Kısmi Süreli Bordrolu Çalışma İle Birden Fazla Beyannameyi İmzalayan Meslektaşa !! Ne Yapmalı ?

Üyelik
2 Şub 2013
Mesajlar
5
Konum
corum
Arkadaşlar merhaba beyanname imzalamadan çalıştığım şirket 3 adet yeni şirket kurdu , bu şirketlerin beyannameleri için önce benden bordroya alınarak beyanname imzalamamı istediler bende meslekte yasak imzalayamam dedim farklı çözümler ürettim, bu seferde patronlar yokuşa sürüyormuşum hissine kapılıp çözüm önerimi kabul etmediler . Sonra bir saygıdeğer meslektaşım!!! evinde oturduğu yerden bu üç şirkette kendini 10'ar gün sigortalı yaptırarak beyannameleri imzalıyor. Vergi Dairesinde akrabası var sanırım ki e-beyanname şifrelerini şirket üzerine aldı ( vergi dairesi hadlere bakmadı sanırım ) ve getirdi . Oda yetmedi şimdi birde kdv,muhtasar, vb. beyannamerde beyannameyi düzenleyen/gönderen kısmınada tc numarasını ve isminide yazdırıyor bu şekilde beyannameler veriliyor . Çok acıdır ki bu iş bu şekilde bir yıldır sürüyor . Artık kendimden şüphe etmeye başladım Bağımlı çalışma ile igili benmi yanlış bişi biliyorum ? buna maliye neden dur demiyor . Birkaç ay önce mesleki standartlar çalışması yapıcam diyen maliye yetkilileri bir ymm 'nin 1034 mükellefe tasdik yaptığını bunun haksız rekabet olduğunu bulabiliyorda beyannamesini usulüne uygun imzalatmayan mükellefleri nasıl bulamıyor ? Re'sen takdir sebebi değilmidir bu iş ? ben napacağımı şaşırdım artık ekmeğimle oynandı... şikayet etsem bir türlü etmesem bir türlü içinden çıkamadım ....
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üyelik
23 Nis 2009
Mesajlar
1,210
Konum
istanbul
İşin tersi her şirkette 10 gün ssk lı gözünüyor e arkadaş her şirkette görünmediği 20 günün kaydını nasıl girip beyannamesini nasıl veriyorlar. Ben ozaman kapatayım büroyu her mükellefte 1 gün sigortalı görüneyim 30 mükellefe kadar yolu var ne güzel memleket. Bence odaya yada vergi dairesine şikayet edilirse o arkadaş sorun yaşayacaktır bağımlıysan bir şirkete bağımlı olabilirsin bunların yaptığı bir nevi mevzuatı kandırmaya çalışmak ancak bu işin sonu bence sıkıntılı en temizinden oda bile disiplin cezası keser hem bağımlısın hemde 3 şirketin defteri tutacaksın ohhh suyundanda koy
 
Üyelik
2 Şub 2013
Mesajlar
5
Konum
corum
Zaten bizim mesleğimiz avrupa ülkelerinde ve Amerikada bağımlı olarak yapılamıyor . 3568 yasamız bile İşverene tabi olarak hizmet sözleşmesi ile çalışılamaz der. Fakat Maliye Vergi Beyannamelerinin SM SMMM YMM lerce imzalanması tebliğleri ile bağımlı çalışmanın yolunu VUK mükerrer 227 maddesinden alığı yetki ile çıkardı sorun şu orada açık iafadeler kulanılmadığı için herkes bunu suistimal etmek için uğraşıyor. Özelge var Genel Yazı var fakat yinede insanımız aç gözlü bu işlere tamah ediyor. Ben Bağımlı Çalışıyorum şuan ama aynı zamanda serbest bürodada çalıştım masanın iki tarafınıda biliyorum bana kalırsa bağımlı çalışma tamamen yasaklanmalı çünkü bağımlı çalışmak gerçekten çok daha zor ve kalite düşürüyor... Ama Türmob 'un haksız Rekabetle Mücadele kapsamında tüm meslek mensuplarının sigortalılığını SGK kanalıyla kontrol etmesi gerekiyor bu yapılsa kimse bu işlere cüret etmezdi...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Kesinlikle yanlış yapılıyor.
Artık biliyorsunuz birden fazla işyerinde Ssk' lı (4/a) olarak çalışılınabiliyor.
Bu durumda bu işi yapan arkadaş, kendini her firmada sigorta göstererek, istediği kadar firmaya imza atabilir.Burada bir günlük bordrolardan 30' a kadar değil, sınırsız defter tutabilir.
Her firmadan 1' er gün göstererek maliyeti de azaltır ve firmalara fazla yük olmaz.
Kendiside vergi ödemez, açıktan parasını alır, emekli maaşını da tavan yaptırır.Ohhh ne güzell....

Kesinlikle odaya ve ilgili vergi dairesi ile maliyeye şikayet edilmeli.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Olayın maliye vergi dairesi ile hiç bir ilgisi bulunmuyor.SGK açısından problem yok.Bir kişi birden fazla işyerinde çalışmasında kanunen sakınca yok.
Bu olayın ilgili tarafı Türmob tur.Zira bu olayda SMMM ve YMMdisiplin yönetmeliğinde yasaklanmıştır.Dolayısıyla ilgili şikayet mercii odadır.Şayet oda bu mümkündür diyorsa söyleyin bizde bilelim zira bende bağımlıyım.Bir tane defterini tuttum grup şirketinin diğer şirket içinde bağımsız SMMM ile anlaştık.Tekrar ediyorum odalardan burda yazan varsa söylesinler bizde bilelim.
İlgili disiplin yönetmeliğin kınama cezası adı altındaki maddesi;
p)Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerce;çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması
Bilindiği üzere çalışamlar kütüğü denilen şey bağımsız olarak büro açmaktır.Kınama cezasının tekrarlanması halinde geçici olarak meslekten alıkoymadan kesin ihraca kadar gider.

Bu anlamda şikayet mercii maliye değildir.Odadır.
 
Üyelik
2 Şub 2013
Mesajlar
5
Konum
corum
tabii bu konu hem meslek hukukuna hemde vergi hukukuna giriyor bence her iki kurumda ( maliye , Turmob ) bu konuda işbirliği içerisinde bulunup ortak hareket etmeli fakat Turmobu bir kenara brakıyım maliyede ben pek 3568 ile ilgili herhangibir ciddiyet göremiyorum . gib sitesinde taslaklar kısmına bakarsanız 2007 yılından bu yana sitede öylece duran vergi beyannamelerinin imzalanması ile ilgili SM,SMMM,YMM taslak tebliğini göreceksiniz 5 yıl geçmiş üstünden Neden çıkmıyor anlamış değilim beyanname imzalatma hadleri günümüze artık uymuyor yeniden değerleme oranında yapılan artışlar az kalıyor düzeltilmesi gerekiyor ama .... Bağımlı çalışma ile ilgili bir mükteza ....

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı Usul Gelir Müdürlüğü


Sayı : B.07.4.DEF.0.06.4/
Konu: Bağımlı çalışan serbest muhasebecinin birden fazla gerçek tüzel kişilerin beyannamelerini imzalaması mümkün bulunmadığı hakkında


İlgi : tarihli ve sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde;
-Ankara S.M.M.M. Odasının …….nolu üyesi olduğunuzu,…………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükelleflerinden ücretli olarak muhasebe bölümünde çalıştığınızı, adı geçen şirketin defter ve belgelerini tutarak, beyannamelerini imzaladığınızı,
-Çalışmış olduğunuz işletmenin ortakları aynı olan bir grup şirketi daha bulunduğunu, diğer firmanın da imzalanması gereken yasal beyannamelerini (Kurumlar Vergisi, Muhtasar- Katma Değer Vergisi- SSK. Bildirgeleri vb.)imzalayıp, imzalayamayacağınız hakkında görüş talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 4008 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen mükerrer 227 nci madde ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci , serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış ve bu yetkiye dayanılarak çıkarılan, 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu Genel Tebliğin IV üncü bölümünde, mükelleflerin beyannamelerinin, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanabileceği belirtilmiştir.
3568 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde, serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvanlarla, yeminli mali müşavirlerin ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamayacakları hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 16.02.1998 tarih ve 5090 sayılı genel yazısının 5 inci maddesinde, 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan ancak bağımlı olarak çalışanların, bağımlı çalıştıkları ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu oldukları mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecekleri belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre, bağımlı statüde çalışan serbest muhasebeci mali müşavirlerin ancak bir gerçek ya da tüzel kişiye ait beyannameleri imzalamaları mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle, birden fazla gerçek ya da tüzel kişiye ait beyannamelerin bağımlı statüde çalışan aynı meslek mensubu tarafından imzalanması mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst