Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?

Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
Değerli arkadaşlar
1-Eğer bir vakıf, şahısa ait Gayrimenkulu Kiralarsa (kiracı Vakıf) Stopaj yükümlülüğü varmıdır ?
2-Bütün vakıflar buna tabimidir ?
3- Gayrimenkul şirketin ise stopaj ödermi vakıf?
Saygılarımla
 
C

C.Gerçek

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajı varmı?( Vakıf kiracı ise)?

1. kiracı vakıf mülk şahsa ait stopaj var.
2. evet
3. Şirkete ait olunca ft kesilir stopaj olmaz.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Kira stopajı varmı?( Vakıf kiracı ise)?

1. sorunuzun cevabı
Vergi Tevkifatı
Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 94
Kapsam

(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

3- Gayrimenkul şirketin ise Şirket fatura keser. Vakıf stopaj ödemez.
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?

Kamuya yararlı vakıfsa kızılay gibi yinede ödeyecek midir ?

Teşekkür ederim
 
C

C.Gerçek

Ziyaretçi
Ynt: Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?

Vakıf kirası ve mal sahibi sahıs olunca bir fark yok, şahıstan stopaj kesip onun adına muhtasarla ödeme yapılır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?

Evren1981 ' Alıntı:
Kamuya yararlı vakıfsa kızılay gibi yinede ödeyecek midir ?

Teşekkür ederim

Aşağıdaki kanunda da görüleceği üzere Kızılay diğer vergilerden mükellef olarak muaftır. Ancak burada bir mükellefiyet değil Vergi sorumluluğu var. Bana göre Stopaj ödeyecektir.

BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN,
BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF
TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN (1)
Kanun Numarası : 1606
Kabul Tarihi : 11/7/1972
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/7/1972 Sayı: 14251
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2840

Madde 1 - (Değişik : 28/11/1990 - 3685/2 md.)
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze
kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden
vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergi-
lerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır.

Madde 2 - Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına
karşılık olarak, yurt içi ve yurtdışından temin olunacak akaryakıt ve yağlar
için, her yıl Bütçe Kanunu ile uygulanmakta olan bilümum vergi, resim, harç his-
se, masraf ve zam muafiyeti Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanır. (2)

Madde 3 - (Değişik: 28/11/1990 - 3685/2 md.)
Kanunlarla veya imtiyaz sözleşmeleri ile Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava
Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yar-
dım Sevenler Derneği ile resmi darülaceze kurumlarına, Darüşşafaka Cemiyetine ve
Yeşilay Derneğine sağlanan gelirlerden Hazine hissesi veya İnhisar Resmi alın-
maz.

Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
-----------------------------------
 

Benzer konular

Üst