zirve

İsverenler, Kendi Şirketinden SSK Sigortasını Sürdürebilecek

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
15.11.2008 Ali Tezel [email protected] Akşam

Ali Bey, limited şirket ortağı olarak kendi şirketimizde SSK?lı olarak çalışıyorum. 1 Ekim?de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu?yla şirket ortakları hakkında da bir şeyler yazılıp çizildi ama bir türlü netlik kazanmadı. Bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim. İsmi mahfuz

Sayın okurum, aslında hiç kimse ama hiç kimse kurucu ortağı şirketten SSK?lı bildirilemez, Bağ-Kur?lu olması gerekir. Ancak, sizin gibi Bağ-Kur?lu olması gerektiği halde SSK?lı gibi bildirilmeye devam edilenler de var.

Yeni sigortalıların durumu:

1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun ?Sigortalılık hallerinin birleşmesi? başlıklı 53?üncü maddesine göre, 1 Ekim 2008 gününden sonraki olaylarda aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

Bir kişi, SSK (4/A), Bağ-Kur (4/B) ve Memur (4/C) gibi sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışabilir bu durumda, sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereğince, öncelik 4/C esastır. SSK ve Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek çalışması varsa bu durumda, ilk önce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan devreye girmez.

Ancak, eski adıyla Bağ-Kur?lu yeni adıyla 4/B?li sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/A?lı yani SSK?lı olarak SGK?ya sigortalı bildirilemezler.

İsteğe bağlı sigortalı olanların, 4?üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, isteğe bağlı sigortalılığı zorunlu olarak sona erer.

Sigortalının, sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş ise ödenen primler esas alınması gereken sigortalılık hali için ödenmiş kabul edilir.

Halen kendi şirketlerinden SSK?lı olan işverenleri kurtaran düzenleme

28 Eylül 2008 Pazar günü Resmi Gazete?de yayınlanan, ?5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ? hem eski hem de yeni sigortalı olanların bazı durumlarına açıklık getirmiştir. Tebliğ?in ?V- SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI? başlıklı bölümüne göre;

?01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4?üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu Kanunun 4?üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi (SSK?ya) prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir.? Dendiğinden SSK?ya ara vermeden prim ödemeye devam edebilirsiniz.

Eski sigortalılara borçlanma hakkı:

SS ve GSS Kanunu gereğince, 01.0.2008 gününden önce Bağ-Kur?lu olması gereken bir faaliyeti olup da bugüne kadar Bağ-Kur?a kayıt olmamış olanlar için Bağ-Kur sigortalılığın 1.10.2008 gününden sonrası için geçerli olacağını belirtmektedir.

Öte yandan isteyenler, 01.10.2008 gününden geriye doğru 04.10.2000 gününe kadar geçen zamandaki Bağ-Kur?luluk sürelerini de 6 ay içinde (01.04.2009 gününde kadar) SGK?ya müracaat ederek borçlanabileceklerdir ama bu tamamen isteyenler için geçerlidir. Son başvuru tarihi de 31.03.2009 günüdür.
--------------------------------------------------------------------------------
İşverenlere yüzde 5 genelgesi nihayet çıktı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi ve aynı Kanun gereğince yüzde 5?lik prim indirimi de yasal olarak başladı ama SGK, reforma hazır olmadığından genelgesini ancak 13 Kasım 2008 günü çıkarabildi. Yüzde 5 prim indirimi uygulaması nasıl olacak?

Kazancın tamamı üzerinden yüzde 5

Kanun gereğince yüzde 5?lik prim indirimi için asgari ücret değil çalışanların SPEP (sigorta primine esas kazanç) tutarları esas alınacaktır yani çalışanınıza ayda 4151,70 YTL veriyorsanız yüzde 5?i olan 207,59 YTL eksik rakamlı prim tahakkuku yapılacak. Yani işçilerinizin SPEK tutarı ne ise hepsi yüzde 5?lik indirime tabidir. Bu indirimden çalışanlarınızdan sadece uzun vadeli sigorta koluna prim ödenen işçilerinizi bu bildirge türü ile gönderebileceksiniz mesela SGDP ile çalışan emeklilerinizi bildiremeyeceksiniz.

En uygun rakam 2554 YTL

BİLDİĞİNİZ üzere, gerek genç işçi (18-29 erkek veya 18 yaşından büyük bayan) istihdamında, gerek 5084 sayılı Kanun?dan gelen teşvikte ve gerekse zorunlu özürlü istihdamı ile ilgili teşviklerde asgari ücret bazlı işveren primlerinden indirim yapılmaktadır ve bu durumda 638,70 X 0,20=127,74 YTL?lik bir eksik prim tahakkuku yapılmaktadır. Bu işçilerden yüksek ücretli olanları ise yüzde 5?lik prim indirimi kısmına geçirmeniz sizin lehinizedir ve en uygun rakam da 2554 YTL?den yüksek brüt ücretlilerdir. Bu brüt rakamdan daha düşük olanlarını diğer teşviklerden yararlandırmaya devam ediniz.

1 YTL?den az borcunuz olmalı

Genelgeye göre SGK?ya herhangi bir başvuru şartı aranmadan, e-bildirge sisteminde kanun türüne ?5510? eklenecek ve sizler yüzde 5?lik prim indiriminden yararlandırmak istediğiniz işçilerinizi listeleyip, önce belge türünü sonra da kanun türü olarak ?5510?u seçip, göndereceksiniz. Gönderdiğiniz program arka planda işyeri dosyanızın borcunun olup olmadığını kontrol edecek ve 1 YTL?den daha az (0,99 YTL) borcunuz olduğunu görürse e-bildirgenizi kabul edip yüzde 5 eksik tahakkuk çıkaracak. 1 (bir) YTL veya daha çok borcunuz varsa bu belge türünü gönderemezsiniz mesajı size gelecek.

Her işçi için ayrı teşvik

Yeni teşvik uygulamaları gereğince her işçi için ayrı ayrı teşvik uygulaması yapabilirsiniz, aynı sigortalı için birden fazla teşvik uygulaması olmayacak ama aynı işyerinde birden fazla teşvik olacaktır. Zira, bütün teşvik uygulaması işveren prim miktarı üzerinde etkilidir. Bu durumda aynı işyerinde farklı çalışanlar için ayrı teşvik uygulanabileceğinden, internet (e-bildirge) üzerinden, aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmesi sırasında, belgenin ilişkin olduğu yıl ve ay, sigortalıların niteliklerine uygun belge türü ve varsa düzenlenmesine esas Kanun türüne göre birden fazla e-bildirge göndereceksiniz.
 
Üst