Kendi kendine fatura kesmek ya da kesmemek,bütün mesele bu.

Üyelik
30 Haz 2008
Mesajlar
125
Konum
Düzce
Alıntı 1 :
Mükellefin işletmesinde kullanacağı amortismana tabi iktisadi kıymetleri imal ve inşa etmesi halinde, vergi kanunları açısından bu kıymetlerin hem satıcısı hem de alıcısı konumundadır. Ayrıca imal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmaya başlatılması veya aktife alınması da KDVK' nin 3/d maddesine göre teslim sayılan hal kapsamında KDV'ye tabi bulunmaktadır.
Bu bağlamda, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından kendi kendine teslim hükümlerine göre KDV'ye tabi olan bu işlemle ilgili olarak işletmenin kendi adına fatura düzenlemesi ve fatura bedeli (maliyet bedeli) üzerinden KDV hesaplaması gerekmektedir. (KDV Kanunu 10/f, 20/3, VUK Md. 229)
ŞÜKRÜ KIZILOT
Alıntı 2 :
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü
TARİH :15.09.2003
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-229
KONU : İşletmeye ait bir malın işletme İhtiyaçları için kullanılmasında Belge düzeni hk.
...
İLGİ: tarihli dilekçeniz.
İlgi dilekçenizde;
Firmanızın tıbbi malzeme ithalatı yaptığı, stoklarınızda yer alan bazı cihazların kendi işletmenizde kullanıldığı belirtilerek bu cihazların stoktan çıkarılıp demirbaş olarak fatura edilip edilemeyeceği,
Satış elemanlarının demo çalışması yaparken bazı malların hasar gördüğü ve bu malların parça değişimi için kullanılan stoklarınızdaki yedek parçaların şirketiniz adına fatura edilip edilemeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir.
Konu ile ilgili olarak, Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğünden alınan tarih, sayılı yazıda; "3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 1/1. maddesi gereğince, Türkiye'de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi bulunduğu, aynı Kanunun 2/1. maddesinde de, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlandığı, 3/a maddesinde de vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim hükmünde sayıldığı, bu nedenle, işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak stoklarında bulunan emtiayı işletme bünyesinde kullanmasının ?teslim sayılan hal? kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu işlemler için katma değer vergisi hesaplanmayacağı, ancak söz konusu firma tarafından satışa konu edilmeyecek olan bu mallar için yüklenilen katma değer vergisinin indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekeceği belirtilmektedir.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre, işletmenin stoklarında yer alan emtianın çeşitli nedenlerle işletme bünyesinde kullanılması durumunda, emtia bedellerinin şirket adına düzenlenecek fatura ile tevsik edilerek, kayıtlara gelir ve aynı değer üzerinden kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Alıntı 3 :
Tarih Gönderen Soru
23.02.2010 11:40 ENGİN EKİCİ
(Üye) Soru : İyi çalışmalar Üstadım. Bir Firma Vergi kanunlarına göre kendi kendisine fatura kesebilir mi?
Cevap : Sayın Ekici, Fatura, Vergi Usul Kanununa göre mal ve hizmet satılan gerçek ve tüzel kişilere düzenlenir.Firmanın kendi kendine fatura kesmesi sözkonusu değildir. Danışma Birimi İSMMMO

Bu konuyu aydınlatabilir miyiz arkadaşlar? Konuşulup konuşulup bir kenara bırakılıyor hep?Sonra tekrar tartışılıyor ama sonuç yok?Yukarıda aynı konuyla ilgili üç farklı yorum var.Doğrusu nedir?Ya da hepsi mi doğrudur?Öyle de olur böyle de olur mu diyeceğiz?
Teşekkürler,
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,871
Konum
ADANA
Ynt: Kendi kendine fatura kesmek ya da kesmemek,bütün mesele bu.

Cevap 1: Eskiden sabit kıymetlere ait alışlarda ödenen kdv ler 3 yılda indirim konusu yapılırdı. İşletmede imal edilen sabit kıymetin maliyetine giren mal ve hizmet alımlarının kdv'si ise malın veya hizmetin yapıldığı dönemde önce indirim konusu yapılır, sabit kıymetin imalatı bitipte aktife alınırken toplam tutar (maliyet bedeli) üzerinden kdv tahakkuku yapılarak 3 yılda indirilirdi. Bu nedenle fatura kesilirdi.
Cevap 2: Bence bu özelge yanlış.. Tamir bakım için dışardan aldığın yedek parçanın kdv sini indirebiliyorsun, stoklardan kullanırsan indiremiyorsun..
Cevap 3 e katılıyorum. Fatura kesmeye gerek yok diye düşünüyorum, stoklardan çekip direkt gider veya maliyet hesaplarına kaydedilebilir.
 

Benzer konular

Üst