zirve

Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,931
Konum
İSTANBUL
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup MüdürlüğüSayı :B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-3893 03.04.2009*3510

Konu: Karşılıksız muamelesi gören

çekle ilgili yapılacak işlemler?????.. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi: ??. tarih ve ?? sayılı yazınız.İlgide kayıtlı yazınızda; mükelleflerinizden ?????in 2008/1,12 dönemi Gelir Vergisi 1. taksit borcuna karşılık dairenize verdiği 27.03.2009 tarih ??. numaralı 50.325,71 TL tutarındaki ?.. Bankası ??.. Şubesi çekinin, ?.. Bankası ??. Şubesince karşılığı olmadığı gerekçesi ile 31.03.2009 tarihinde Müdürlüğünüze iade edildiği, aynı tarihte adı geçen mükellefe karşılıksız çek tebligatının yapıldığı ve aynı gün 50.325,71 TL?nin vergi dairesi alındısı ile tahsil edildiği, ???.?in dairenize verdiği 31.03.2009 tarihli dilekçesi ile bahis konusu çekin karşılığının bulunduğunun ancak ??. Bankası sistemlerinde oluşan hatadan dolayı karşılıksız olarak döndüğünün belirtildiği, karşılıksız çek tazminatının tahsili ile ilgili tereddüde düşüldüğünden yapılacak işlem hakkında Müdürlüğümüzden görüş talep etmektedir.Bilindiği üzere çekle vergi ödemesi yapan mükellefler hakkında 3167 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddelerinin uygulanabilmesi için; düzenlenen çeklerin yeterli karşılığı olmadığından, çekin kısmen veya tamamen muhatap bankaca ödenmemesi gerekmektedir.Bununla birlikte çekin muhatap bankaya ibraz edildiği tarihte karşılığı olmasına rağmen bankadan kaynaklanan nedenlerle karşılığının bulunmadığının bankaca yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu durumun karşılıksız çek olarak mütalaa edilmemesi gerekmektedir.Adı geçen mükellef dilekçesinde; söz konusu çekin karşılığı bulunduğu halde bankadan kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı karşılıksız muamelesi gördüğünü bildirmektedir.Bu durumda söz konusu çekin muhatap bankaya ibraz edildiği tarihte karşılığının bulunup bulunmadığı hususunun ilgili banka şubesinden araştırılması ve banka şubesi tarafından çekin karşılığı bulunduğunun yazılı olarak dairenize bildirilmesi durumunda mükellef hakkında 3167 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmaması dolayısıyla %10 çek tazminatı istenilmemesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.Başkan a. Grup Müdür V

ferhat
 
Üst