İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Fatura Kdv'si Tevkifatlı mı olmalıdır?

Üyelik
12 Eyl 2011
Mesajlar
58
Konum
Kayseri
İş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldığımız firma bize %18 kdv li fatura kesmiş. bu hizmeti veren mükellefler faturalarını tevkifatlı mı düzenlemeliler? yoksa kestikleri fatura doğru mudur?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Şirketiniz 117 Nolu KDV Genel Tebliğinin 3.2.1.b bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılardan biri değil ise kesilen fatura doğrudur.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,620
Konum
İstanbul
Üstadım hizmet danışmanlık mıdır ? İş gücü temin midir ?
Saygılarımla
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Bence danışmanlık ve serbest meslek faaliyeti. Bildiğiniz gibi iş gücü temini hizmetinde, temin edilen personelin hizmeti alanın emir ve talimatlarına göre çalışması gerekiyor. Oysa burada tam tersine iş güvenliği uzmanı hizmeti alandan mesleki bağımsızlık içinde hareket etmek zorunda. Bu husus 6331 sayılı İŞ Güvenliği Kanunu'nun 8/1'inci maddesinde açıkça belirtilmiştir.

"MADDE 8 (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür."
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,620
Konum
İstanbul
Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim

Üstad iş sağlığı ile ilgili olan hukuki danışmanlık mı olur
Bizim mükellef 3.1.2.b de sayılanlardan geçen ayki fatura tevkifatsız geldi yanlış mı yaptık ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Bence burada teknik ve hukuki danışmanlık ve denetim var. Mutlaka tevkifatlı olması gerekir faturanın bir an önce hizmet aldığınız firma ile görüşüp, yeni bir fatura almanızı tavsiye ediyorum.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Tabi ki sorumluluğunuz var. Tevkifat yapmanız gerekirken yapmamış oluyorsunuz, ki bu da açık bir vergi ziyaı.

Sayın koraykarakaya,

Eğer ki hizmeti alan hizmeti aldığı yerden tevkifatlı fatura düzenlemesini fakat bunu yerine getirmeyen tarafın sorumluluğunda diye düşünüyorum hizmeti alan tarafın değil.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Demiral, hizmeti veren taraf vergi mükellefi, hizmeti alan taraf ise burada açık bir vergi sorumlusu. Adı üstünde tevkifat yapmak zorunda olan vergi sorumlusu, yapmak zorunda olduğu tevkifatı yapmaz ise şu ya da bu nedenle vergi ziyaına sebebiyet vermiş olur.

VUK md.8

"Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir."

117 Nolu KDV Genel Tebliği madde 3.4.3.1.2;

"KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir."
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
Sayı: B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-02-313

13/07/2011

Konu : Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oran.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Derneğinizin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde firmaların işçilerine periyodik olarak verilen (akciğer grafisi, kan ve idrar tahlilleri, EKG, işitme testi gibi) tetkik hizmetleri ile işyeri hekimliği hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün 21 inci sırasında, "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri" sayılmıştır.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Derneğinizin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetleri ile koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilen işyeri hekimliği hizmeti %8 oranında KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,620
Konum
İstanbul
1-İşleme Taraf Olanlar Arasındaki Müteselsil Sorumluluk
İşleme taraf olanlardan kasıt, mal alım satımında, malı satan ve alan, hizmet ifasında, hizmeti ifa eden (satan) ve hizmetten yararlanan (hizmeti satın alan)dır.
İşleme taraf olanlar arasındaki sorumluluk, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV ile sınırlıdır. Yani işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV Hazineye intikal etmezse, malı veya hizmeti, satın alandan tahsil edilecektir. Tahsil edilecek tutara ayrıca, gecikme zammı (veya faizi) de eklenecektir.
Vergi Dairesi, işleme taraf olanlara, müteselsil sorumlu olarak ödeme emri göndermesi için, herhangi bir inceleme veya inceleme raporu aramayacaktır. Malı veya hizmeti satın alana ödeme emri gönderilmesi için, satıcının vergiyi ödememesi yeterlidir. (Verginin ödenmemiş olma durumu yukarıda incelendi.) Bu konuda alıcının bir kusuru olup olmadığı da aranmayacaktır.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın Demiral, hizmeti veren taraf vergi mükellefi, hizmeti alan taraf ise burada açık bir vergi sorumlusu. Adı üstünde tevkifat yapmak zorunda olan vergi sorumlusu, yapmak zorunda olduğu tevkifatı yapmaz ise şu ya da bu nedenle vergi ziyaına sebebiyet vermiş olur.

VUK md.8

"Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir."

117 Nolu KDV Genel Tebliği madde 3.4.3.1.2;

"KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir."

sayın koraykarakaya,

hizmeti veren vergi mükellefi hizmeti alan vergi sorumlusu tevkifatlı faturayı karşı taraftan alamıyor ise tevkifatlı düzenlemiyor ise vergi sorumlusu üzerindeki yükten nasıl kurtulacak.

bu konuyu irdeleme sebebim 117 KDV kanununa göre tevkifatlı düzenlenmesi gereken hizmetler belirtilmiş fakat kısıtlıda olsa yoruma açık vergi sorumlusu tevkifatlı fatura düzenlenmesi gerekiyor derken vergi mükellefi yorum yaparak hayır tevkifatsız olması gerekiyor diyor bu gibi durumda (tevkifatlı düzenlenmesi gereken hizmetlerde) vergi sorumlusu üzerindeki yükten nasıl kurtulacak yorumunuz rica ederim.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Demiral böyle biri durumda mükellef o sorumludan hizmet alımını keserek doğru şekilde fatura düzenleyen başka bir firma ile çalışacak. Ya da vergisel riskleri göze alarak devam edecek, ya da kendi aralarındaki hizmet alım sözleşmesine bununla ilgili bir madde koyacak ve ileride cezalı tarhiyata muhtap olursa mükellefe rücu edecek özel hukuk hükümlerine göre. Hiç bir vergi inceleme elemanı mükellef böyle yorumladı, ben de onun için tevkifat yapmadım gibi bir mazereti kabul etmez doğal olarak.
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
konuyu ilk açan arkadaş , İş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldığını ve tevkifat olup almadığını soruyordu. bildiğiniz gibi bu hizmetler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden alınıyor bu birimler iş güvenliği yanında iş yeri hekimliği hizmetide veriyor. özelgede kdv oranın %8 olduğunu söylüyor tevkifatdan söz etmiyor.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Birincisi bu özelgede tevkifat olup olmadığı sorulmamış, doğal olarak verilen cevapta da tevkifat konusuna değinilmemiş. İkincisi bu özelge 2011 yılının Temmuz ayında verilmiş, oysa 117 Nolu KDV Genel Tebliği 2012 Mayıs ayında yürürlüğe girdi. Üçüncüsü bu özelge verildiği tarihte 6331 sayılı Kanun ve onun iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlığını vurgulayan 8/1'inci maddesi yürürlükte değildi.
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
tevkifat sorulmuyor haklısınız, yanlız bu tür hizmet alımlarını iş gücü temini olarak yorumlasalardı kdv oranı %18 olmazmıydı. İş gücü temini olarak yorumlamadıkları için Oran %8 olmuş. İş gücü temini değilse tevkifat yok kısmı benim yorumum.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sanırım şimdi daha iyi anladım sizi, evet haklısınız, işgücü temini olsaydı oran %18 olacaktı. Ben de zaten en başından beri bunun iş gücü hizmeti değil, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu açıdan bakınca her ikimiz de aynı görüşteyiz.

Tabi siz hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti de değildir diyorsanız orası ayrı. Bir de dikkat çekmek istediğim bir noktada özelgede rutin sağlık tetkikleri konu edilmiş, oysa bizim tartıştığımız konu biraz daha farklı.
 
Son düzenleme:
Üst