LTD.ortakları ile alakalı değildir ve olmasıda zaten düşünülemez ve kısmi veya tam satış kısmını onlar açısındanda düşündüğünüzde bunu KVK.nunu açısından ticari kazanç kapsamı olarak düşünmeniz lazım ve buda doğru değildir,bu ortakların şirketteki hisselerini KVK.nunu ticari kazanç kapsamında değerlendiremezsiniz ve bu hisse satışının onlar açısından satışı ticari kazanç kapsamında olmaz ama şirketin iştiraki veya bağlı ortaklığı olan hisselerinin satışı bu ticari kazanç kapsamındadır ve o kapsamda değerlendirilir ama ortakların hisse satışı tamamen mük.80/4 kısmına girer,kolay gelsin.
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

birkaç üstadın makalesini okudum onlarda değer artış kazancı diyorlar.Faydalanılması için birini aşağıya ekliyorum.Şükrü Kızılot'un yazısıdır.

Şirket hissesi satış vergisinde ince noktalar

ANONİM ve limited şirketlere ait hisselerin satışında, özellikli birçok ince nokta var.
Bu noktalar açısından, gerçek kişilerin ve şirketlerin hisse satışı farklı vergilendirmelere tabi.
A.Ş.'LERDE HİSSE SENEDİ ÖNEMLİ
1- Hisse Senedi Bastırılmamışsa: Ülkemizdeki anonim şirketlerin, yüzde 99'unda, hisse senedi bastırılmadığı göze çarpıyor. Böyle olunca, anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç "Değer artışı kazancı" olarak, gelir vergisine tabi (GVK Mükerrer Md.80/4).
Vergilendirme sırasında, iktisap (edinme) bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen TEFE (1.1.2006 tarihinden itibaren ÜFE) endeksindeki artış oranında artırılarak tespit ediliyor.
Şu kadar ki, endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekiyor (GVK Mükerrer Md. 81/son).
Elde edilen kazancın, 2008'de 6 bin 800 TL'si, 2009'da ise 7 bin 600 lirası gelir vergisinden müstesna oluyor. Aşan kısım da gelir vergisine tabi tutuluyor.
2- Hisse Senedi Bastırılmışsa: Olay değişiyor. İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değil (GVK Mük. Md. 80/1). Örneğin, Remzi Bey Amca, 5 Kasım 2006'da 150 bin TL'ye edindiği hisse senedini, 15 Kasım 2008'de 600 bin TL'ye satmışsa, aradaki 450 bin TL kazanç nedeniyle, beyanname vermeyecek ve hiç vergi ödemeyecek. Aynı hisse senedi 2007'de edinilmiş olsaydı, 2008'de satışından doğan kazanç gelir vergisine tabi olacaktı.
3- Pratik Yol: Hisse senedi bastırmayan bir anonim şirket, herhangi bir kurumdan izin almaksızın, hisse senedinin yerini tutan "geçici ilmühaber" bastırabilir. Bu durumda, geçici ilmühabere dayalı anonim şirket hisse satışı, iki yıllık süre geçtikten sonra yapılırsa, bundan doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi tutulmuyor (232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, Md.5. Bkz. 23.3.2000 Tarihli R.Gazete).

LİMİTED ŞİRKET HİSSESİ
Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç "değer artışı kazancı" olarak gelir vergisine tabi tutuluyor (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli, (hisse senedi ya da ilmühaber bastırılmamış A.Ş. hisselerinde olduğu gibi) endekslemeye tabi tutuluyor ve istisna uygulanıyor.
Bu arada, ilginç bir yasa ve uygulama; limited şirketlerde, çoğunluk hisseye örneğin yüzde 99 hisseye sahip olan ortak, diğer ortağın yazılı onayı olmadan, hissesini ya da hissesinin bir kısmını, eşine ve çocuğuna dahi satamıyor.

Şirketlere yüzde 75 vergi istisnası var
BİR anonim ya da limited şirketin, iştirak hisselerini satmaları halinde, bundan doğan kazanca, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/c maddesi uyarınca, önemli bir "vergi avantajı" sağlanıyor.
Buna göre, örneğin bir anonim şirket, iştirak hisselerini;
1-Aktife girdiği yani defterlerine kaydettiği tarihten itibaren, iki yıl içinde satarsa, bundan doğan kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi.
2-İki yıl geçtikten sonra sattığında;
a)Satıştan doğan kazancı 5 yıl süre ile şirketten çekmeyip, pasifte "özel bir fon hesabında" gösterirse veya "sermayesine eklerse",
b)Satış bedelini de satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil ederse,
c)Satıştan doğan kazancın yüzde 75'i "kurumlar vergisinden müstesna" tutulur. Kazancın kalan yüzde 25'i üzerinden de yüzde 20 kurumlar vergisi öder.
Bu avantaj, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5/e maddesinde açıkça yazılı.

İSTİSNA NE ZAMAN UYGULANIR
Kurumlar Vergisi Yasası'nda, iştirak satışı ile ilgili istisnanın "satışın yapıldığı dönemde" uygulanacağı açıkça belirtiliyor (Bkz. KVK Md. 5/e).
Burada "satışın yapıldığı dönemin tespiti" önemli.
Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre hisse senedini ciro edilmek suretiyle teslim alan kişi, bunu pay defterine kayıt ettirdiğinde "ortak sıfatına haiz" olabiliyor.
Görüldüğü gibi, hisse senetlerinin devri yani satışı, TESLİM ve PAY DEFTERİNE KAYIT ile gerçekleşiyor. Burada, önceden yapılan sözleşme ve paranın tahsil edildiği tarih değil, hisse senedinin teslim tarihi önemli.
Hisse senetleri alıcıya teslim edilmediği sürece, hisse senedinin satışı söz konusu olamıyor.
Bu durum da Türk Ticaret Kanunu'nun, 415, 416 ve 417. maddelerinde açıkça yazılı.

Hisse senedi satışında KDV yok
1-Hisse Senedi Satışı
KDV Yasası'na göre, hisse senedi satış işlemi KDV'ye tabi değil. İncelendiğinde de fark edileceği gibi, KDV Kanunu'nun 17/4-g maddesinde, "hisse senedi" satışlarının, KDV'den müstesna olduğu açıkça belirtiliyor. Geçici ilmühaber ile yapılan satışlar da hisse senedi olarak kabul ediliyor. (Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No:232/5)
2-Hisse Senedi ya da İlmühaber Bastırılmamışsa
İştirak hissesinin satışı; anonim ya da limited şirketlerin, eshamlı (sermayesi paylara bölünmüş) şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları, iş ortaklıkları ya da adi ortaklıklara iştiraki olması fark etmez. İştirak edilen anonim şirketin, hisse senedi ya da ilmühaberi bastırılmamışsa edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde satılan hisse, yüzde 18 KDV'ye tabidir. Limited şirket ya da başka bir şirkete ait iştirakin, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılması yine yüzde 18 KDV'ye tabi (KDVK md. 17/4-r).
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Ynt: Hisse Satışı Vergilendirilmesi

peki ltd ortagi hisselerini yabanci bir firmaya(turkiyede hicbir kaydi yok) satsa, o firmada yuksek bedelle bu hisseleri 3. sahislara satsa ozaman vergi sozkonusu olacakmidir?
 
Üst