İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

Üyelik
7 Tem 2010
Mesajlar
362
Konum
KONYA
Merhaba...

Bir mükellefimin 2010 yılına ait defterleri kanunun yayımı tarihinden önce incelemeye alındı. İnceleme sonucu geçen hafta elimize geçti ve 2010 yılı için YGV ve Geçici Vergi matrah farkı bulundu.

Şimdi, bu YGV için 6111 den yararlanmak istiyoruz fakat Kanunun kapsamına girip girmediği konusunda muallakta kaldık.

2010 yılı YGV beyannamesi 2011/Mart döneminde verileceği için 6111 Kanun kapsamına girmemekte midir ?

Yoksa Kanun yayınlandığı tarihte vergi incelemesi devam ettiği ve daha henüz sonuçlandığı için kanun kapsamında mıdır?

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
Ynt: İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

oztemiz80 ' Alıntı:
Merhaba...

Bir mükellefimin 2010 yılına ait defterleri kanunun yayımı tarihinden önce incelemeye alındı. İnceleme sonucu geçen hafta elimize geçti ve 2010 yılı için YGV ve Geçici Vergi matrah farkı bulundu.

Şimdi, bu YGV için 6111 den yararlanmak istiyoruz fakat Kanunun kapsamına girip girmediği konusunda muallakta kaldık.

2010 yılı YGV beyannamesi 2011/Mart döneminde verileceği için 6111 Kanun kapsamına girmemekte midir ?

***Evet girmez cevabı zaten soruda 2011/Mart döneminde verildiği için Geçici Vergi için

1.dönem 2 dönem 3 dönem girer.4 dönem girmez.


Yoksa Kanun yayınlandığı tarihte vergi incelemesi devam ettiği ve daha henüz sonuçlandığı için kanun kapsamında mıdır?

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Tem 2010
Mesajlar
362
Konum
KONYA
Ynt: İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

Ferhat bey 2011 mart ayında verileceği için girmediğini biliyorum ama bizim beyanımıza dayanmaksızın inceleme sonucunda bu vergiler çıktığı için ikileme düştük.
 
Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Ynt: İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

Merhaba,

6111 sayılı kanuna ait 1 nolu tebliğde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

IV- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde "(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin % 50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25'inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının % 50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75'inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, matrah artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceğini öngördüğünden; bu madde hükümden yararlanmak için başvuru süresi, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bu Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (Ek:5) örneğine uygun şekilde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde sayılan borçluların bu madde kapsamında yaptıkları başvuru üzerine yapılandırılan alacak tutarını anılan bentte yer alan sürede ödeme taleplerini başvuru sırasında belirtmeleri icap etmektedir.

Mükellefler bu madde hükmünden, adlarına yapılan tüm tarhiyatlar için yararlanabilecekleri gibi sadece talep edecekleri tür ve dönemler için de yararlanabileceklerdir.

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden önce başlanıldığı halde bu tarihe kadar tamamlanamamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir ve tarh işlemlerinin tamamlanması sonucu hesaplanan vergi ve ceza tutarı dikkate alınarak yapılandırılacak alacak tutarı tespit edilecektir.

Madde hükmüne göre, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen verginin % 50'si ile bu tutar üzerinden gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı ve Kanunun yayım tarihinden sonra (bu tarih dahil) ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarının, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı ile bu vergilere uygulanan gecikme faizi ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
Üyelik
7 Tem 2010
Mesajlar
362
Konum
KONYA
Ynt: İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

Sayın malimusavir1996 ilginiz ve cevabınız için teşekkür ederim. Kanunun ilgili maddelerini defalarca okudum, inceleme sonucu çıkan vergiler kanun kapsamında, ama dönemde sıkıntı var 2009 yılına ve/veya 2010 yılı 11. aya kadar olan beyannamlerde sorun yok, ama 2010 YGV kanun kapsamına girmediğinden Kanundan yararlanamıyoruz. Sorum bu verginin bizim beyanımıza dayanmadan inceleme sonucunda ortaya çıkması sebebiyle özellikli bir durumu olup olmadığıyla ilgili.
 
Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Ynt: İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

Sn.Öztemiz80

6111 sayılı kanunun 1.maddesinde kapsama giren dönemler ifade edilmiş,4.madde ise inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere açıklık getirilmiştir.4.maddenin 1.2.3.4. paragraflarında açıklamalar yapılırken ''Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak .........''ifadesi sürekli kullanılmıştır.Bu durumda 2010 yılı GV beyannamenizin kanunda ifade edilen süre içerisinde tahakkuka bağlanamaması kanun kapsamında değerlendirilmesini engelliyor. Kanundan faydalanmanızı sağlayacak özellikli herhangibir durum bulunmamaktadır.

Kanun No: 6111
Madde 1-
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1) 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler
Madde 4-
 
Üyelik
7 Tem 2010
Mesajlar
362
Konum
KONYA
Ynt: İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?

İlginiz için tekrar teşekkürler, bizde aynı kanıya vardık ve uzlaşma için müracaat ettik.
 
Üst