İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
Biz ihraç kayıtlı faturamızı işledik yani kdv vermedik ve fatura ihraç kayıtlı ama mallarımız(elektrik kabloları)maalesef ki çalındı.işlemler yapıldığı için süre işlemeye başladı ancak stokta ki mallar çalındığı için stoklarımızdan çıkış yapıp malı ihraç edemiyoruz.Bu durumda muhasebesel olarak kdv için ve süremizin dolmaması için ne yapmamız gerekiyor?teşekkürler.
 
Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
Ynt: ihraç kayıtlı stoklarımız çalındı

malı biz imalatçodan alıyoruz Antalyadan mallar bize gelir ve faturasıl ihraç kayırlı kesilir biz kdv ödemeyiz malları stoklarımıza alır ve hemen gümrükçümüz ihracaat işlemine başlar bizde 6 ay içinde ihracatımızı yapıp parmızı almak zorundayız.Mallar ambarımızdan çalışdığı için işlemimiz askıda kaldı.Şimdi ne yapmamız lazım?Faturayı iptal ettirip kdv li kestirtsek imalatçı firmaya olabilir mi?
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: ihraç kayıtlı stoklarımız çalındı

aday ' Alıntı:
Biz ihraç kayıtlı faturamızı işledik yani kdv vermedik ve fatura ihraç kayıtlı ama mallarımız(elektrik kabloları)maalesef ki çalındı.işlemler yapıldığı için süre işlemeye başladı ancak stokta ki mallar çalındığı için stoklarımızdan çıkış yapıp malı ihraç edemiyoruz.Bu durumda muhasebesel olarak kdv için ve süremizin dolmaması için ne yapmamız gerekiyor?teşekkürler.
Merhaba,

1.si Bir an önce bilir kişi raporu ve Emniyet müdürlüğünden çalıntı raporu
2.si Muhasebe açısından kdv indirimi söz konusu olmadığı için, sadece alınan mal direkt olarak gider yazılabilir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: ihraç kayıtlı stoklarımız çalındı

M_Schumacher ' Alıntı:
aday ' Alıntı:
Biz ihraç kayıtlı faturamızı işledik yani kdv vermedik ve fatura ihraç kayıtlı ama mallarımız(elektrik kabloları)maalesef ki çalındı.işlemler yapıldığı için süre işlemeye başladı ancak stokta ki mallar çalındığı için stoklarımızdan çıkış yapıp malı ihraç edemiyoruz.Bu durumda muhasebesel olarak kdv için ve süremizin dolmaması için ne yapmamız gerekiyor?teşekkürler.
Merhaba,

1.si Bir an önce bilir kişi raporu ve Emniyet müdürlüğünden çalıntı raporu
2.si Muhasebe açısından kdv indirimi söz konusu olmadığı için, sadece alınan mal direkt olarak gider yazılabilir.
Bu bilgi yanlıştır.

1-Çalınan malı KKEG yazınız,

2-KDV'sini tedarikçinize ödeyiniz ve KKEG yazınız.


Çalıntı mal KDV'sinin indirilemeyeceği hükmünden hareketle. Bu KDV'yi devlete intikal ettirmekle yükümlüsünüz.
Siz KDV ödemediniz ancak sizin tedarikçiniz bu KDV'yi iade alacak ve devlete karşı borçlu duruma geçecektir.
Tedarikçiyi uyarınız iade almasın veya indirmesin.

KDV madde 11

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003) gecikme zammıyla birlikte (**) tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi (5228 sayılı Kanunun 59/2-b maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 31.07.2004) ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan (***) fazla olamaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

(4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

merhaba kusura bakmayın soruyu hızlı şekilde değerlendirdim.

C- Emtianın Çalınması Hali:

VUK?nun 278?inci maddesi tabi afetler ve ticari faaliyetin sürdürülmesi sırasındaki kayıpların emsal bedelle değerleneceğini belirtmiş, çalınan malların ise bu madde hükmüne göre değerlendirilmesi ise mümkün görülmemiştir.

GVK?nun 88?inci maddesinde; Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmelerin zarar olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla sermaye unsuru aktif kalemlerdeki kaybın zarar olarak kabulü için temel şart bu kaybın ticari faaliyetin normal icapları dahilinde meydana gelmiş olmasıdır. (Bunun tek istisnası sermayenin tabii bir afet nedeniyle kayba uğramasıdır.) Çalınma olayı ise, ticari faaliyetin normal icapları dahilinde meydana gelmiş bir olay değildir.

Belirtilen bu nedenlerle sermaye unsurlarından biri olan emtiada çalınma dolayısıyla ortaya çıkan kayıp vergi hukukunun anladığı anlamda dönem kazancından (veya ileriki dönem kazançlarından) düşülecek nitelikte zarar değil, vergi matrahından indirilmesine imkan bulunmayan sermayede meydana gelen kayıptır. Bu itibarla çalınma nedeniyle elden çıkan mal veya kıymetlerin çalındığının belgelendirilmesi kaydıyla (Polis tutanakları gibi) maliyet bedelleri ile, çalındığının belgelendirilmemesi halinde ise satıldığı kabul edilerek satış fiyatları ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çalınma nedeniyle ortaya çıkacak zarar Ortaklar cari hesabından karşılanabileceği gibi Olağanüstü Yedeklerden karşılanabilecektir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

M_Schumacher ' Alıntı:
Çalınma nedeniyle ortaya çıkacak zarar Ortaklar cari hesabından karşılanabileceği gibi Olağanüstü Yedeklerden karşılanabilecektir.
Sayın Şumaher, cevabımın üzerine cevap yazmışsınız ama.....:)) hehe

Bu olaya gerçekten farklı ve mantıklı ve çok güzel yaratıcı bir bir gözlükten bakmışsınız.

Uygulama önerinizin kanun maddesine aykırı tarafı yoktur.

1) Bu tutarı ortaktan tahsil edebilirsiniz ama ortaklar bunu kabul ederse. Siz olsanız para koyarak ortak olduğunuz şirkette mal çalınınca bu malı şirkete borçlanır mısınız?

2) Bu parayı yedeklerden karşılarsınız ama yedek demek ortağın parası demek yine kabul edilirse b kayıt atılabilir.

Ayrıca yedekten (netözkaynakalrdan) eksilme'nin diğer adı zaten zarardır. Bu zarar da KKEG'dir. Ayrıca Yedeklerden eksilme kar dağıtımı olarak görüleceğinden stopaja da tabi olacağı açıktır.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

1) Bu tutarı ortaktan tahsil edebilirsiniz ama ortaklar bunu kabul ederse. Siz olsanız para koyarak ortak olduğunuz şirkette mal çalınınca bu malı şirkete borçlanır mısınız?

2) Bu parayı yedeklerden karşılarsınız ama yedek demek ortağın parası demek yine kabul edilirse b kayıt atılabilir.

Ayrıca yedekten (netözkaynakalrdan) eksilme'nin diğer adı zaten zara
rdır. Bu zarar da KKEG'dir. Ayrıca Yedeklerden eksilme kar dağıtımı olarak görüleceğinden stopaja da tabi olacağı açıktır.

Merhaba,
1- Bu şirketteki durumuma bağlı,
2- 1=2
3- Sanırım burada amaç kar dağıtımı yapmak şeklinde görülmemeli, şirkette oluşmuş bir zararı karşılanmak üzere şirkete ilave dönüşümü olarak görülmeli. aksi takdirde ortakalara parasal anlamda ellerine geçmiş biş iyok.

Birde ufak bir dipnot sanırım yaşım küçük olduğu için bazı şeylerde acele ediyorum.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

M_Schumacher ' Alıntı:
1) Bu tutarı ortaktan tahsil edebilirsiniz ama ortaklar bunu kabul ederse. Siz olsanız para koyarak ortak olduğunuz şirkette mal çalınınca bu malı şirkete borçlanır mısınız?

2) Bu parayı yedeklerden karşılarsınız ama yedek demek ortağın parası demek yine kabul edilirse b kayıt atılabilir.

Ayrıca yedekten (netözkaynakalrdan) eksilme'nin diğer adı zaten zara
rdır. Bu zarar da KKEG'dir. Ayrıca Yedeklerden eksilme kar dağıtımı olarak görüleceğinden stopaja da tabi olacağı açıktır.

Merhaba,
1- Bu şirketteki durumuma bağlı,
2- 1=2
3- Sanırım burada amaç kar dağıtımı yapmak şeklinde görülmemeli, şirkette oluşmuş bir zararı karşılanmak üzere şirkete ilave dönüşümü olarak görülmeli. aksi takdirde ortakalara parasal anlamda ellerine geçmiş biş iyok.

Birde ufak bir dipnot sanırım yaşım küçük olduğu için bazı şeylerde acele ediyorum.
Yok canım yaşıt sayılırız.

Yedeklerden Sermayeye ilave dışında her türlü eksilme kar dağıtımı gibi görülerek stopaja tabidir.

Ayrıca kar iki dönem arasındaki özsermaye farkı olduğu için. Bu eksilme karı azaltıcı bir unsurdur. Yani zarardır. Bu zarar da mali matrahın hesaplanmasında dikkate alınamayacağından KKEG'dir.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

[/quote]

Yedeklerden Sermayeye ilave dışında her türlü eksilme kar dağıtımı gibi görülerek stopaja tabidir.

[/quote]

Sayın hocam yine merhaba :)

Böyle bir şey varsa kanun maddesini açıklayabilirmisiniz. Kendime bilgi amaçlı istiyorum art niyetim yok.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: İhraç Kayıtlı Stoklarımız Çalındı

Kurumlar vergisi mükellefleri dağıtılmamış karlarını sermayeye ilave ettikleri takdirde, karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmadığı için, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-i maddesine göre stopaj yapılmayacak ve gerçek kişi ortaklar açısından da menkul sermaye iradı kabul edilerek beyanı da söz konusu olmayacaktır.

Görüldüğü gibi sermayeye dışında bir hesaba aktarıldğında kar dağıtımı gibi görülerek stopaj yapılacaktır
 
Üst