İşe Giriş Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezasında İndirim Kaldırıldı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,632
Konum
İSTANBUL
İşe giriş bildirgesine bağlı idari para cezasında

indirim kaldırıldıİşe giriş bildirgesine bağlı idari para cezasında 1/3 indirim 5838 sayılı Kanun ile kaldırıldı.


Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) (İşe giriş bildirgesi ile ilgili) ve (b) bendinde (işyeri bildirgesi ile ilgili ) öngörülen cezalar üçte iki oranında uygulanıyordu.

5838 sayılı Kanunun 4.maddesinde ??5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ,??? ikinci fıkrasında yer alan ?(a) ve (b) bentlerinde? ibaresi ?(b) bendinde? olarak değiştirilmiş???? denilmektedir.

Fıkrada geçen (a) bendi kaldırıldığı için mahkeme kararına soruşturma denetim ve incelemelere veya kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenen hariç işverenlerin kendiliğinden verdiği işe giriş bildirgesine bağlı idari para cezalarındaki 1/3 indirim kaldırılmış olup işyeri bildirgesine bağlı ceza indirimi devam etmektedir.(01.08.2009 tarihinde yürürlüğe girer )

Arif SAĞLAM
 
Üst