İstege Baglı Emeklilik Primleri ve Emeklilikte Yuksek Maaş

Üyelik
26 Ocak 2006
Mesajlar
44
Konum
eskisehir
istege baglı sigorta yaptırmak istiyorum emeklilik için geriye kalan primleri oderken bunun prim seviyesini belirlenmesi nasıl olmaktadır? SSK mudurlugunde soylenilen taban miktar bugun 133 ytl cıvarı oldugu idi bu durum itibarı ile sorum soyle :istege baglı sigorta secenegi ile emekli olduktan sonra emekli maasın yuksek olması veya maasa baglanması için primin ne kadar olması gerekiyor ve emeklilik suresi askerlik borclanmasından sonra 4 sene gibi bir sure kalındıgını bilerek bu 4 senenin kacını prim odeme acısından bizim ssk yuksek prim odemeyi gerektirecektir ? tesekkur ediyorum
_________________
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Sayın prolink.
İsteğe bağlı olarak geriye dönük prim ödeme olanağınız yok. İsteğe bağlı olarak kuruma müracaat ettiğiniz ayı takip eden aybaşından itibaren sigortalılığınız başlar. Primler de ertesi ayın sonuna kadar ödenir. Prim tutarları her yıl değişir. 01.01.2006-31.12.2006 dönemi için en az 132.75 YTL. en fazla 862.875 YTL. dir. Bu tutarlar arası istediğiniz primi ödeyebilirsiniz. Bir ay yüksek diğer ay düşük daha sonra tekrar yüksek olabilir. Her ay değişik tutarı bütçenize göre ödeyebilirsiniz. Ödediğiniz bu tutarlar üzerinden emekli maaşınız hesap edilir. Yüksek prim , yüksek maaş bağlatır.
Primlerin 3 ay arka arkaya ödenmemesi halinde işlem durdurulur.
Saygılarımla.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,069
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli koşulları da yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.

BÖLÜM IX

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Madde 0085: Şartlar

(24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4842 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle değişen ve 01.05.2003 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için;


En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak,

Şarttır.


İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. Şu kadar ki, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgileri kesilmediği tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları başladığı tarih itibariyle iptal edilerek, ödedikleri primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilir.

.
İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirlerler. İsteğe bağlı sigorta primi oranı % 25 (1) olarak uygulanır.

İsteğe bağlı sigorta primlerinin, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalılık;

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,

İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,

Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,

Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
İtibaren sona erer.


(06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle değişen şekli.) Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır.

Hatırlatmak istedim Kolay gelsin.
 
Üst