Kotanız Dolmadan Telefonunuza Mesaj Gelecek

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
[FONT=verdana,geneva]Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İnternet Servis Sağlayıcılarına (İSS), internet kullanım kotası dolmadan önce vatandaşları, cep telefonlarına ücretsiz gönderilecek kısa mesaj yoluyla bilgilendirme zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Bakan Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından alınan "Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler" konulu karar uyarınca, internet kotasının yüzde 80'ine ve yüzde 100'üne ulaşıldığında cep telefonu numara bilgisi bulunan abonelere, kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Cep telefonu numara bilgisi bulunmayan, ancak elektronik e-posta bilgisi bulunan abonelere de kota bilgilendirmesinin, elektronik posta ile yapılacağı ifade eden Yıldırım, cep telefonu numarası veya elektronik posta bilgisi bulunmayan abonelere ise "Akıllı Çubuk" uygulaması veya BTK tarafından uygun görülecek diğer alternatif yöntemler ile bilgilendirme yapılabileceğini kaydetti.

Bakan Yıldırım, kararın internetkullanıcılarının fazla ödeme yapmak zorunda bırakılmasını önlemek ve tüketicileri korumak amacıyla alındığını belirterek, uygulamasının, BTK'nın söz konusu kararının İSS'lere tebliğ edilmesinin ardından başlayacağını kaydetti. Bu sayede zaman zaman karşılaşılan sürpriz faturaların ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacağını belirten Yıldırım, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet kullanmaya devam edecek" dedi.

Bakan Yıldırım, Kurul tarafından uluslararası mobil veri dolaşımı (data roaming) kapsamında olan kullanım miktarı sınırlı hizmetlere ilişkin bilgilendirme hizmetinin, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılması için gerekli hazırlıkların yapılmasının da karara bağlandığını bildirdi.
[/FONT]

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09.10.2012
Karar No : 2012/DK-14/504
Gündem Konusu : Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler.

KARAR :Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerden yararlanan abonelerin uygun yöntemler ile zamanında bilgilendirilmesinin tüketici menfaatlerinin sağlanması açısından arz ettiği önem dikkate alınarak,
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6’ncı maddesi (c) bendi, 48, 49 ve 59 uncu maddeleri ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri başta olmak üzere, diğer mevzuat hükümleri kapsamında;

1- 29/09/2010 tarihli ve 2010/DK-10/564 sayılı Kurul Kararında yer alan;
“ISS’ler tarafından;
* Asgari internet sayfaları üzerinden kota sorgulamasına imkan tanınması ve kota sınırına ulaşıldığında çağrı merkezi, elektronik ileti veya aboneye daha kolay ulaşılabilecek yöntemle bilgilendirmenin yapılması,
* Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile kotanın %80’ine ve %100’üne ulaşıldığında kısa mesaj veya internet ekranına gönderilecek bilgilendirme mesajı kanalı ile abone bilgilendirmesinin sağlanması yönünde gerekli çalışmaların 6 ay içinde yapılması, yapılan bilgilendirmede kota sorgulamasının internet üzerinden yapılabileceği hususunun aboneye hatırlatılması”
hükmü ile,
11/01/2012 tarihli ve 2012/DK-14/13 sayılı Kurul Kararında yer alan,
“3-TTNET A.Ş. ve/veya diğer internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılabilecek “Akıllı çubuk” veya benzeri bir uygulama ile 2010/DK-10/564 sayılı Kurul Kararı gereğinin karşılanabilmesi için,
* Abonelere 3 ay içerisinde uygulamanın indirilmesine ilişkin teklif sunulması, irade beyanı mahiyetindeki cevapların kayıt altına alınması
* Uygulamaya ilişkin teklif sunulmayan abonelere %80-%100 bilgilendirmelerinin kısa mesaj yolu ile yapılması”
hükümlerinin kaldırılması ve söz konusu hükümler yerine gelmek üzere,
“İnternet Servis Sağlayıcıları tarafından kullanım sınırlı hizmetlere münhasır olmak üzere teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak kullanım miktarına ilişkin anlık tüketici bilgilendirmesinin sağlanması koşulu hariç olmak üzere;

* Asgari internet sayfaları üzerinden kota sorgulamasına imkan tanınması ve kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım sınırının %80’ine ve %100’üne ulaşılması halinde abonelere yapılacak ücretsiz bilgilendirmelerin;
- GSM numara bilgisi bulunan abonelere kısa mesaj ile,
- GSM numara bilgisi bulunmayıp elektronik posta bilgisi bulunan abonelere elektronik posta ile,
- GSM numara veya elektronik posta bilgisi bulunmayan abonelere “Akıllı Çubuk” uygulaması veya Kurum tarafından uygun görülecek diğer alternatif yöntemler ile yapılması,”
hükmünün getirilmesi,

2- Mobil telefon işletmecileri tarafından 29/09/2010 tarihli ve 2010/DK-10/564 sayılı Kurul Kararı hükümlerinin, uluslararası mobil veri dolaşımı kapsamında olan kullanım miktarı sınırlı hizmetler için 01.07.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılması için gerekli hazırlıkların yapılması,

hususlarına karar verilmiştir.
 

Benzer konular

Üst