işletme&bilanço

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
74
hem işletme hem de bilanço usülüne göre defter tutan arkadaşlar var mı
aynı şahısa ait
tabi kollektif şirket v.s. hariç
bu da nereden çıktı demeyin!!!
 
Üyelik
29 Tem 2005
Mesajlar
26
AYNI ŞAHISA AİT HEM İŞLETME HEMDE BİLANÇO DEFTERİ OLMAZ BİR MÜKELLEF EĞER İŞLETME ŞARTLARINI OLUŞTURUYORSA DİĞER İŞLERİ VEYA İŞYERLERİ İÇİN İŞLETME DEFTERİ TUTMAK ZORUNDADI YADA BİLANÇO TUTUYORSA ZATEN İŞLETME DEFTERİ TUTAMAZ VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE
 
N

nane

Ziyaretçi
Olayı aynı şahsın aynı işi için iki farklı defter tutmak olarak anladım.
buna göre çift kayıt vergi cezasına neden olmazmı? (Vergi incelemesinde ortaya çıkarsa)
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
74
ilgili konu hk.

aynı iş değil.
yani şöyle düşünün
otel işletmesi var ayrıca farklı bir adresde de
tekstil satışı v.s.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Alihsan Bey,

213 sayılı VUK’un 172. maddesinde bu Kanun’a göre defter tutmak zorunda olanlar sayılmıştır.

Buna göre;

1- Ticaret ve sanat erbabı,

2- Ticaret şirketleri,

3- İktisadi kamu müesseseleri,

4- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,

5- Serbest meslek erbabı,

6- Çiftçiler,

anılan Kanun hükümlerine göre defter tutmakla mükelleftirler.

Sayılanlara, Kanun’un 173. maddesi ile bazı istisnalar getirilmiştir.

173. madde uyarınca;

1- Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler,

2- Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler,

3- Kurumlar vergisinden muaf olan:

a- İktisadi kamu müesseseleri,

b- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

hakkında defter tutma mecburiyeti uygulanmayacaktır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176-181. maddelerinde tüccarlar defter tutma bakımından bilanço esasına göre defter tutanlar (I. Sınıf) ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar (II. Sınıf) olarak ikiye ayrılmışlardır. Anılan maddelerde, her bir sınıfa dahil olacak mükelleflerin tespitine ilişkin koşullar belirtilmiş ve bir sınıftan diğerine geçiş (sınıf değiştirme) şartları belirlenmiştir.

213 sayılı VUK md. 177 maddesinde sayılan şartları taşıyanlar birinci sınıf tüccar olarak sayılmıştır ve bilanço esasına göre defter tutmak zorunlulukları mevcuttur.

213 sayılı VUK’un 178. maddesinde sayılan şartları taşıyanlar tüccarlar ikinci sınıf tüccar sayılmışlardır ve işletme hesabı esasına göre defter tutacaklardır.

Tüccarların Tutacakları Defterler

Bilanço Esasına Göre

Bilanço esasına göre defter tutan tüccarların tutacakları defterler şunlardır:

aa) Yevmiye defteri,

ab) Defteri kebir,

ac) Envanter defteri,

ad) Diğer defterler:

- İmalat defteri,

- Bitim işleri defteri,

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi defteri,

- Yabancı nakliyat kurumları hasılat defteri,

- Menkul ve gayri menkul sermaye iratlarına ilişkin kayıtlar,

- Ambar defteri

İşletme Hesabı Esasına Göre

213 sayılı VUK’un 193. maddesi uyarınca, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, “işletme hesabı defteri” tutarlar. İşletme hesabı defterinin sol tarafına “giderler”, sağ tarafına “hasılat” kaydedilir.

Gider kısmına; satın alınan mallar, yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler kaydedilir.

Hasılat kısmına; satılan mal bedeli, yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler kaydedilir.

Gayrimenkuller ile amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabı defterine kaydedilmez. Ancak, bu kıymetler üzerinden ayrılan amortismanlar gider olarak yazılabilir. Bunun için VUK’un 189. maddesine göre amortisman kaydı tutmak gerekir.

İşletme hesabı defterine yapılan kayıtlarda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir:

- Sıra numarası,

- Kayıt tarihi,

- Muamelenin nevi,

- Meblağ.

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar emtia envanteri çıkarırlar. Emtia envanteri, işlemlere ait kayıtlarla karıştırılmamak kaydıyla, işe yeni başlama halinde işletme hesabı defterinin başına, müteakiben her hesap dönemi kapandıktan sonra işlemlere ilişkin kayıtları takip eden sayfalara kaydedilir.

Diğer taraftan, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda “işletme hesabı özeti” çıkarırlar (VUK md. 196). İşletme hesabı özetinde aşağıdaki maddeler yazılır:

Gider tablosu

1- Dönem başı emtia mevcudu,

2- Dönem içinde satın alınan emtianın değeri ile yapılan çeşitli giderler,

Hasılat tablosu

i- Dönem içinde satılan emtianın değeri ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paralar,

ii- Dönem sonu emtia mevcudu.

Sonuç olarak sorudaki durumun mevcudiyeti mevzuu bahis değildir.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
74
ilgili konu hk.

ben yeni nesil muhasebeci olarak zaten bu şekilde bir uygulama yapmam.
fakat dışardan bu şekilde defter gelince şaşırdım kaldım.
sadece diğer ark.bu şekilde mi yapıyor diye hem merak ettim hem de bir nabız yoklamak istedim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın Tamer Başkan

Yeni nesil muhasebecilerin kafasını biraz daha karıştıralım. Şöyle bir soru soralım ve siz cevaplayın.

"Mükellefin 10 adet lokantası var. her lokantanın cirosu 50 milyar lira (50 bin YTL). Bu mükellef hangi defteri tutmalıdır.
___________________________
Selamlar
Osman Erol
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Eğer hasılat açısından bakarsak 10 ayrı işyeri sahibi olan ve her işyerinden 50.000,00 YTL hasılat yapan bir mükellefin hasılat toplamın dikkate alınması ve hasılat toplamı olan 500.000,00 YTL, VUK 177. maddedeki hadleri aştığı için 1.sınıf tüccar sayılarak bilanço esasına göre defter tutması gerektiğini düşünüyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın Başkan

Size katılıyorum. Burada söz konusu olan firma değil müklleftir.
__________________________
Selamlar
Osman Erol
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
12
Defter tutma hk.

Değerli arkadaşım;

Bir şahsın iki işletmesi var birinde ortak digeri kendi adına veya başka biriyle ortak , bu ortaklıklardan biri işletme esasına göre deftere tabi digeri Bilanco esasına göre deftere tabi bunda şaşılacak bir şey yok , burda dikkat edilecek bir husus iki işletmeninde bir birinden farklı olması lazım ya iki fimrada ortaklık ise veya ortaklar farklı olması gerekir , veya biri ortaklık digerinin şahıs firması olması gerekir bu zaman bir birinden bagımsız olurlar ve defter tutma hadlerini etkilemez

Selam ve saygılar sunarım

Rifat BAŞGÜL
 
Üyelik
8 Tem 2005
Mesajlar
57
Arkadaşlar,

şahıslarda, mükellefiyet tek olur, cirosu ne olursa olsun 2. işyeri şube'dir
1.2. vb.tüm işyerlerinin cirosu Had di aşıyorsa tek mükellefiyetin defteri Bilanço usulüne göre olur,

iki kişinin ortaklığı şirket ise, zaten ayrı bir tüzel kişiliği vardır. elbette şirketin ayrı defterleri vardır

sanırım soru da eksiklik var, daha açık olsa daha net cevaplar verilebilir,
 
Üst