KEY?e Nasıl İtiraz Edeceksiniz?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,637
Konum
İSTANBUL
KEY?e Nasıl İtiraz Edeceksiniz?

Dün telefonlarım her zamankinden biraz fazla çaldı, arayanlar içinde kamudan en üst düzeyde çalışanlar bile vardı. İşin ilginç yanı kimisi fazla aldım kimisi adım yok kimisi de bu kadar az olamaz diyordu.

Mesela, (fazla KEY alan) Başmüfettiş Y.D. sadece 1995 yılında 7 ay adıma KEY ödentisi vardı ama bankada adıma 680 YTL KEY?, görünce sevindim beklediğimden çok fazla KEY çıktı ben de itiraz edecek miyim? derken,

bir de eksik alanBaşmüfettiş O.U. ben 1987-1995 arasında tam çalıştım ama sadece 28 YTL çıktı şimdi nereye itiraz edeceğim diyordu.

KEY?e itiraz nasıl olacak? Son itiraz günü 27 Ekim 2008

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereğince, listelerde isimleri olmayan veya ismi olduğu halde rakamı az çıkan hak sahipleri ile bunların mirasçıları, 27 Temmuz 2008 ile 27 Ekim 2008 tarihleri arasında İTİRAZ edecekler.

İlgili Kanun?un 5 inci maddesine göre;

Madde 5 - (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir.

(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.?

Madde metninden de görüleceği üzere, KEY ödentilerini yapmaları gereken Kurum ve Kuruluşlara itiraz edilecek ama özel sektör çalışanları yani 1987-1995 arasında SSK?lı olarak özel sektöre ait 10 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışmışlarsa eski adıyla SSK?ya yeni adıyla SGK?ya itiraz edeceklerdir.

Bu durumda hem o dönemde çalıştıkları kurum (halen açıksa) hem de SGK?ya itiraz etmekte fayda vardır.

İtirazlarda belge yoksa itirazınız pek makbul olmaz. Madde içinde de yazdığı gibi itiraz, ??her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla..? yasal itiraz olarak kabul edilecek. Yani o dönemlere ait KEY kesintisi ile ilgili belgeler gerekiyor.

Yapmanız gerekenler;

1- www.keyodemeleri.com web sayfasından veya 27 Temmuz Tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazeteden veyahutta en yakın Ziraat Bankasından adınızın listede olup olmadığını öğrenin, Yoksa itiraz edin.

2- Adınız var ama çıkan KEY ödemesi beklediğinizden çok az ise yine itiraz edin.

Örnek dilekçeler;

1- Kamu görevlileri için itiraz dilekçesi

???. Kurumu?na


1987 ile 1995 yılları arasında adıma KEY ödentisi yapıldığı halde www.keyodemeleri.com isimli web sayfasında ve başvurduğum Ziraat Bankası şubelerinde adıma KEY ödemesi çıkmadı/eksik çıktı. Ekte sunduğum belgelerden de görüleceği üzere o yıllarda kamu kurumunda çalıştım ve sıra tahsisli lojmanda da oturmadım.

Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerini 5664 sayılı Kanun?un 5 inci maddesine uygun olarak Ziraat Bankasına bildirilmesini arz ederim.


Adres: Ad soyad ve imza-tarih


Ekli belgeler:

1- O yıllara ait ücret bordroları

2- O yıllara ait KEY ödenti belgeleri

3- vs vs vs


Not: Kendi özel durumunuza uygun olarak bu dilekçeyi değiştirebilir/geliştirebilirsiniz


2- Özel sektör çalışanları için itiraz dilekçesi???. Kurumu?na

ve

Sosyal Güvenlik Kurumu?na


1987 ile 1995 yılları arasında adıma KEY ödentisi yapıldığı halde www.keyodemeleri.com isimli web sayfasında ve başvurduğum Ziraat Bankası şubelerinde adıma KEY ödemesi çıkmadı/eksik çıktı. Ekte sunduğum belgelerden de görüleceği üzere o yıllarda 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalıştım ve adıma KEY ödentisi yapıldı.

Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerini 5664 sayılı Kanun?un 5 inci maddesine uygun olarak Ziraat Bankasına bildirilmesini arz ederim.


Adres: Ad soyad ve imza-tarih


Ekli belgeler:

1- O yıllara ait ücret bordroları

2- O yıllara ait KEY ödenti belgeleri

3- vs vs vs


Not: Kendi özel durumunuza uygun olarak bu dilekçeyi değiştirebilir/geliştirebilirsiniz

Ali TEZEL
 
Üst