ihale bedeli muhasebelestirilmesi

Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Sirketimiz maden teknik aramadan kdv dahil 52.000 tl ye(ilk taksit) jeotermal saha ihalesini almistir.odeme yapilmis ve fatura tarafimiza gonderilmistir.simdi ben bu ihale bedeli olarak yapilan odemeyi nasil muhasebelestirmeliyim.Gideremi almaliyim yoksa baska bir hesaptami takip etmeliyim?

iyi calismalar...
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

sanirim bu konuda kimsenin bilgisi yokk
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

Jeo termal saha ne demek? İşe ilişkin biraz daha ayrıntılı bilgi verirseniz. Yardımcı olacak birileri çıkacaktır.
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

yaraltindaki sicak su sahasi anlaminda.jeotermal enerjide sicak sudan elektrik
enerjisi uretmek demek.biz ilgili bolgenin sicak sudan enerji uretme hakkini ihaleyle
aldik ve ilk taksit odemeyi yaptik.ama muhasebesini nasil yapacagim konusunda tereddute
dustum
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

kaç yıllığına?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

Bunu haklar olarak aktife alıp 5 yılda itfa edebilirisiniz.
 
Üyelik
10 Ağu 2009
Mesajlar
15
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

aldığınız ihale sanırım yer yada kullanım bedeli bu gibi ihale giderleri kira gideri diye 180 ve 280 nolu hesaplar çalıştırılır. ilgili tutar yıllık mı yada ne kadar süre ile almışsanız okadar yıla bölüp ona göre muhasebe hesaplarına atmanız gerekmektedir...
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: ihale bedeli muhasebelestirilmesi

Bence

260 Haklar (ihale bedeli)
191 İnd. KDV (xxx)
320 (xxxx)

Ödeme yaptığında da

320 Satıcılar (xxx)
102 Bankalar (xxx)

Her yıl itfa edersin. Ancak bu konuda tartışmalarda yok değil. Çünkü tebliğe göre bu tür işletme haklarının 15 yılda itfa edilmesi gerekiyor. Ama mantıklı olan tabiki 5 yıl olan kullanım süresi içinde itfa etmek. Nitekim buna ilişkin mukteza da büyük mükellefler vergi dairesi tarafından verilmiş.

Sayı :B.07,1.GİB.4.99.16.01./01-MUK-27 09.04.2009 / 11745Konu :İntifa haklarının faydalı ömrü ve

Amortisman oranı.

İlgi: /2009 tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, gıda işiyle iştigal eden şirketiniz lehine ?de bulunan bir taşınmazın tamamı, taşınmazın üzerinde bulunan mütemmim cüzleri, eklentileri ve taşınır niteliğindeki her türlü demirbaşı 10 yıl süre ile intifa hakkı tesis edilmek suretiyle 13/03/2009 tarihinde tapu kütüğüne tescil ettirildiği belirtilerek, tesis edilen intifa hakkına ilişkin 10 yıllık süre esas alınmak suretiyle eşit yüzdelerle itfa edilmesi hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Bilindiği üzere, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilen ve aksine düzenleme olmadıkça sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan intifa hakkı Türk Medeni Kanununun 794-822?nci maddelerinde düzenlenmiştir.Anılan Kanunun 795?nci maddesinde; ?İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur.Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır.Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebilir.? hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 796?ncı maddesinde; ?İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkması ile sona erer.Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.? hükmüne yer verildikten sonra 797?nci maddede; ?İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesine göre; mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve. ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.Bahsi geçen maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak ?Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları? tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365 ve 389 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.Bu itibarla, taşınır ve taşınmazlar üzerine şirketiniz adına tesis edilen intifa hakkı için yapılan harcamaların, 339, 365 ve 389 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin ?55.Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri? sınıfından değerlendirilerek faydalı ömrünün 15 yıl ve amortisman oranının ise %6,66 olarak dikkate alınmak suretiyle itfa olunması gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile intifa hakkının belirli bir süreye bağlı olarak yapılıp yapılmadığı dikkate alınmaksızın, hakkın tesisini teminen yapılan harcamaların itfa süresinin, mezkur listede belirtilen 15 yıllık süreyi aşmasına imkan bulunmamaktadır.Bununla birlikte şirketiniz lehine taşınır ve taşınmazlar üzerine tesis edilen intifa hakkının yukarıda bahsi geçen 15 yıllık faydalı ömür süresinden daha kısa bir süreyi kapsaması nedeniyle intifa hakkının temini için yapılan harcamaların hakkın geçerli olduğu süre içerisinde eşit yüzdeler halinde itfa olunacağı tabiidir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst