İki Ltd.Şti.'in Oluşturduğu Konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

Üyelik
30 Ocak 2009
Mesajlar
128
Merhaba Sayın Üstadlarım. İki Ltd.Şti. %49 - %51 ortaklık Kurup (Konsorsiyum oluşturup) bir temizlik işi ihalesini aldılar.İhale 31.12.2012'de son bulacaktır.
Sormak İstediklerim;
(Bu ortaklık için KDV ve Muhtasar yönünden mükellefiyet tesis edildi ,Geçici Vergi İçin Mükellefiyetlik tesis edilmedi)
Bu ortaklığın Nisan-Mayıs-Haziran dönemi karı :12.500 TL dir. Bu kar geçici vergi beyannamesinde nasıl beyan edilecek.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

Zaten iş ortaklığı değil de konsorsiyum kurulduğu için kurumlar vergisi ve geçici vergisi mükellefiyeti olması imkansız.

12.500.TL kardan 1.ortağın payına düşen 12.500*0,49=6.125.-TL 2.ortağın payına düşen 12.500=6.275.-TL

1.ortağın elde ettiği kar payı kendi gelir tablosunda 640 hesapta, 2.ortağın elde ettiği ise 641'te görülmelidir.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

Arkadaşlar hep karıştırılıyor.

İster sözleşmede İş ortaklığı yazsın, ister sözleşmede konsorsiyum (ki konsorsiyum farklı bir kavramdır. Biri işin bütününün parçalanarak yapılmasıdır.), ister sözleşmede ortak girişim yazsın

Burada önemli olan bu ortaklık vergi dairesine hangi şekilde mükellefiyet tesis ettirmek istedi ve ettirdi. Bu konu başımıza çok geliyor. Ve işi kökten çözmenin yolu Vergi mükellefiyet kaydının temini ile mümkün oluyor.

Vergi Dairesine;
İş Ortaklığı (KVK 5) tesis edildi ise KVK mükellefi
Adi Ortaklık tesis edildi ise ortaklar hisseleri oranında kendi gelir tablolarına K/Z dahil ederler.

Hesap planı uygulaması açısından bu ortaklıklar Tüzel kişilik niteliğinde olmadıklarından Kazançlarının 649, Zararlarının ise 659 hesapta muhasebeleştirilmesi kanımca daha uygun olur.

Diğer taraftan yukarıda bahsettiğim gibi mükellefiyet türüne göre vergileme rejimindeki değişiklikler olacağından vergi planlaması açısından da mükellefiyet türü seçme önem kazanmaktadır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

Sayın Ali PINAR, hiç te karıştırmıyorum ben şahsen.

1-KVK md.2/7'ye göre iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi olup olmaması ortakların ihtiyarına bağlıdır, iş ortaklığının diğer şartları oluşmuş olsa bile her iş ortaklığı mutlaka kurumlar vergisi mükellefi olmak zorundadır gibi bir şey söylenemez. Ayrıca iş ortaklığının mükellefiyetinin KVK md.5 ile uzaktan yakından alakası yoktur.

2-Sorudan benim anladığım iş ortaklığı değil, konsoriyum şeklinde bir organizasyon var. İkisi farklı şeylerdir, aradaki fark da 1 Seri Nolu KVK Genel Tebliğnin 2.5.2 bölümünde açıkça belirtilmiştir.

"Yukarıda belirtilen genel unsurlar dikkate alındığında, her ortağın işin belli bir bölümünün yapımını yüklendiği konsorsiyumlar iş ortaklığı tanımı dışında kalmaktadır. Bu tür ortaklıklarda (konsorsiyum) her bir ortağın yapacağı işin yüklenim sözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur. Ancak, yüklenim sözleşmesinde

belirtilmemekle beraber, ortakların kendi aralarında yapacakları sözleşme ile her bir ortağın yükleneceği işin belirlenmesi ve işveren idarece de bu sözleşmenin kabulü halinde, bu tür ortaklıklar da "konsorsiyum" olarak kabul edilecektir."


3-640 ve 641 hesapların kullanılması için sermaye payı tutulan iştirakin tüzel kişiliğe haiz olması gibi bir şart yoktur. MSUGT'lere baktığımız zaman ne 640 ve 641 için, ne de bunların bilançodaki yansıması olan 242 hesap için tüzel kişiliğe haiz olma şartı yoktur.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

sayın karakaya;
Siz karıştırıyorsunuz demedim. Bu işin karıştırılan kısmına vurgu yaptım. Diğer taraftan KVK 2 yerine 5 yazmışım maddi hata olmuş.

Hesap planı açısından ise 640,641 KVK İstisna iştirak veya bağlı ortaklık karları olacağından. Adi ortaklık K/Z 649,659, İş Ortaklığı (KVK/5) Karı 640,641 zararı ise KKEG olacağından 659 a alınırsa KKEG ilave
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

640 ve 641 hesaplara sadece KVK md.5/1-a uyarınca kurumlar vergisinden istisna olan iştirak kazançlarının kaydedileceğine dair bana MSGUT'lerde yer alan yasal dayanak göstermenizi rica ediyorum. Zira TDHPde hangi hesabın hangi durumlarda kullanılacağına ancak ve ancak MSGUT'ye bakarak karar verebiliriz.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

sayın karakaya;

18,19 yıldan buyana bir iki hesap ilavesi dışında değişikliğe uğramamış ve günümüz ekonomik hayatındaki gelişmelere uygun revize edilmemiş hesap planında o kadar çok konuşulacak şey varki burada ele almayalım isterseniz.

Hepimiz uygulayıcıyız, uygulamalarımız da yukarıdaki gibidir. Soru soran arkadaşa faydalı olması ümidiyle,
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

Bence bunu tartışmanın yeri tam da burası. 640,641 ve 649 nolu hesaplar TDHP'ye 1 Seri Nolu MSGUT ile 1994 yılından itibaren uygulanmak üzere 26/12/1992 tarihinde eklenmiştir. Peki o zaman kurumlar vergisinden istisna edilmiş iştirak kazancı istisnası yok muydu? Vardı elbette, 5520 KVK md.5/1-a yoktu, ama 5422 KVK md.8/1 vardı, yani TDHP çıktığında iştira kazancı istisnası yoktu onun için kurumlar vergisi mükellefi olmayan iş ortaklığı veya adi ortaklığa iştirakten elde edilen kazançlar için özel bir belirleme yapılmamıştır TDHP'de diyemeyiz.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: İki Ltd.Şti.'in oluşturduğu konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı

sayın karakaya;

tartışmaya katılacak diğer arkadaşlar ile konuya devam edebilirsiniz.
 
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
sn.karakaya . iki ltd. şirket ortakları iş ortaklığı için sözleşme imzaladılar. ancak inşaat ruhsatı henüz alınmadı. sözleşmeye göre işe başlama '' inşaat ruhsatı'' alınmasıyla başlayacak. Fakat şimdiden noter giderlerini ve arsanın emlak vergisini(2008+2009+2010 yılı ödenmemiş olanlarıda) şirket kredi kartmız ile biz ödüyoruz, bunları sonradan Yansıtma faturası ile mi yansıtacağım İş ortaklığına?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sn.Tarkaniz72 sorunuzdaki olayda anladığım kadarıyla bir yüklenim sözleşmesi yok, arsa alıp inşaat yapılacak ve daireler satılacak. Bu nedenle ne iş ortaklığı ne de konsorsiyum var, olsa olsa bir adi ortaklıktan bahsedebiliriz.

Yaptığınız giderler için yansıtma faturası kesebilirsiniz.
 
Üst