zirve

Kira Ödemesinde Ba Formu Bildirimi

Üyelik
28 Ara 2009
Mesajlar
45
Konum
A
slm arkadaşlar
10.000 tl olan kira ödemesinin 2.000 tl stopaj olarak yatırılıyor.
şimdi ba formunda mülk sahibi adına ba tutarı 10.000 tl yoksa 8.000 tl olarak beyan edilmesi gerekli.
teşekkürler
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: kira ödemesinde ba formu bildirimi

Brüt tutar olan 10.000.-TL olarak BA formunda göstermeniz lazım. 396 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinin 1.2.2 maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.
 
Üyelik
9 Nis 2012
Mesajlar
13
Konum
Yalova
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Sayın koraykarakaya;
Düzeltmeniz için çok teşekkür ederim.Kafa karıştırmaması ve yanlış yönlendirme olmaması için mesajımı kaldırıyorum.

Saygılarımla.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Turgut Bey verdiğiniz bilgi yanlış, çünkü dayanak olarak gösterdiğiniz özelgenin tarihi 396 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinin yayım tarihinden daha eski. Fatura karşılığı olma şartı 396 Nolu VUK Genel Tebliği ile kaldırılmıştır,

Genel Tebliğin 1.2.1 maddesine bakalım;

" Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

g705 ' Alıntı:
http://alomaliye.com/2011/emrah_aygul_ba_bs.htm' Alıntı:
Gerçek Kişilere Yapılan Kira Ödemelerinde Belirlenen Haddin Aşılması Halinde Form Ba ile Bildirilme Zorunluluğu
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 11.11.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 sayılı özelgesinde gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinde belirlenen haddin aşılması halinde Form Ba ile bildirilme zorunluluğu hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

?..... 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; işyeri ve konut kiralama işlemlerinde yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapılmış olup;

Söz konusu tebliğ ile konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise tutarı ne olursa olsun işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı tebliğde, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgelerin tevsik edici belge olarak kabul edileceği ile bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatların da aynı kapsamda değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı (5.000 TL ve üzerinde) aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bildirilmesi gerekmektedir.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

kia ödemeleri sözleşme karşılığında yapılır. ve bu maliyeye bildirilir. kaldıki her ay ben bunu muhtasar la beyan ediyorum. ayrıca ba bs formunun ortaya çıkış amacına aykırı bu işlem. ba bs çapraz kontroller için ortaya çıkmış bir ihtiyaçtır. burda çapraz kontrol olanağı yokki.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Neden çapraz kontrol olmadığını düşünüyorsunuz? Belki Gelir İdaresi sizin BA formunuzdan mal sahibinin elde ettiği GMSİ'ti kontrol edecek.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

dükkan sahibi beyanname verirken benden imzalı evrak istiyor maliyeye vermek için. benden aldığını maliyeye bildirip benim ödediğim muhtasarla karşılaştırıyor. eğer benim düzenlediğim evrakla beyan ettiğim tutuyorsa iade yada vergi indiriminde bulunuyor.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Çok yüksek kira geliri elde edenler de var, adamın 150 tane dükkanı var kirada. GVK md.86/1-c'ye göre yıllık beyanname verdiği zaman 103'üncü maddedeki artan oranlı tarife nedeniyle çok yüksek gelir vergisi tahakkuk edecekler de var, onları da bir düşünelim isterseniz.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

iade de alsa vergi de ödese ben bunları muhtasar beyanla beyan ediyorum. kaldıki bu zamana kadar maliyeden bana sen bunları ba bs de etmemişsin demedi. muhtasar da beyan etmeseydim zaman gel şu vergilerini öde derdi. hem beyan etmeyen ne olacak peki misal 3 ay kira ödemdi 7000 liradan ama 23.000 tl nin altında kaldığı için beyan dışı kaldı. burada nasıl işlem yapılacak peki?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

7.000.-TL kira geliri elde eden elbette beyanname vermeyecek. Ama diğer taraftan genel tebliğ ortada uyup uymamak size kalmış, yakalanırsanız VUK.mük.dm.355'teki cezası da belli.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

ceza belli evet. ama ben bunu beyan ediyorum. aynı tebliğde sigorta şirketleri için, belirli periotlarda bakanlığa bilgi verdiklerinden bs formunu düzenlemeyecek diyor. ben de aynı şeyi yapmıyor muyum. bakanlığa beyanname veriyorum "form değil dikkat edin" maliyenin yaptığım işlemden haberi var. dediğim gibi formun ortaua çıkış amacını gözden kaçırıyoruz. amaç kayıt dışılığı ortadan kaldırmak.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Sayın mavisakal_79
İşin mantık kısmında tamamen size katılıyorum. İşyeri kira ödemelerinin zaten banka üzerinden geçme zorunluluğu mevcut form ba ve bs'de bildirilmesine gerek yok. Ancak idare yine yapacağını yaptı. 396 sayılı VUK tebliği ile bu zorunluluğu tüm mal ve hizmet alımları için getirdi.

Artık Form Ba ve BS için zamanından sonra düzeltme beyannamesi vermek itici gelmeye başladı. İdare yazı ile bunu düzeltin dese dahi, düzeltme yapılmıyor. İncemeye sevk edin denmeye başlıyor. En azından tarhiyat öncesi uzlaşma talep edebiliyorsunuz. Birde, bir düzeltme veriyorsunuz ceza yiyorsunuz, ilgili ayda başka bir nedenle başka bir düzeltme yaptığınızda ikinci bir ceza yiyorsunuz.
Bu duruma Maliye Bakanlığının bir çözüm getirmesi gerekiyor. Ya ceza miktarları SGK'nın yaptığı gibi azaltılmalı. Yada bu sistem kimse artık düzeltme yapmayacağından işlememeye başlıyacak.
Halbuki çözüm basit form ba ve bs bildirimini KDV'ye eklemekle sorun çözülüyor.

Sonuç itibariyle, burada Koray Beyin yazdıklarına tamamen katılıyorum (Nadirende olsa :) )

(Koray bey, bugünlerde nadiren olmaktan çıktı. Daha çok konuda bir birimize katılıyoruz. Daha öncede söylediğim gibi vergi kanunlarında ihtilaf olan hallerde ben genellikle mükelleften taraf düşünüyorum. Sizde genellikle idareden taraf düşünüyorsunuz. İhtilaf olmayan hallerde genellikle mutabıkız. )

Nitekim bu tebliğ ile ilgili bir özelgede verilmesi zorunludur diyor.


Başlık Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinde belirlenen haddin aşılması halinde Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunduğu hk.
Tarih 11/11/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜSayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47

11/11/2010

Konu

:

Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin "mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu" (Form Ba) ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yine söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerini belirlemek üzere 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, söz konusu tebliğin "Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" başlıklı bölümünün 1.2.1. numaralı bendindeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği belirtilmiştir.

Tebliğin, 1.2.2. bölümünde, Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde ise tevkifattan önceki brüt tutarların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin, "2. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi" başlıklı bölümünün 2.2.1 numaralı bendinde ise; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yıllarda Form Ba-Bs bildirimlerini aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlü oldukları açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; işyeri ve konut kiralama işlemlerinde yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapılmış olup;

Söz konusu tebliğ ile konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise tutarı ne olursa olsun işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı tebliğde, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgelerin tevsik edici belge olarak kabul edileceği ile bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatların da aynı kapsamda değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

Buna göre
 
Üyelik
23 Ocak 2012
Mesajlar
210
Konum
Antalya
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Merhaba Uykusuzlar;

Sirket mudurunun brut maasi 12.000-TL.

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ..... tanimi icinde degerlendirilip, BA Formu'na dahil edilmeli midir?

Ne dersiniz?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Sanırım burada mal ve hizmet alımından kast edilen iş akdi ile hizmet erbabından alınan hizmet değil :) Eğer o da kapsama girecekse( ki şimdi düşününce bir ihtimal girebilir gibi geldi bana) ba'yı her ay eksik veriyoruz demektir.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

koraykarakaya ' Alıntı:
Sanırım burada mal ve hizmet alımından kast edilen iş akdi ile hizmet erbabından alınan hizmet değil :) Eğer o da kapsama girecekse( ki şimdi düşününce bir ihtimal girebilir gibi geldi bana) ba'yı her ay eksik veriyoruz demektir.
her ikisini sözleşmeyle gerçekleştiriyoruz. kira sözleşmesini de maliyeye "ben sana her ay .... tl ira ödeme yapacağım" beyanda bulnuyoruz.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

konuyu biraz daha açayım.

bu konuyla alakalı ba dan cezaya muhatab olan kimse yada bir tanıdığı var mı? cidden paylaşırsa daha sağlıklı bir sonuca varabiliriz. hem böyle bir cezanın gelmiş olması ödeneceği anlamına gelmez. işin mahkeme boyutu var ki. idarenin bu konuda yediği tokadın haddi hesabı yok.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Sayın Mavisakal_79 siz bu konuda risk almaya, sonrasında da olayı yargıya taşımaya belli ki gönüllü olmak istiyorsunuz. Zaten kiraları Ba da göstermiyorsunuz, kendinizi ihbar edin, sonra da kesilen özel usulsüzlük cezası için vergi mahkemesinde dava açın, bir emsal karar olsun elimizde.

Bu forumdaki kimseye daha önce bu nedenle ceza kesilmemiş olması bundan sonra da kesilmeyeceği anlamına gelmez.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

koraykarakaya ' Alıntı:
Sayın Mavisakal_79 siz bu konuda risk almaya, sonrasında da olayı yargıya taşımaya belli ki gönüllü olmak istiyorsunuz. Zaten kiraları Ba da göstermiyorsunuz, kendinizi ihbar edin, sonra da kesilen özel usulsüzlük cezası için vergi mahkemesinde dava açın, bir emsal karar olsun elimizde.

Bu forumdaki kimseye daha önce bu nedenle ceza kesilmemiş olması bundan sonra da kesilmeyeceği anlamına gelmez.

beni yanlış anladınız. ben gerçekten merak ettiğim için soruyorum. yoksa "hodri meydan bakın bakalım var mı bir tane ceza gelen " diye serzenişte bulunmuyorum. varsa arkadaş paylaşsın bizimle deneyimlerini bizde bundan sonra ona göre hareket ederiz. ben baktım nette bu konuyla alakalı yapılmış bir işlem bulamadım. birde yazılı olarak sorayım belki bir cevap bulabilirim diye. amacım cahil kabadayılık değil.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kira ödemesinde ba formu bildirimi

Rica ederim öyle düşünmedim zaten. Ancak daha önce bu yüzden ceza kesilmemiş olması, ya da ceza kesilenler arasında bu forumun üyelerinden birinin bulunmaması hiç bir şeyi garanti etmez. Ben kendi şirketimde kira tutarlarını da Ba formuna ekliyorum, gereksiz risk almıyorum, herkese de aynı şeyi tavsiye ediyorum.
 

Benzer konular

Üst