İştirak Edilen Şirketin Tasfiyesinde İştirak Zararları

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba,

İştirak ettiğimiz bir şirketin tasfiyesi sonucunda iştirak zararımız doğmuştur.


İştirak Değeri : 10.000
Enf.Düz. : 25.000 (2003 sonu: 20.000, 2004 sonu:5.000)
Özkaynak dağıtımı: 3.000 (-)

Maliyenin eski görüşleri ve Danıştay'ın görüşleri;

“……. iştirakçisi olduğunuz şirketin tasfiyesinin sonuçlanması nedeniyle iştirak hisselerinin herhangi bir değerinin kalmaması halinde ve bu durumun tarafınızdan belgelenmesi kaydıyla envanterden düşmeniz ve kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate almanız olanaklı bulunmaktadır.”

yönündedir.

Ancak; Maliye son zamanlardaki özelgelerinde aksi yönde görüş bildirmektedir
.

Yine Maliye'nin bir özelgesinde,

“… şirket aktifinde kayıtlı bulunan bağlı ortaklık payının, bağlı ortaklığın (limited şirketin) tasfiyesi sonunda ortaklık payı nedeniyle ödenecek bir meblağ kalmaması ve şirketinize herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle ve bunun belgelendirilmesi halinde, bağlı ortaklık payının sıfır bedelle elden çıkarıldığının kabul edilmesi, söz konusu ortaklık payının Vergi Usul Kanunu’nun geçici 25. maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu düzeltilmiş değeri ile düzeltme öncesi farka isabet eden zarar kısmı hariç ortaya çıkan zararın ilgili yıl safi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkündür.”

görüş bildirmiştir.

Ben, bu görüşlere rağmen;

(10.000 - 3.000) + 25.000 = 32.000 TL'nin kurum kazancında indirim yapılacağını düşünüyorum ve itirazi kayıt ile beyannameyi vereceğim.

Sizlerin görüşleri nedir? Uygulama yapan arkadaş mevcut mu?

Herkese kolay gelsin. 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1- VUK GT 425'ten sonra en güncel özelgeye göre hareket etmek mecburi hale geldi. Ne kadar mantıksız olursa olsun önce özelge, sonra kanun geliyor artık:)

2-Ben sizin yerinizde olsam özelgeye uygun hareket edip, ihtirazi kayıtla beyanname verip dava açardım.
 
Üst