İnşaat Dosyasında İşe Girişin Ertesi Gün İptali

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
965
Konum
istanbul
İnşaat ssk dosyasında alt işvereniz işçiyi 24.10.2016 tarihinde 24.10.2016 tarihli işe başlattık ancak işçi işe başlamadan gitmiş bunu 25.10.2016 da fark ettik ve 25.10.2016 da 24.10.2016 tarihli girişi iptal ettik
Bu işlemin cezası var mı?
İşe girişlerin ertesi gün iptal edilmesi kuralı inşaat yani aynı gün giriş yapılabilen işler içinde geçerlimidir?
İşe girişin ertesi günde iptal edilebilme uygulaması hangi tarihten itibaren başlamıştır?
Saygılar
 
Üyelik
22 Ağu 2016
Mesajlar
85
Konum
İstanbul
İnşaat ssk dosyasında alt işvereniz işçiyi 24.10.2016 tarihinde 24.10.2016 tarihli işe başlattık ancak işçi işe başlamadan gitmiş bunu 25.10.2016 da fark ettik ve 25.10.2016 da 24.10.2016 tarihli girişi iptal ettik
Bu işlemin cezası var mı?
İşe girişlerin ertesi gün iptal edilmesi kuralı inşaat yani aynı gün giriş yapılabilen işler içinde geçerlimidir?
İşe girişin ertesi günde iptal edilebilme uygulaması hangi tarihten itibaren başlamıştır?
Saygılar

25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikle SGK uygulamalarında işverenler için önemli düzenlemelere gidilmiştir.

Bunlardan birisi de sigortalı işe giriş bildirgesi iptallerine dairdir.

SSİY 7. maddesine eklenen fıkra ile "Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” hükmü getirilmiştir. Böylece sigortalı işe giriş bildirgelerinin, işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü 23.59 a kadar elektronik ortamda iptal edilebilmesi imkanı getirilmiştir.


YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Ø Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında ayda on gün ve daha fazla çalışanlar hakkında uzun vadeli, kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası hükümleri, on günden az çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Ø Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.


Ø İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Yukarıda arkadaşımında belirttiği gibi kanunda değişiklik yapıldı. O yüzden size ceza çıkmaz. Eski kanun olsa çıkardı.
 
Üst