İşletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İŞLEMİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU:

Bilindiği üzere, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemlerinde "sorumluluk" uygulaması getirilmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesine göre vergiden istisnadır. Dolayısıyla, bir iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde katma değer vergisi ve sorumluluk uygulamasının söz konusu olmayacağı tabiidir."

Bu duruma göre iktisadi işletmelerin aktifinde kayıtlı olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde, katma değer vergisi ve sorumluluk uygulamasının söz konusu olmayacağı açıktır.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: İşletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması

Şu durumda ne olacak acaba?

Şirket bir bina kiraladıktan sonra ve binanın belli katlarını başka şirketlere kiraya vermeye başladı.
Bina Şirketin aktifine kayıtlı bir gayrimenkulü değil, o halde binanın katlarının diğer şirketlere kiralanması KDV'ye konu olmayacak mıdır?
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: İşletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 13.11.2001
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.01.5496
KONU : Bir taşınmazın kiracısı tarafından kiraya verilmesi hk....................... MÜDÜRLÜĞÜ?NE

İlgide kayıtlı yazınızda, 03.07.2000 günü iflasına karar verilen ...........SAN A.Ş.?nin iflasının dairenizce yürütüldüğü, müflis şirketin iflastan önce ......... Tic A.Ş.?den aylığı 20 milyon TL?na kiraladığı taşınmazın sözleşmedeki devir yetkisine dayanılarak aylığı 100 milyon TL?dan ....... A.Ş.?ne kiraya verildiği, alt kiracı ........ A.Ş.?nin kira bedellerini dosyanıza yatırdığı ve kira bedeli üzerinden %18?den alınan KDV?nin ....... Vergi Dairesi?ne yatırıldığı,

Taşınmazı ilk kiraya veren ...........Tic A.Ş.?nin de iflaş etmiş olduğu ilk kira sözleşmesinin kiracısı olan ............... San A.Ş.?nin iflas idaresi sıfatıyla dairenizdeki ilk sözleşmeden doğan aylık 20 milyon TL kira borcunu ............. Tic A.Ş.?nin iflas dosyasına öderken katma değer vergisi ödenip, ödenmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, iflas tasfiyesi dairenizce de yürütülen ........... San A.Ş.?nin kiracısı ......... A.Ş.?den katma değer vergisi ayrıca alınmak suretiyle tahsil edilen kira bedelinin bir kısmının ilk sözleşmeye dayanılarak ilk kiraya veren .........Tic A.Ş.?nin iflas dosyasına ödenirken ikinci kez katma değer vergisi ödenip ödenemeyeceğinin bildirilmesi talep edilmektedir.

.................................
Diğer taraftan, sözkonusu taşınmazın kiracı ........... San A.Ş. tarafından ........ A.Ş.?ne kiralanması işlemi de katma değer vergisine tabi olup, ....... A.Ş.?den kira bedeli ile birlikte tahsil edilen KDV?nin ................... San A.Ş.?nin KDV beyannamesine dahil edilerek bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst