zirve

Kümülatif vergi matrahı hk.

Üyelik
17 Ara 2009
Mesajlar
189
arkadaşlar kümülatif vergi matrağını yeni işe girecek personelden istememiz şart mı ???
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: kümülatif vergi matrağı hakkında

farklı görüşler var fakat genelde tekrar baştan başlanıyor görüşü ağır basıyor bu yönde çok mükteza var
yani gerek yok sıfırdan başlanacak
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kümülatif vergi matrahı hk.

Kümülatif matrah uygulaması eskidendi. Şimdi uygulama birden fazla işverenden alınan ücretin belirli bir tavanı aşması halinde beyanname verme şeklindedir.
Bu nedenle matrah yazısı getirme dönemi kapanmıştır.
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Kümülatif vergi matrahı hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı : B.07.1 .GİB.4.34.l6.01/GVK-103-12653
Konu : Aynı yıl içinde farklı işyerlerinde çalışan kişinin aldığı ücretlerin
vergilendirilmesinin ne şekilde yapılacağı hk.??????..
Elmadağ/İSTANBUL


İlgi : ?/05/2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2006 yılında farklı işyerlerinde çalıştığınız yeni işyerinizin yıl içinde elde ettiğiniz ücretler, farklı işverenden de olsa tek bir ücret olarak dikkate aldığını gelir vergisi hesaplamasını buna göre yaptığını belirterek yıl içinde birden fazla işverenden alınan ücretlerin ne şekilde vergilendirilmesi hususunda görüşümüzü sormaktasınız.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Ücretin tarifi" başlıklı 61.maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir." denilmiş, "İşverenin tarifi" başlıklı 62. maddede ise "İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir?." hükmü yer almıştır.
Öte yandan, ücret ödemelerinin ne şekilde vergilendirileceği 128 ve 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, bir işyerine bağlı olarak çalışmakta iken yıl içinde bu işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlamanız halinde yeni çalışmaya başladığınız şirketçe yapılacak ücret ödemeleri ile daha önce çalıştığınız şirket tarafından yapılmış olan ücret ödemeleri, ayrı işverenler tarafından ödendiğinden bu ödemelerin ayrı ayrı ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesine göre vergilendirilmesi ve birden sonraki işverenden aldığınız ücretler toplamının aynı Kanun'un 86/1. maddesinde belirtilen haddi (2005 takvim yılı için 15.000 YTL.) aşması halinde, bu ücretlerin tamamını yıllık beyanname ile beyan edilmeniz gerekir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst