inşaat muhasebesi

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
5
herkese iyi çalışmalar,
AŞ.nin bağış olarak yaptırdığı okulla ilgili (milli eğitim bakanlığı ile anlaşmalı) gider kalemlerini,ilgili faturaları hangi hesaplarda muhafaza etmesi gerekir. Detaylı bilgi için kaynak mevcut mudur.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın mozolim'e cevap:

Kurumlar vergisi Kanunun “zarar Mahsubu ve İndirimler” başlıklı Mükerrer 14. maddesinin c ve b bentleri aşağıdadır

b) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. “

“c) (b) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.”

Maddede görüldüğü gibi okul bağışlarının tamamı kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilecektir.

Yapılan bağışın muhasebeleştirmesi:

ÖRNEK: (A) A.Ş. yönetim kurulu kararı gereğince, şirketin faaliyet bölgesinde bulunan bir köye bağışlamak amacıyla okul inşa etmektedir. Bu durumda şirket bu okul için yaptığı harcamaları aşağıdaki şekilde muhasebeleştirecektir.
________________________/_______________________________
770. Genel Yönetim Giderleri XXX
100. Kasa H. XXX
________________________/_______________________________

Bağışlanmak amacıyla yapılan okul için katlanılan harcamalarla ilgili olarak alınan belgelerde gösterilen katma değer vergisi tutarı da "770 Genel Yönetim Giderleri" hesabına kaydedilecek, bu katma değer vergileri 191 no.lu hesaba alınmayacak, alınmış olsa da bu hesaptan çıkarılarak 770 no.lu hesaba aktarılacaktır. 770 No.lu hesapta biriken tutarın tamamı kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2
Yapılan bağışı kurum gideri olarak niteleyemeyiz.Çünki zarar var ise indirim mümkün değil ve o yıl için indirimi mümkün olmayan bağış gelecek seneye devrolamaz.Eğer cevapta belirtilen gibi 770 hesapları kullanır isek şirket faaliyeti olarak nitelendiririz.Halbuki bağışların kdv si firma faaliyeti ile ilgili olmadığı için indirimi kabul edilmemektedir.Kaldıki bağış miktarını nasıl faaliyet giderleri olarak yazarız.Ayrıca geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bağışların belirtildiği ve matrahtan indirildiği sütunlar mevcuttur.Yani bağışları 770 veya diğer gider hesaplarda göstermemeiz mümkün değildir.Ancak nazım hesaplarda takip edebiliriz.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Rumuz: osaglam'ın açıklamalarına ek olarak; Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tablo-5 deki; 52-60 arasındaki tüm satırlar "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" olarak ayrılmıştır.
Beyannamenin doldurulması ile ilgili Kurumlar Vergisi 17.no.lu sirküleri de inceleyebilirsiniz.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın NUR ASLAN

Siz gelir vergisi uygulaması ile kurumlar vergisi uygulamasını karıştırıyorsunuz. Gelir vergisi mükellefleri bağışları beyannamede indirirler. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri bunu yapamazlar. Aradaki fark bu.
İkinci husus bağışı yapan kişinin bu giderlerini mutlaka gelirinden indirmesi gerekir diye bir kural yok. Geliri varsa indirir, yoksa sineye çeker. Zaten bağışın esprisi hayır işi olmasıdır. Yapılan bu hayrı mutlaka develete fatura etmek gibi bir amaç güdülmez.
Sayın osalgamın nazım hesaplarda hangi hesabı kullanacağını merak ettim. Açıklarsa memnun olurum.

Selamlar
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın osman erol

Ancak kurumlar vergisi mükellefleri bunu yapamazlar. diye ifadede bulunmuşsunuz oysa bağış ve yardımların gider olarak kabul edilmesi için kurum kazancının varlığı aranır.dolaysıyla yapılan bağış ve yardımı gider olarak dikkate almak için kurumu kazancının varlığı aranır.ancak bundan sonra söz konusu ise bağış ve yardımlar kanunen gider niteliğini kazanır.

bazı bağış ve yardımlar mali kazancını belli bir oranıyla (%5 ) sınırlınarak bazı bağış ve yardımlar ise herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan gider yazılabilir.fakat kanunu koyucu gider niteliğine dönüşen bu harcamaları kurumlar vergisi mük.14.maddeye alarak beyanname üzerinde ayrıca ( gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi) görülmesini sağlayarak gereksiz yere matrah aşındırmasını önlemek istemiş bu iradesini maddenin başlanğıcında şu ifadeyle açıkca belirtmiştir.''
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, kurum kazancından aşağıdaki indirimler yapılır. ''


celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Sayın Osman Erol,
Ben de Sayın Celal Elibüyük ve sayın osağlam ın dediği gibi uygulanması gerektiği konusunda hemfikirim. Ancak bu konuda başka arkadaşlarımızın fikirleri varsa paylaşalım demek daha yerinde olacaktır.
 
Üst