zirve

İrtibat Ofisi Muhtasar Mükellefiyeti

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,696
Konum
İstanbul
Merhaba

Yabancı irtibat ofisi için muhtasar mükellefiyeti açtıracak mıyız ?

Saygılarımla
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,929
Konum
İSTANBUL
Sayin Daydream

Irtibat büroları her ne kadar Kurumlar Vergisi Kanunu veya Katma Değer Vergisi Kanunu açısından vergi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olmasa da Vergi Usul Kanunu'nun 11.maddesi hükmü başta olmak üzere özellikle vergi sorumlusu olmaları hasebiyle bazı ödemelerden yapmış olduğu kesintileri vergi idaresine yatırması gerekecek dolayısı ile gerek irtibat bürolarının kendi iç işlemlerinin takibi ve ana merkez ile arasındaki hesap verilebilirlik ilişkisi açısından gerekse başta kamu düzenleyici ve denetleme kuruluşları ( Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurumu v.b.) olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yapılacak denetime ve istenecek bilgilere esas olmak üzere iş ve işlemlerin tevsiki ve ispatı açısından defter ve belge düzeni önem arz etmektedir. ÖRNEĞİN; İrtibat bürosuna ana merkezden gönderilen paraların ne kadarının nereye harcandığının tevsiki aşamasında Vergi Usul Kanununda belirtilen tevsik edici belgelerle izah edilebilmeli ve yine anılan kanun gereğince tutulması gereken defterlere de kaydedilmelidir. Yine ücret ödemelerinden yapılan kesintiler dolayısı ile Stopaj Gelir Vergisi mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekir. Gelir Vergisi Kanununun 97.madde hükmüne göre; İşverenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi gereğince yaptıkları vergi tevkifatını Vergi Usul Kanunu'nda yazılı ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda göstermeye mecburdurlar. 94.maddede yazılı ödemelerden yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilir.
 

Benzer konular

Üst