zirve

Kobi TFRS Kullanılmayacak mı?

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
YTTK değişmeden önce tüm şirketler TMS ile kayıtlarını tutacaktı ve belli ölçektekiler KOBİ TFRS ve belli ölçektekilerde TAM SET TFRS uygulayacaktı
Ancak değişiklik sonrası belli ölçüler dahilindekiler TFRS/TMS uygulayacak belli ölçekliler ise eski sistemle devam edecek
Bu durumda;
Kobi TFRS kullanılmayacak mı? Sanırım kullanılmayacak?
Saygılar
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,993
Konum
İSTANBUL
Sayın Ertan

Bununla ilgili olarak KGK kurumundan önümüzdeki hafta bir tebliğ çıkacak bu tebliğde hangi firemaların TFRS uygulayacağı ile ilgili
bizde bu tebliği bekliyoruz bazı söylentiler var ama kafa karıştırmamak için yazmıyorum.Şu andaki uygulanacak sistem ise 6102 sayılı YTTK'da belirtildiği üzere yine VUK'la devam yanlız yıl sonunda çıkarılacak Mali Tablolar TFRS'ye uyarlanacak.Zaten bilgi edindikçe burda yayınlayacağız özellikle ilgili tebliğler çıktıkça formumuzda da ilk uygulama ile ilgili monografi çözeceğiz
 
Üyelik
14 May 2012
Mesajlar
102
Tek düzen hesap planı çerçevesinde tutulan muhasebe sistemi halen devam edecek mi süreç içerisinde? TFRS mali tablonun tekniği olduğuna göre muhasebe var olan şekliyle tutulacak, çıkarılacak mali tablo, bilanço ve kar zarar tablosu TFRS’ ye uyarlanacak mıdır, Fakat Ticaret Kanunu böyle söylemiyor.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,993
Konum
İSTANBUL
Sayın Burçak

YTTK'nın 64 ve 68'i 6335 sayılı kanunla değiştirilen 8 maddesini buraya alıntı yapıyorum.

(5)
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman](Değişik: 26/6/2012-6335/8 md.) [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman][/FONT][/FONT]Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez.

B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları
I - Genel hükümler
1. Düzenleme yükümü
MADDE 68
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]- (1) Tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, yılsonu bilançosuna ilişkin hükümleri uygulanır. [/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman](2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar.
(3) Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır.
[/FONT]
[/FONT]2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler
MADDE 69
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]- (1) Yılsonu finansal tablolar; [/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli,
b) Açık ve anlaşılır olmalı,
c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır.
[/FONT]
[/FONT]
 
Üyelik
14 May 2012
Mesajlar
102
evet verdiğiniz kanun maddesi var ama YTTK burada, muhasebe standartlarından bahsediyor, yani KOBİ TFRS söylemiyor da onu dikkat çekmek istemiştim.
 
K

kerpeten

Ziyaretçi
Zaten Kobi TFRS rafa kalktı. Kamu gözetimi kurumu (Daha doğrusu Maliye B.) biraz TFRS biraz VUK karıştırıp adına Türkiye FRS koyarak uygulatacak.
 
Üyelik
21 Mar 2009
Mesajlar
94
Konum
İstanbul
Arkadaşlar KOBİ TFRS'nin rafa kalktığını hangi kanunun hangi maddesine istinaden söylüyorsunuz? İnsanların bu konuda kafası çok karışık. 6335 sayılı kanunun 36. maddesi ile değişik 6102 sayılı kanunun geçici 1. maddesinde KOBİ TFRS'nin uygulanmasına devam edileceği belirtiliyor. Buna ek olarak yine 6335 sayılı kanunun 8. maddesi ile değişik 6102 sayılı kanunun 64/5 md. ile TMS uygulamasının VUK hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtiliyor. Bu hükümleri ben şu şekilde yorumluyorum; Yıl içerisinde KOBİ TFRS veya TMS/TFRS hükümlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılacak ve bu standartlara göre istenilen mali tablolar hazırlanacak ve saklanacak, aynı zamanda dönemsonunda hazırlanan mali tablolar vergi kanunlarının etkisine göre malileştirilerek vergi matrahına ulaşılacak ve mali tablolar hazırlanıp, TMS'ye göre hazırlanan tabloların TTK hükümleri gereği saklanması gibi bu tablolarda VUK hükümleri gereği saklanacaktır. Arkadaşlar yanlış yorumluyorsam lütfen düzeltiniz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
180
Konum
salihli
Hafta sonu düzenlenen zorunlu denetim eğitimi veren hoca bize sadece denetime tabi olan şirketlerde kobi tfrs uygulanacağını söyledi. Diğerleri kapsam dışı. Kapsama giren şirketlerde 50 milyon ciro veya 250 kişi çalışma sınırı var. Diğer şirketler eski tas eski hamam şimdilik.
Ama bu devamlı böyle gidecek diye bişey yok. 5 sene içinde kapsamın dahada genişletileceğini ve şu an kapsamdaki 4000-5000 şirketin 25-30 binleri bulabileceğinide söyledi.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,275
Konum
Manisa
İlk milletvekili seçimleri bitmeden eski tasa devam. Baksanıza aradan kaç ay geçti daha bakanlar kurulundan ses yok.
 
Üyelik
21 Mar 2009
Mesajlar
94
Konum
İstanbul
Evet öyle gözüküyor ancak şu an itibarıyla sadece denetime tabi şirketler TMS hükümlerine tabidir şeklinde çıkmış bir şey yok. Sadece orada burada söylenenlerden ibaret ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yakında Kamu Gözetimi Kurumu'nun sitesinde görürüz...
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,275
Konum
Manisa
Forumu başbakanlıktan birileri takip ediyor galiba :D Ses yok yazdıktan iki gün sonra birden bire taslak çıkıverdi. :ıslık:
 
Üyelik
14 May 2012
Mesajlar
102
Sanırım 2013 ve ileriki yıllarda da VUK ve TDHP na göre defter tutmaya devam edilecek.
belirlenen hadlere uyan KOBİ varsa elbet KOBİ-TFRS uygulanacak.
 
Üst