İthal Edilen Ürünün İhraç Edilmesinde Kdv Durumu

Üyelik
27 Ağu 2009
Mesajlar
741
Konum
eskişehir
ihraç edilenlerde ödenmediğini biliyorum da ürünün ithalattan gelmesi farklı geldi.. o zaman kdv iadeside alabiliriz değilmi
 
Üyelik
25 Ocak 2012
Mesajlar
73
Konum
DİYARBAKIR
Hatırladığım kadarıyla İndirim yoluyla giderilemeyen kdv tutarlarının iadesinin yapılabilineceği hakkında bir yazı okumuştum. Yine de detaylı bir araştırma yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.
Saygılar
 

bulent249

Fenomen Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,152
Konum
ADANA
İhraç edilen malın bünyesine giren kdv'nin iadesini isteyebilirsiniz. Bu, ithal edilen malın ihracı da olsa durum aynıdır. İade hakkınız vardır.
 
Üyelik
25 Ocak 2012
Mesajlar
73
Konum
DİYARBAKIR
Tarih23/11/2011
SayıB.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-21-24
Kapsam
ecblank.gif
T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı
:​
B.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-21-24
23/11/2011​
Konu
:​
İthalatta Matrah
İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesinde ... vergi kimlik numarasında kayıtlı bulunan şirketiniz tarafından ithal edilen kontrplakın birim fiyatı Mayıs/2010 ayına kadar 500 $ civarında iken Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2010/3 No.lu İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği ile söz konusu ürünün birim fiyatı 1100 $ olarak kıymet tespiti yapıldığı ve ithalatında bu tutar üzerinden katma değer vergisi (KDV) alındığı, oysa şirketinize maliyeti 500 $ olan ürünü 600 $ civarında satıldığı, bu durumda Gümrükte 1100 $ üzerinden ödenen KDV nin indirim konusu yapıldığı, ancak müşterilerden tahsil edilen KDV düşük olduğundan devreden KDV nin sürekli yükseldiği, indirim konusu yapılamayan KDV farklarının müşterilerden mi, yoksa vergi dairesinden mi talep edileceği hususunda bilgi talep edilmektedir. 3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu, 21 inci maddesinde, ithalatta verginin matrahının, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedeli dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri olduğu, 29/1 inci maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, 29/2 nci maddesinde; bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği ancak indirimli oranlara tabi işlemler nedeniyle yılı içinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin mahsuben iade olunacağı, mahsuben iade edilemeyen verginin ise nakden iade edileceği, hükme bağlanmıştır. Buna göre, şirketiniz tarafından ithal edilen kontrplak için Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen birim fiyatı üzerinden ödenen KDV nin, KDV Kanununun 29 uncu maddesine göre vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirimi mümkün olup, indirim konusu yapılamayan KDV nin şirketinize iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica ederim.İlgili mükteza sanırım sorunuz için yardımcı olur.
 

Benzer konular

Üst