turkcell

İşçi İkramiyelerinden Kesilen Ssk Primleri

h_b

Üyelik
1 Ağu 2006
Mesajlar
7
Merhabalar ,

Şeker Fabrikasında işçi statüsünde çalışan bir işçinin 12 ay boyunca SSK primi kesiliyor. Bunun dışında 52 yevmiye devlet tarafından verilen ikramiyeden ( yılda 4 kerede 13 er yevmiye olarak veriliyor) SSK primi kesilmiyor. Bunların dışında Sendika tarafından verilen 60 yevmiye ikramiyeden(30 + 30 yevmiye şeklinde 2 defada veriliyor) SSK prim kesintisi yapılıyor.
Zaten çalışılan 12 ay boyunca SSK primi ödeyen bir kişinin ikramiyesinden de ayrıca prim kesilmesi yasal mıdır ? Buna itiraz etme hakkımız var mıdır ? İlgili kanunlar hakkında bilgi verebilecek arkadaşlardan yardım bekliyoruz.
Şimdiden teşekkürler...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: İşçi İkramiyelerinden Kesilen Ssk Primleri

Merhaba,
Hayır itiraz edemezsiniz. Kanunda nelerden ssk primi kesileceği yazılıdır. Eğer sigorta tavanını aşmayan bir ücrete sahip bir çalışandan söz ediyorsak, ikramiyenin, ücret ile ssk tavanı arasındaki kısmından ssk primi kesilmelidir.
 

h_b

Üyelik
1 Ağu 2006
Mesajlar
7
Ynt: İşçi İkramiyelerinden Kesilen Ssk Primleri

Tamer bey 12 ay kesilen primler zaten tavandan ödenmektedir...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: İşçi İkramiyelerinden Kesilen Ssk Primleri

Mu durumda fazla kesilen ssk priminden söz edebiliriz. İlgili ssk müdürlüğüne başvurarak fazla kesilen primlerin iadesini isteyebilirsiniz. Yalnız işverenin nasıl böyle bir uygulama yaptığını aklım almıyor. :mad: Sendika ve devlet ikramiyesinden bahsettiğine göre demek resmi kurum ???
 

h_b

Üyelik
1 Ağu 2006
Mesajlar
7
Ynt: İşçi İkramiyelerinden Kesilen Ssk Primleri

Tamer Bey
Bahsettiğim Kurum Şeker Fabrikaları resmi kurum yani.

Az önce araştırdım SSK sitesinde prime tabi kazançlar için açıklamalar var. Şöyle ki :

B- PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER ÇEŞİT
İSTİHKAKTAN SİGORTALILARA O AY İÇİNDE ÖDENENLER
Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakdan oluşan bu gruptaki sigortalı kazançları, ücretin tamamlayıcısı ve ek ücret olarak kabul edilirler.
Ücretin eklentileri olan bu ödemelerin prime tabi tutulmaları, ödenmeleri şartına bağlanmıştır.
Hak edildikleri değil, ödendikleri ayların prime esas kazancı kabul edilecektir.
Her türlü prim ve ikramiyeler (devamlılık, satış, çalışma, özendirme, üretim primleri ile bayram, yılbaşı, temettü ikramiyeleri) brüt toplamları üzerinden prime tabi tutulurlar.


Prime tabi olmayan kazançlar için de şöyle bir bilgi var :

III- PRİME TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR
506 sayılı Kanunun 77?nci maddesi 5?inci fıkrasında, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımların sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarlarının hesabında nazara alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu ödemeler ile;
16-89 Ek ve 16-104 Ek sayılı Genelgeler ile Sigorta Teftiş Kurulunca yayımlanan 1995/4 nolu İç Emirde belirtilen,
Kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, elbise dikiş paraları, yemek bedelleri, ayakkabı bedelleri ile Devlet ve ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki 6772 sayılı Kanununun 1?inci maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen birinci ikramiyeler ile 3?ncü maddesine göre Bakanlar Kurulu kararına istinaden ödenen ikinci ikramiyelerde,
prime tabi tutulmayacaktır.

Şimdi benim anladığıma göre ikramiyenin ilgili aydaki kazanç olarak değerlendirilip buna istinaden prim kesiliyor. ama zaten o ayda bizden ilgili ayın primi kesiliyor. 2. kez prim kesilmesi mantıksız gibi geliyor.

2. yazıdan anladığım da devlet tarafından verilen 1. ve 2. ikramiyelerden prim kesilmediğidir.

Benim için yorumlarsanız sevinirim...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: İşçi İkramiyelerinden Kesilen Ssk Primleri

Merhaba,
Alıntı yaptığın mevzuatı biliyorum. Zaten benim yukarıda söylediğim anılan mevzuatta bahsedilen matraha girmeyen devlet ikramiyeleri değildi. Bunun dışında işveren tarafından (istisna olarak açıkça tanımlanmış ödemeler dışında) her ne ad altında olursa olsun verilen ikramiyeler SSK matrahına dahil edilmelidir. Ama sadece ücret ile ssk tavanı arasındaki kısım. Tekrar ediyorum, eğer çalışanın ücreti ssk tavanının üzerinde ise ne ad altında olursa olsun matrahı aşan kısımdan hiç bir ssk kesintisi yapılmaz. Yapılıyorsa fazla kesinti vardır.
İstersen buraya bir tane örnek bordro koyarsan onun üzerinden devam edelim. Çünkü ben hep aynı şeyleri söylemeye devam ederim.
 
Üst