İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı

  • Konbuyu başlatan Serhat_
  • Başlangıç tarihi
S

Serhat_

Ziyaretçi
Bir işçimiz 5 yıl başka bir şirkette çalıştıktan sonra çalıştığı şirket iflas etti. Tavsiye üzerine işçiyi bizim şirket aldı ve işine bizim şirkette devam etmeye başladı. Önceki şirket işçinin kıdem tazminatını ödenmesi konusunda bizim şirketle anlaşmış.
Şimdi bu işçini çıkışı verilecek. Yaklaşık 4.500 YTL diğer şirketten, 2.200 YTL de bizim şirketten kıdem tazminatına hak kazandı. Ödeyeceğimiz 4.500 YTL'de kıdem tazminatı istisnasından faydalanabilir mi?
 
Üyelik
26 Ağu 2009
Mesajlar
99
Ynt: İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı

1-Kıdem tazminatı istisnası ne demek anlıyamadım.
2-Birbiri ilem hiç bir bağlantısı olmayan iki işveren arasında kıdem tazminatının ödenmesi devri konusunda bir anlaşma yapılabileceğini zannetmiyorum.Bir işverenin başka bir işyeri için olsa veya devir yoluyla alının şirket olsa anlarım.Bir protokol yapılmış işçinin yeni işvereni tazminatı ödemeyi kabul etmiş olabir, ödüyorda olabilir
fakat bordroya yansıtacağı kısım kendi işyerinde çalışmalırından dolayı hakedilen kısım olmalıdır.
saygılarımla.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı

1) GVK 25/7'de düzenlenen , kıdem tazminatının elde eden yönünden istisna kapsamında gelir olması.
2) Dediğiniz gibi aralarında bir protokol yapılmış, bizim şirket işçinin tazminatını ödemeyi kabul etmiş. Bizim şirkette hak etmiş olduğu kıdem tazminatı üzerinden tevkifat yapmadan muhtasarla beyan edeceğim. Ancak diğer şirkette hak edilmiş olan kıdem tazminatı için herhangi bir tevkifat yapmam gerekir mi? Bordroya ödemiş olduğumuz ve eski işyerinde çalıştığı döneme ait kıdem tazminatını nasıl işleyeceğim. Ya da işlemem doğru olur mu?
 
Üyelik
26 Ağu 2009
Mesajlar
99
Ynt: İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı

İlgisiz işverenler arasında pek mümkün olmamakla birlikte, özellikle holding veya grup
şirketi yapılanmaları içerisinde, işçinin veya iş ilişkisinin devri mümkündür. Örneğin bir grup
şirketi, bir üretim bandını veya pazarlama bölümünü yahut Ar-Ge birimini grubun bir başka
şirketine devretmesi durumunda, oralarda çalışanları da doğal olarak diğer şirkete
aktarmaktadır. Bu gibi uygulamalarda, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemekte, buna
karşılık söz konusu haklar yeni işveren şirket tarafından yazılı şekilde taahhüt edilmektedir.
Bu, Borçlar Kanunu'nun 320. maddesine göre mümkündür.
İşverenin bir şirketini tasfiye ederek ve yeni bir şirket kurarak faaliyetine devam ettiği haller
de, işçi devirleri uygulamada sıkça görülmektedir. Bu gibi hallerde de işçilere, tasfiye edilen
şirketçe bir ödeme yapılmamakta, hakları yeni şirketçe üstlenilmektedir.
İşyerinin veya bir bölümünün devrinde, devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf
bu devirden dolayı feshedemez ve devir işçi açısından da fesih için haklı sebep oluşturmaz.
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmak zorundadır. Bu gibi devirlerde işçinin
haklarından doğan borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar (İş Kanunu
md.6).
Bence İş Kanununun gerekse Gelir Vergisi Kanununun hükümleri karşısında, işçiyi devralmış işverence işçiye yapılacak kıdem tazminatı ödemesinin tamamı,istisna kapsamındadır.
çalışılan süreye karşılık gelen kıdem tazminatı tutarının taahhüt edilerek ödendiği durumlarda
yapılan ödeme, kıdem tazminatı niteliğinde olmayıp, hizmet ilişkisinin (akdinin) kurulması
için bu akde bağlı olarak yapılan bir ödemedir ve vergilendirilmesi gereken ücret
niteliğindedir.
 
Üst