Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Üyelik
21 Şub 2012
Mesajlar
61
Konum
Manisa
Firmamız işletmek üzere ihale ile kömür sahası aldı.Yakın zaman içinde sahaya alt yüklenici tarafından şantiye kurulmaya başlanıcak.Oluşacak giderleri 271 nolu hesapta mı takip edicez?Maden muhasebesi ile ilgili bilgi ve kaynak paylaşımında bulunacak arkadaşlardan paylaşımda bulunmalarını bekliyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

271 ve 272 nolu hesabları kullanacaksınız. rezerv saptandıktan sonra buraya aldığınız giderleri. Rezerve ve üretim kapasitesinde göre cari dönem giderlerine alacaksınız.
 
Üyelik
21 Şub 2012
Mesajlar
61
Konum
Manisa
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Rezerv tespiti yapıldı.Yakın zamanda alt yüklenici şantiyeyi kurucak ve ocaklar için galerileri açmaya başlıycak.Üretime geçilinceye kadar oluşacak giderler 271-272 de mi olucak.
 
Üyelik
21 Şub 2012
Mesajlar
61
Konum
Manisa
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Alt yüklenicinin çalıştıracağ işçilerin işçilik giderlerini asıll işveren olarak muhasebeleştirebilecekmiyiz?
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Sayın S.Zabun,
Taşeronun kestiği faturaya bağlı olarak muhasebeleştirebilirsiniz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Mohicansın verdiği bilgilere ek olarak 271 ve 272 hesaplara amortisman ayırırken kullanacağınız amortisman oranını VUK md.315'e göre belirlenecek. İmtiyaz bedeli için ihalede ödediğiniz miktar ile alt yüklenici tarafından yapılan maden sahası inşaat bedeli toplamını bulacaksınız. Enerji Bakanlığınca muhtemel rezerv tespiti yapıldıktan sonra her bir dönem için amortisman miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanacak

(İmtiyaz veya Maliyet Bedel/Muhtmel Rezerv(ton)*Yıllık Üretim Miktarı(ton)=Amortisman Tutarı
 
Üyelik
21 Şub 2012
Mesajlar
61
Konum
Manisa
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Syn. koraykarayaya

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Maliyeti 260 hesabına taşerona ödediğimiz hakedişleride 179 da mı takip edicez?Şimdi taşerona hakediş olarak ödeme yapıcaz işçilik giderlerinide bu faturaya göre işliycez değil mi?Biraz fazla soru soruyorum.Malimüşavir yanın da çalışırken maden sektöründe faliyet gözteren bir firmaya muhasebe personeli olarak işe başladım.Bu sektörün yabancısıyım şuan şantiye,galeri...arkasından üretim başlıycak ama bu zamn zarfında elimden geldiğince hangi hesaplar işler işçilikler nasıl olucak, (şantiye-galeri alt yüklenici hazırlıycak) yani ne öğrenebildim kar gözüyle araştırıyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Mden çıkaramaya başlayıncaya kadar taşeronlara verdiğiniz avansları 279 verilen avanslar hesabına alınız. Ayrıca taşeronlara verilen avanslar %0,75 Damga vergisine tabidir. Maden çıkarmaya başlayıncaya kadar taşeronun yaptığı harcamalara bağlı kestiği faturaları 272 nolu hesaba alınız.
MAden çıkarmaya başlayınca taşerona verdiğiniz avansları 179 'da takip edebilirsiniz. Yİne maden çıkarmaya başladıktan sonra yapılan harcamaları ve taşeronun kestiği faturaları 730 nolu hesaba almalısınız. Üretim başlaması ve stok oluşması halinde 731 aracılığıyla 151 ve 152 nolu hesaba maden satışı gerçekleştiğinde ise 152 nolu hesabdan 620 nolu hesaba aktarınız. 272 nolu hesaba aldığını maliyetleri ise toplam rezerve bölüp yıllık üretim miktarı ile çarpacaksınız. Burada Koray beyin yazdığı formülünden faydalanabilirsiniz. Buna göre belirlenen rakamı
730 Nolu heaba borç ve 278 nolu hesaba alacak yazmak sureyitle bu değerleri giderleştireceksiniz. Kolay gelsin.
 
Üyelik
21 Şub 2012
Mesajlar
61
Konum
Manisa
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

mohicans çok çok teşekkür ederim.Yeterince açık ve özlü bir anlatım olmuş:) sayende ? kalmadı aklımda.İyigeceler
 
Üyelik
26 Şub 2012
Mesajlar
42
Konum
Manisa/Soma
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Sadıkcım, damga vergisi hususuna dikkat etmelisin gözden kaçmasın..

Saygılar..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kömür Madeni Muhasebe Kaydı

Aklıma gelmişken bir ekleme yapmak istiyorum. Maden faaliyete geçtikten sonra yeraltında çalışacak işçilerin ücretlerine ilişkin istisna hükmü.

Gelir Vergisi Kanunu?nun 23. maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde, ?Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yeraltında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri?nin gelir vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak gerekli açıklamalar 128 (1) ve 135 (2) Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri?nde yapılmış bulunmaktadır.

128 Seri No.lu Genel Tebliğ?de, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde, cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışan işçi, mühendis, topograf, jeolog gibi hizmet erbabının münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri ile bu tür hizmet erbabına yıllık dönemler itibariyle yapılan ikramiye veya benzeri nitelikteki ödemelerin, yer altında çalışılan süreye isabet eden kısımlarının gelir vergisinden istisna edileceği açıklanmıştır.
Konu ile ilgili olarak daha sonra yayımlanan 135 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği?nde ise, ?...Buna göre, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışan hizmet erbabına hafta tatili ve genel tatil günleri için ödenen ücretlerin de yer altında geçen zamana isabet eden kısımları vergiden müstesna tutulacak; resmi tatil günleri dışında kalan izin günlerine ilişkin olarak ödenen ücretler ise, istisna kapsamına dahil edilmeyerek vergiye tabi tutulacaktır...? açıklaması yapılmıştır.

Aynı Genel Tebliğ?de, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışanların ücretlerinin peşin ödenmesi halinde, ücretin ödenmesi anında söz konusu istisnanın uygulanmayacağı, ancak ay sonunda bu kişilerin yer altında çalıştıkları sürelerin tespit edilerek, bu sürelere ilişkin ücretlerin vergiden istisna edileceği ve muhtasar beyannamede istisna uygulandıktan sonra tespit edilen verginin beyan edileceği açıklanmıştır.
Bu açıklamalara göre, söz konusu istisnadan fiilen toprak altı işletmesi halindeki madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışanların yararlanması gerekmektedir. Cevher istihsali ile ilgili diğer işlerin kapsamına ise bilfiil cevher istihsal etmemekle beraber, toprak altında maden cevherlerini vagonetlere doldurmak, çekmek ve buna benzer cevher istihsalini kolaylaştıran ve sağlayan araçlar veya tünel açma ve toprak kazma gibi işlerde çalışanlar girmektedir. Öte yandan, galeri temizleme işi ve sürüm işinde çalışan işçiler fiilen toprak altında çalışmakla beraber, işleri cevher istihsali ile ilgili olmadığından söz konusu istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Ancak, tünel açma işi kömür madeni üretimi için yapılması ve toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher üretimiyle ilgili olması şartıyla, bu işte çalışan personele yeraltında çalıştıkları zamanlara ilişkin olarak ödenen ücretlerin, gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
 

Benzer konular

Üst