zirve

İsteğe Bağlı Sigortada Neler Değişiyor

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
İsteğe bağlı sigortada neler değişiyorSosyal güvenlik reformu ile, bir çok konuda olduğu gibi, isteğe bağlı sigorta konusunda da önemli değişiklikler olacak.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için;

a) Türkiye'de yasal olarak ikamet etmek,

b) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

c) Kanuna t?bi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden az çalışmış olmak ya da tam gün çalışmamak,

ç) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

d) İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle kuruma başvuruda bulunmak,

şartları aranacak. Daha önce SSK isteğe bağlı sigortasına devam için aranan 1.080 gün prim ödeme koşulu aranmayacaktır.

Ayrıca ay içerisinde 30 günden az veya kısmi süreli (part-time) çalışan sigortalılar da aylık çalışma gün sayılarını 30 güne tamamlayacak şekilde isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilecekler. Buna göre, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya kısmi süreli (part time) çalışan sigortalıların primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, 4/(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler kanunun 4/(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu ve tescil

İlk veya tekrar isteğe bağlı sigortaya bildirim işlemi, isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin, başvuru sahibinin ikametini görev bölgesi içine alan kurum ünitesine verilmesi ile gerçekleşir.

İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu sigortalılıkla çakışma

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacak. Ancak, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihten itibaren, aynı zamanda zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden günden başlatılacak. Bunların zorunlu sigortalılıkla çakışan sürede isteğe bağlı primi ödenmişse, bu süreye ilişkin ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri ilgililere iade edilir.

İsteğe bağlı sağlık yardımı alınabilecek

İsteğe bağlı sigorta primi, 82'nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bunun yüzde 20'si malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlü olacaklar.

İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi

İsteğe bağlı sigortalılık;

a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

c) İkametin yurtdışına taşınması halinde bu tarihten,

ç) Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erecek.İbrahim IŞIKLI

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU
 
Üst