Kartela İşindeki Kdv Oranı

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Bilmiyen arkadaşlar varsa baştan kartela ne diye anlatayım. Kartela kısaca bir mağazaya gittiniz koltuk almaya kumaşını beğenmek istiyorsunuz size kumaşların çeşitlerini gösterdikleri katolog yani kumaşların dizili hali şekli. kartela o dur.
1 : Biz kartela imali yapıyoz kumaş fabrikası kumaşlarını irsaliye ile yolluyor. Bizde onları kesip bir başık askısını koyup yapıştırıyoruz. düzenlenmiş şekilde %18 kdv ile ben müşteriye dönüyom faturayada kartela yapımı diye keserek.
2 : ama tekstil %8 kdv düşmesi ile bazı sorunlar yaşamaya başladık işte kdv %8 olmalı ama biz burda bir imalat yapıyoz sonuç olarak kartondan başlığını askısını koyuyoruz kumaşı zaten yaptığımız kişi bize veriyor biz kesip ekstra yanları dikilir ilaç atılır kumaşa bizde faturayı 18 ondan kesiyoz yani kumaşla işimiz olmadığından.
3: bazende başlığını müşteri verir biz sadece dizmesi yapıştırması kalır yanı %95 i işçiliğini yapıyoz bu şekilde olunca da o zaman kdv işçilikte değişcekmi
kısaca kdv imalde olsa işçilikte olsa ne olacak?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,283
Konum
İstanbul
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

Sizin burda anlattıklarınızın hepsi için de fason hizmet ft.sı (%18 li) kesmelisiniz.Çünkü kartelanın hammaddesini (kumaşı) size veriyorlar (faturasız olarak).Bu durumda sizde sadece askı ve karton gibi yan ürünleri ekliyorsunuz.(Bir konfeksiyona kumaşın verilip, konfeksiyonun iplik ve çıtçıt kullanarak pantolon dikmesi gibi).
Kanımca bu işlem karşılığında hizmet fason ft.kesilmesi gerekir.

Hatta tekstil sınıfının içine girmeyi iddia ederseniz, tevkifatlı fason ft. (yakında yeniden başlayacak) kesmeniz bile gündeme gelmeli.

Kumaşını siz alarak tamamen imal etmiş olsanız bile ürettiğiniz ürünün adı yada hitap ettiği sınıfın adı I yada II sayılı güncel kdv oranları listesinde yok iseler %18 olması gerekir kdv oranının.Kolay gelsin.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

Resmi Gazete Sayısı 26568
Resmi Gazete Tarihi 30/06/2007
Kapsam
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI

1. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Sorumluluk Uygulaması

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 51 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II) numaralı bölümü ile getirilen ve kapsamı söz konusu Genel Tebliğin (II/A) bölümü, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde sorumluluk uygulaması bu Tebliğin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.

Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından sonra ifa edilecek fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

2. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İndirimli Oran ve İade Uygulaması

2.1. İndirimli Oran Uygulaması

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2002/4480 sayılı BKK eki Karara ekli (II) sayılı Listenin (B) bölümüne 2007/12143 sayılı BKK ile 22 nci sıra eklenerek "Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri"ne uygulanacak KDV oranı, 01.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

51 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/A) bölümünde de belirtildiği üzere, fason işin şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Bu genel belirleme çerçevesinde bazı işlerde KDV oranının ne olacağı konusunda tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Buna göre;

- boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin,

- yıkama işlerinde kimyevi maddelerin,

bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacaktır. Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde yukarıda belirtilen işlere genel vergi oranı uygulanacaktır.

Bunlar dışında kalan; ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün fason işlerde %8 oranı uygulanacaktır. Bu işlerin, boya ve kimyevi maddelerin işi yapan tarafından temin edilerek kullanıldığı boya, apre, kasarlama, baskı ve yıkama işleri ile birlikte yapılması halinde, %8 ve %18 oranına tabi işler için ayrı fatura düzenlenmesi veya aynı faturada bu işlerin ayrıca gösterilmesi ve her bir işin bedeli üzerinden tabi oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

Fason işlerde, dikiş ipliği, fermuar, düğme gibi yardımcı madde ve malzemelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması indirimli oran uygulamasına engel değildir.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde indirimli oran uygulaması sadece giyim eşyalarına verilen fason işlerle sınırlı değildir. Perde, mobilya kumaşı, havlu, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler de yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde %8 oranına tabi olacaktır
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

şimdi arkadaşlar ben şunu anlamak istiyom ben karşıdan aldığım kumaşı onların adına diziyorum ben başlık ve askılık yapmakda olsa askılayani başlık kısmı dahil %8 kdv mi kesecem yoksa hepsi dahill 18 mi ?
2 cisi hbir bütün olarak düşünmeyerek kumaş dizimine %8 yaptığım başlıkların hazırlanmış kendimden imal ettiğim yaptığım kartondan başlıklara 18 kdv mi kesecem yani anlayacağız çift faturamı kesecem.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

sayın thank olayı biraz araştırmamda sonuçta verdiğimiz bir hizmet tekstilde kullanıcak bir şeyi imal etmediğimiz için tanıtım araçlı olduğu için herkes bir bütün gibi 18 ifadesi kullanılıyor ama bakalım maliye başkanlığına yazdım ne çıkar bilmem onlarlada telde görüşmemde yorumsuz kaldılar.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

bu konuyu ben de merak ettim
toptancılık yapan perdecı mukellefimiz kartela yaptırıyor
kartela yapan fırma faturayı fason kartela yapımı dıye kesiyor
onları aradım muhasebecisi öyle kesmesini söylemiş muhasebecisinede ulaşamadım
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

bu arada


KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

(Seri No:107)3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI

1. Fason Olarak Yapılan Dikim, Trikotaj Örgü ve Nakış İşlerinde Sorumluluk Uygulaması

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, faturası bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra düzenlenecek fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen dikim, trikotaj örgü ve nakış hizmetlerinde, fason hizmet bedeline ait KDV'nin %50 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Tevkifat uygulaması, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki genel tebliğlerde yer verilen ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Gerçek usulde KDV mükellefi olmayanlara verilen dikim, trikotaj örgü ve nakış hizmetlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen dikim, trikotaj örgü ve nakış hizmetlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları, münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edilecektir. İade talebi, vergi incele raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.

Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı (mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edilecektir. KDV alacağının indirimli oran uygulamasından doğan kısmı; inceleme raporu yılı içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, yıl geçtikten sonra intikal ederse nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir.

Bu kapsamda yapılacak iadelerde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki genel tebliğlerde yer verilen ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.

Mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere ait iade talebinin, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacağı tabiidir.

2. Terziler Tarafından Yapılan Konfeksiyon İşlerinde KDV Oranı

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, terziler tarafından yapılan dikim, tadil, tamir başta olmak üzere tekstil ve konfeksiyon işlerinde uygulanacak KDV oranı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

KDV oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin (B) bölümüne 2007/12143 sayılı Kararname ile 22. sıra eklenerek, fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, terziler tarafından yapılan ve 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2.1) bölümündeki şartları taşıyan dikim, tamir, tadil ve diğer tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacak, söz konusu işlerden gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan dikim, trikotaj örgü ve nakış işleri bu Tebliğin (A/1) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde %50 oranında tevkifata tabi tutulacaktır
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

sn thank son yolladığınız taslak zaten orda fason işleri biraz azalma oldu neyse o daha çıkmadı çıkınca düşünürüz.Şimdi ben burda vergi dairesi bşk.yüz yüze görüşmelerimde %50 yapılan başlık ve kullanılan malzemeler bizden olduğu için biz sadece firmanın kumaşını kesip ve yaptığımız başlığa dizmek olduğu için bşk.%18 kdv dedi banada zaten başından beri mantıklı öyledi sonuç olarak ben pantolon almıyom üzerine bir şey eklemek için burda katolog hazırlıyom bence 18 olmalı gene yorumlara açıkım.
2- bir konuyu daha paylaşayım karton ham maddesi geliyor biz bunu kutu kesme makinası var ham maddeyi verdiğimizde kutunun kesilmiş hali çıkıyor yani sadece katlaması kalıyor. Ben bu konuyu paylaşınca ordaki bşk la bana dedi fason yapma şansın yok dedi sana hammadeyi yollayan fatura edecek sende mal olarak keseceksin. Ama burda biraz bana saçma geldi ben bu ürünün şeklini değiştirmiyom nasıl tekstilde kumaş gelir kalıplara göre kesilir dikilir banada ham karton geliyor ben onu kesip yeri gelincede katlıyom.Bu da bana biraz yorumsuz kaltı bu konu hk açıklamalarınız bekliyom.
3- size bir konu daha açıklayayım perdeci müşterileri olanlar için normal perde satışı %8 kdv bunda fikiriz yeni sistemde yapılan aksesuarlar takılarak (aksesuarlar 18 ) parde imal edersek %8 kdv kesecez aksesuarları ayrı farklı düşünmecez.ilgili arkadaşlara duyurulur.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Ynt: Kartela İşindeki Kdv Oranı

konuya devam edecem çünkü kdv kartelada cağu arkadaş %8 %18 hakkında fikir olamıyoz bazı kişiler kartela yaptığı imali %18 kesiyor kumaş dizimi yaptıysa firmanın verdiği kartelaya yada ona %8 kdv kesiyor ne derece doğru)
2- ci olay bu nasıl tekstilde ham kumaş gelir kesimci fason kesim işi için %8 kdv kesiyor sadece işçilik alıyor.Burdada ham karton geliyor makinada kesiliyor kutu olacak şekle geliyor burda ben anlamadım neden işçilik kesemeyiz orasını.Vergi dairesi başkanlığındaki kişi ham madde değişiyortim yapıyorsunuz dedi ama bu bir üretim değil sonuç olarak kesim.Kfv side 18 fasonda olsa işçilik tekstil olmadığı için
 
Üyelik
17 Nis 2012
Mesajlar
46
Konum
bursa
konu çözülmüştür ama benim gibi araştıran arkadaşlara faydalı olabilmesi dileğiyle

BaşlıkKartelanın KDV oranı ve tevkifat hk.
Tarih30/01/2013
Sayı45404237-130[I.12.133.]-73
Kapsam
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
45404237-130[I.12.133.]-73
30/01/2013​
Konu
:​
Kartelanın KDV oranı ve tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca müşterilerden gelen fason kumaşların kesilmesi yapıştırılması ve dizilmesi şeklinde kartela kataloğu hizmeti verdiğiniz, bazen yapılan kartelaların dizilmesi sonucu bunlara mukavva ve cilt bezi ile yapılan klasörlere benzeyen başlık yapımı hizmeti de verdiğiniz belirtilerek, verilen bu başlıklı veya başlıksız kartela katoloğu hizmeti ile kartela başlığına uygulanması gereken KDV oranları ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.Söz konusu Karar Eki II sayılı listenin; "B-Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün;- 4 üncü sırasında; "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,''- 10 uncu sırasında ise "Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri," yer almaktadır.Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.Bu yetkiye istinaden 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kişi, kurum ve kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.Konu ile ilgili olarak yayımlanan 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.7Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri" başlıklı bölümünde; 117 Seri No.lu Genel Tebliğin (3.2.7.) bölümünde Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,Tevkifat kapsamına; deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil) girdiği,Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kaşarlama işlemlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacağı; boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacağı, bunlar dışında kalan ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işlerin tevkifat uygulamasına tabi olduğu, ancak bu işlerin boya, baskı, apre ve kaşarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılırsa aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kaşarlama hizmetleri gibi işlem göreceği açıklanmıştır.Buna göre, muhtelif firmalarca işletmenize gönderilen kumaşların kesilmesi, dizilmesi ve başlıklı veya başlıksız olarak kartelaya yapıştırılması suretiyle gerçekleştirdiğiniz hizmetler bir tekstil ya da konfeksiyon ürünün imalat safhalarından birisini teşkil etmediğinden fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi bulunmakta olup, alıcılar tarafından tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan, kartelaya başlık takılması, kartela hazırlama hizmetinin bir parçası olup, kartela başlığının ayrıca teslimi şeklinde bir işlem söz konusu değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim. (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.​
 
Üyelik
24 Tem 2005
Mesajlar
8
Merhaba ben tekstilciyim müşterimize kartela yapı verdik bir seferlik kdv 8 18 midir?
 

Benzer konular

Üst